Page images
PDF
EPUB

1877–1878. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Minden jog fentartva.

Franklin-Társulat nyomdája.

TARTALOM.

1877-1878.

A betürendes tárgymutatót a gyűjteményt befejező kötet tartalmazza.

1877. évi törvényezikkek.

I. t. cz. Némely törvényhatóságok véglegesen megállapított területé-

nek az 1876. évi XXXIII. t.-cz. rendelkezése folytán törvénybe iktatá-

sáról........

[ocr errors]
[ocr errors]

II. t. cz. Köncsög, Matkó és Bugacz pusztáknak Kecskemét város

törvényhatósága alá helyezéséről

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

α

« PreviousContinue »