Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA.

CS.

k. =

Ap. P. T. a. vagy ed. = Approbatæ Constitutiones, Pars, Titulus, articulus

vagy edictum. Art, art.

Articulus. B. T. L. = Az osztrák Birodalmi Törvénylap (Reichsgesetzblatt. Pl. 1851.

B. T. L. 49 = 1851. évi Birodalmi Törvénylap 49. szám). Comp. P. T. a. = Compilatæ Constitutiones Pars, Titulus, articulus.

= császári. Cz., cz. = Czim. Decr. = Decretum. Hk. = Werbőczy István Hármaskönyve. (Hk. I. 1. = I. Rész 1. czim.) Id. törv. szab. = Az 1861. évi országbirói értekezlet által javaslatba hozott

ideiglenes törvénykezési szabályok.

könyv, kötet. kor. e.

= A II. Mátyás megkoronázása előtt alkotott 1608. évi törvényczikkek. kor. u. = A II. Mátyás megkoronázása után alkotott 1608. évi törvényczikkek. min. miniszter, miniszteri. Ny. p., par. = Császári nyilt parancs. R. G. Bl. = Az osztrák «Reichsgesetzblatt» (hivatalos törvény- és rendelet

gyüjtemény. Pl. 1878. R. G. Bl. 64. = 1878. Reichsgesetzblatt 64. szám. R. T. Magyarországi Rendeletek Tára (Pl. 1869. R. T. 89 = 1869. évi Ren

deletek Tára 89. lap). rend. = rendelet. szab. = szabály, szabályzat T., Tit. Titulus. urb. = urbéri. V. ö. = Vesd össze (Pl. v. 7. 1875 : XX. t. cz. 20. §. = vesd össze az 1875 :

XX. törvényczikk 20. §-ával); v. ö. 20. S. = vesd össze az illető t. czikk 20. S-ával.

[ocr errors]

AZ 1608-1657. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

IDŐRENDBELI MUTATÓJA.

INDEX CHRONOLOGICUM DECRETORUM

A. 1608-1657.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »