Corpus juris hungarici: Magyar törvénytár. Millenium emlékiadás

Front Cover
Franklin, 1896
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 82 - gyárakban, kereskedelmi és iparüzletekben és vállalatokban alkalmazott segédek és segédmunkások, ha 40 frt-nál több havi dijt nem húznak, vagy ha darabszámra dolgoznak; d) a napidijasok, évi vagy havi állandó fizetést nem húzó írnokok és
Page 12 - A föld tiszta jövedelmének vétetik a közönséges gazdálkodás mellett tartósan nyerhető középtermésnek értéke, levonván belőle a gazdálkodási rendes költségeket. A földbirtokkal összekötött jogok, úgyszintén annak valamely iparággal vagy más földbirtokkal való gazdasági összefüggése a
Page 82 - az Írásbeli, számviteli vagy felügyelői teendőket valamely üzletben, vállalatban vagy intézetben állandó alkalmaztatás nélkül végző, vagy olyan egyének, kik foglalkozásuknál fogva sem a felsoroltak közé, sem a többi osztályok valamelyikébe nem tartoznak;
Page 8 - kívül eső részeiben emelendő új épületek és toldalék-építések adómentességére nézve az 1868-ik évi XXII. t. ez. rendeletei tovább is érvényben maradnak; azon házak mindazonáltal, melyek a főváros körül jelenleg fennálló vámvonalakon belül annak bármely részében oly berendezéssel építtetnek, hogy a főváros szegényebb, főkép kézimunka és napi kereset után élő osztályai számára csupán
Page 63 - A házosztályadó három fokozat szerint vettetik ki. Az elsőbe azon kis és nagy községek tartoznak, a melyekben az összes lakrészeknek egy harmada sincs bérbe adva.
Page 12 - legelőkön, erdei kopár tisztásokon, az erdősítés befejezésétől kezdve, az erdősítés nehézségéhez és költségéhez mérten 20—40 évig, mely idő letelte után ily területek akkori minőségük szerint
Page 116 - frtos kölcsönt vehessen föl. A házbérnek az évi kamaton és törlesztési járadékon túl fenmaradó része, valamint a városligeti teleknek jövedelme is a színháznak évenkint járó
Page 404 - jogosultságot a tiszti főorvosi képesítő okmány által is megszerezhetik. Azonban az ily bába azon esetre, ha ugyanazon helységben egy okleveles szülésznő állandóan letelepedik, a gyakorlattól eltiltandó, ha csak magának 2 év lefolyása alatt rendes oklevelet
Page 400 - tenni. 24. §. Az, ki saját lakásán valamely csecsemőt szoptatás avagy kisdedeket dajkálás végett akar elvállalni, tartozik e szándékát a község elöljárójának bejelenteni; ez — miután a dajka egészségi állapotát és azon helyiséget. melyben a csecsemő vagy
Page 305 - megváltása Horvát-Szlavonországok belügye és ezen országok kizárólagos érdekében történik, a kibocsátandó horvát-szlavonországi jelzálogos váltsági kötvények szemben a magyar korona összes országaival Horvát-Szlavonországok külön tartozását képezik ; ennek folytán világosan kiköttetik, hogy a kamatok és tőke fizetésénél

Bibliographic information