Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

ART. I. Quæ sit forma hujus sacramenti. ART. II. An sit conveniens forma consecrationis panis.

336 ART. III. An sit conveniens forma consecrationis vini.

345 ART. IV. De virtute utriusque formæ.

358 ART. V. De veritate locutionis.

359 ART. VI. De comparatione unius formæ ad aliam. 361

ART. I. Utrum in hoc sacramento sit corpus Christi secundum veritatem.

1 ART. II. Utrum in hoc sacramento remaneat substantia panis vel vini post consecrationem.

108 ART. III. Utrum substantia panis post consecrationem

hujus sacramenti annihiletur, aut in pristinar materiam resolvatur,

132 ART. IV. Utrum panis possit converti in corpus Christi.

133 ART. V. Utrum in hoc sacramento remaneant accidentia panis et vini.

136 ART. VI. Utrum remaneat forma substantialis panis.

137 ART. VII. Utrum ista conversio fiat in instanti. 138 ART. VIII. Utrum hæc sit falsa : Ex pane fit corpus Christi.

139

QUÆSTIO LXXIX.

DE EFFECTIBUS SACRAMENTI EUCHARISTIÆ.

ART. I. An Eucharistia conferat gratiam.

381 ART. II. An effectus Eucharistia sit adeptio gloriæ. 384 ART. III. Utrum effectus hujus sacramenti sit remissio peccati mortalis.

385 ART. IV. An per hoc sacramentum remittatur peccatum veniale.

387 ART. V, An per Eucharistiam remittatur tota pana peccati.

388 ART. VI. An præservet a peccatis futuris.

389 Art. YII. An prosit aliis, quam sumentibus. 390 ART. VIII. De impedimento effectus Eucharistie. 391

QUÆSTIO LXXVI.

DE MODO QUO CHRISTUS EST IN EUCHARISTIA.

QUÆSTIO LXXX.

DE USU ECCLESIÆ IN COMMUNI.

rum.

ART. I. Utrum totus Christus sit sub hoc sacramento.

185 ART. II. Utrum totus Christus sit sub utraque specie.

188 ART. IIJ. Utrum totus sit sub qualibet parte specie

214 ART. IV. An dimensiones totæ corporis Christi sint in Eucharistia.

226 ART. V. An corpus Christi sit localiter in Eucharis. tia.

227 ÅRT. VI. An moveatur ad motum hostice.

229 ART. VII. An videri possit ab oculo glorificato. 231 ART. VIII. An, quando apparet puer in hostia, rema

neat verum corpus Christi.

ART. I. De modis sumendi Eucharistiam.

449 ART. II. An soli homini conveniat communicare. 450 ART. III. An solius justi sit manducare sacramentaliter.

452 ART. IV. An peccator communicans peccet.

453 ART. V. De quantitate hujus peccati.

457 ART. VI. An sit repellendus peccator volens communicare.

485 ART. VII. An nocturna pollutio impeediat communionem.

501 ART. VIJI. An solis jejunis danda sit Eucharistia. 504 ART. IX. An sit exhibenda non habenti usum rationis. 520 ART. X. An sit quotidie sumendum.

521 ART. XI. An liceat omnino abstinere.

523 ART. XII. An liceat percipere corpus sine sanguine. 551

261

QUÆSTIO LXXVII.

DE REMANENTIBUS IN SACRAMENTO ACCIDENTIBUS.

QUÆSTIO LXXXI.

ART. I. An accidentia sint sine subjecto.

270 ART. II. An quantitas sit subjectum accidentium. 273 ART. JII. An hæc accidentia possint immutare aliquod corpus extrinsecum.

287 ART. IV. Utrum possint corrumpi.

288 ART. V. Utrum ex eis possit aliquid generari. 290 ART. VI. Utrum possint nutrire.

293 ART. VII. De fractione panis consecrati.

294 ART. VIII. An vino consecrato possit aliquid permisceri.

295

[blocks in formation]

ART. IV. Quomodo se Christus habuisset in triduo, si ART. VII. An hæretici possint consecrare.

59 hoc sacramentum fuisset servatum aut consecra ART. VIII. An degradati possint consecrare. 59 tum.

571 ART. IX. An peccent recipientes communionem a tali bus.

32 QUÆSTIO LXXXII.

ART. X. Utrum liceat sacerdoti omnino abstinere celebratione.

59 DE MINISTRO HUJUS SACRAMENTI.

QUÆSTIO LXXXIII.

DE RITU HUJUS SACRAMENTI.

ART. I. Utrum consecratio Eucharistiæ sit propria sacerdotis.

572 ART. II. An plures sacerdotes possint eamdem hostiam consecrare.

573 ART. III. Utrum dispensatio Eucharistiæ solum pertineat ad sacerdotem.

574 ART. IV. An liceat consecranti abstinere a communione.

591 ART. V. An sacerdos peccator possit conficere hoc sacramentum.

592 ART. VI. An Missa boni sacerdotis magis valeat, quam mali.

593

ART. 1. An Christus immoletur in celebratione Euche ristiæ.

59 ART. II. An conveniens sit tempus celebrationis. 76 Art. III. De loco et apparatu Misse.

78 ART. IV. De iis, quæ in Missa dicuntur.

84 ART. V. De iis, quæ fiunt in celebratione Euchari tiæ.

88 ART. VI. De defectibus, quæ occurrunt in celebration Eucharistiæ.

89

[blocks in formation]

SET. III. An er verbis institutionis convincatur præ

13 1. IV. Sententiæ Patrum de præsentia Christi in Euristic.

21 Sit. 5. In miracula satis probent istam præsentiali

29 $31. 12. Quid antiqua historia et Ecclesiæ praxis de

31 SEIT. VII. Quid ratione naturali de hoc mysterio os

34 9.1. VIII. An Christus sit permanenter in Eucharis

39

Sect. I. An Eucharistia perficiatur per veram transubstantiationem.

141 SECT. II. Quæ requirantur ad veram conversionem. 143 Sect. III. An ibi detur actio realis, quæ circa corpus Christi versetur.

150 Sect. IV. Qualis sit hæc actio et quis terminus ejus. 152 Sect. V. An hæc actio sit vera mutatio in corpore Christi.

163 Sect. VI. An ex vi hujus actionis panis esse desinat. 166 SECT. VII. An substantia panis annihiletur.

171 Sect. VIII. An prædicta actio et desitio panis ad transubstantiationem sufficiant.

175 Sect. IX. Quomodo loquendum sit de hac conversione.

179 Sect. X. Utrum quodlibet possit converti in quodlibet.

180

DISPUTATIO XLVII.

AS SIT PRESENTIA CHRISTI IN HOC SACRAMENTO.

SECT. I. 4n sit aliquid reale et intrinsecum corpori Christi.

43 + II. In qua prædicamento sit hæc præsentia. 45 2. III. Ar miudat realem unionem corporis Christi ad fpecies sacramentales.

51 $. IV. Que denominationes consequantur corpus l'iristi ex hac præsentia.

60

DISPUTATIO LI.

DE IIS, QUÆ SUNT SUB SINGULIS SPECIEBUS EUCHARISTIÆ.

DISPUTATIO XLVIII.

CmAUTIONE UTRIUSQUE PRESENTIÆ SACRAMENTALIS

IT NATURALIS CORPORIS CHRISTI.

SECT. I. An tota Christi substantia sit sub singulis -speciebus.

190 Sect. II. An ibi sit quantitas corporis Christi. 191 Sect. III. An ex vi verborum corpus et sanguis sint in Eucharistia.

195 SECT. IV. An ex vi verborum sit aliqua forma substantialis in Eucharistia.

198 Sect. V. An ex vi verborum quantitas et accidentia humanitatis sint in Eucharistia.

207 Sect. VI. An personæ divinæ sint in Eucharistia ex vi verborum.

209

DISPUTATIO LII.

47. I. An differant specie præsentia sacramentalis Christie naturalis.

65 . II da sacramentalis pendeat a naturali præsen

77 3: II. Ar sacramentalis et naturalis præsentia simlnden corpori convenire possint ex natura

84 Sec. IV. da idem corpus possit esse in pluribus locis istettilui.

88 15.7. T. 4a tunc easdem proprietates utrobique habe

99 ST. TI. An mutatio facta in aliquo corpore neces$75 fat in omnibus locis, in quibus illud exis

102

DE IIS, QUÆ SUNT IN QUALIBET PARTE SPECIERUM

PANIS ET VINI.

[ocr errors]

Sect. I. An totus Christus sit in qualibet parte. 216 SECT. II. An sit totus Christus in singulis partibus continuis.

218 Sect. III. An totum corpus Christi sit in punctis specierum.

224

DISPUTATIO XLIX. E JASESTIA PANIS ET VINI IN EUCHARISTIA.

DISPUTATIO LIII.

DE IIS, QUÆ CHRISTUS, PROUT IN SACRAMENTO EST,

AGERE POTEST AUT PATI.

Str. 1 An de potentia Dei absoluta, manente substantë paris, potuerit Christus hic fieri realiter pre

109 182 I. An de facto desinat substantia panis post ne! onera.

115

Sect. I. An Christus, prout est in sacramento, possit moveri localiter.

234

SECT. II. An, prout ibi est, aliam actionem physicam

DISPUTATIO LIX. efficere possit.

238

DE FORMA CONSECRATIONIS PANIS. Sect. III. An possit virtule naturali, prout est ibi, actus immanentes exercere.

240

SECT. I. An voces solum, Hoc est corpus meum, Sect. IV. An possit videri naturaliter oculo corporeo, sint de essentia hujus forme.

338 prout ibi est.

242 SECT. II. An aliquod verbum formæ mutari possit. 342 Sect. V. An possit cognosci ab intellectu creato, prout est ibi.

247

DISPUTATIO LX.

[blocks in formation]

DISPUTATIO LVII.

QUÆ POSSINT AGERE ET PATI SPECIES SACRAMENTALES.

407

Sect. I. An species consecratæ possint, quidquid antea, efficere.

297 SECT. II. An species possint mutari.

299 SECT. III. An ex his speciebus possit generari aliqua substantia.

301 Sect. IV. An, quando species miscentur, maneat ibi corpus vel sanguis Christi.

305

Sect. I. An conferat gratiam vel augmentum ejus. 393 SECT. II. Quam requirat dispositionem ad primam gratiam.

397 SECT. 111. Quam dispositionem requirat ad augmentum gratiæ.

402 Sect. IV. Quando conferat Eucharistiæ hanc gra

tiam. Sect. V. An plures species sacramentales successive sumptæ conferant eumdem effectum.

413 Sect. VI. An per species panis et vini detur idem effectus gratiæ.

415 Sect. VII. An Eucharistia causet gratiam post sump

tionem, quamdiu Christi præscntia durat. Sect. VIII. An habeat effectum gratiæ recedente fictione.

426 Sect. IX. An causet gratiam actualem et quando. 428 SECT. X. An Eucharistia remittat venialia et temporales anas.

430

DISPUTATIO LVIII.

423

DE FORMA SACRAMENTI EUCHARISTIE IN COMMUNI.

DISPUTATIO LXIV.

SECT. I. Quibus verbis Christus consecraverit. 311 Sect. II An benedictio et gratiarum actio fuerit consecratio.

312 SECT. III. An verbu, quibus Christus consecravit, sint forma Eucharistiæ.

316 Sect. IV. An minister proferat verba recitando solum.

322 SECT. V. De veritate verborum, cum non supponant consecrationem.

326 Sect. VI. An verba mysterium perficiant ob suam veritatem.

329 SECT. VII. Quid designet in forma ly hoc vel hic. 332

DE EFFECTU EUCHARISTIÆ IN CORPORE.

SECT. I. An Eucharistia aliquid efficiat in corpore recipientis.

432 Sect. II. An resurrectio et gloria corporis sit effectus Eucharistice.

434

« PreviousContinue »