Page images
PDF
EPUB

1875-1876. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

CORPUS Juris HanGARICI

MAGYAR TÖRVÉNYTÁR

1000-1895

MILLENNIUMI EMLÉKKIADÁS

D” CSIKY KÁLMÁY D” KOLOSVÁRI SÁNDOR
MU'EGYETEMI TANAR

EGYETEMI TANAK
NAGY GYULA Dr ÓVÁRI KELEMEN TÓTHI LÖRINCZ
ORSZ. LEVÉLTARNOK

EGYETEMI TAAR

VY. CURIAL TANÁCSELAOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.

SZERKESZTI

Dr MÁRKUS DEZSŐ

KIR. TÖRVÉNYSZÉKI BIRÓ,

BUDAPEST

FRANKLIN - TÁRSULAT

MAGYAR IROD. INIEZET ÉS KÖNYVA YOMDA

[merged small][merged small][merged small][graphic][ocr errors][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CORPUS Juris HUNGARICI

MAGYAR TÖRVÉNYTÁR

1000-1895

MILLENNIUMI EMLÉKKIADÁS

D” CSIKY KÁLMÁN D' KOLOSVÁRI SÁNDOR
MÜEGYETEMI TANÁR

EGYETEJII TANÁR
NAGY GYULA DI ÓVÁRI KELEMEN TÓTII LÖRINCZ
ORSZ. LEVÉLTARNOK

EGYETEMI TANÁR

WY. CURAI TANÁCSELNOK

KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.

SZERKESZTI

Dr MÁRKUS DEZSŐ

KIR, TÖRVÉNYSZÉKI BIRÓ,

BUDAPEST

FRANKLIN-TÁRSULAT

MAGYAR IROD. INTEZET ÉS KÖNYVNYOMDA

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »