Page images
PDF
EPUB

Sui flexuosi rivuli (yλauxoppoos) cum glaucis fluminibus
Auditus est clypeus Cathmoris mucronum; [ipsorum.
Experrectum est semen Iernes Belgarum
Sicut mare vastum, cum movet-se acriter
Sonitus asper super faciem cœlorum

Fundentium undas à latere ad latus

Inclinantes cana capita insana

Sine notitiâ de cursu oceani.

(Mosta) gravis et tarda ad Lonam fluentorum Processit Sulmala oculorum blandorum :

Processit et vertit virgo cum dolore.

Suum cæruleum oculum sub distillatione tepidâ.
Quando venit illa ad rupem duram

Atre-se curvantem super valliculam Lonæ,
Adspexit illa è fracturâ mentis †

Ad regem Atha-inclinavit-se illa deorsum.
Pelle chordam, nate Alpino cantuum.
An est gaudium in citharâ nubium?
Funde super Ossianum id, ejus suspirio gravi.
Est ejus animus natans in nebulâ.

Auditus es tu, barde, in meâ nocte:

At abeat melos leve à me ipso.

Est gaudium blanda threnodia Ossiano
In annis fuscis senectutis.

O sentis viridis tumuli lemurum,
Qui fundis tuum caput super ventum noctis,
Non est tuus strepitus in meâ aure ipsius,
Nec aura spectri in tuo ramo glauco.

* i. e. lacrymis tepidis.

† i. e. demens.

[ocr errors]

Ach's lìonmhor ceum nam marbh bu treun, Air osna dubh-aisridh na beinn',

'Nuair ghluaiseas a' ghealach on ear,
Mar ghlas-sgéith dubh shiubhal nan speur.
Ullin, a Charuill, a Raoinne,

Guthan aimsir a dh'aom o shean,
Cluinneam sibh an dorchadas Shelma,
Agus mosglaibhse anam nan dàn.
Ni'n cluinneam sibh shìl nam fonn :
Cia an talla de neoil bheil ur suain?
Na thribhuail sibh clàrsach nach trom

An truscan ceò maidne is gruaim,
Far an éirich gu fuaimear a' ghrian
O stuaidh nan ceann glas.

At frequens est passus mortuorum, qui fuerunt strenui,

Super flamine atræ semitæ montis,

Cum movet-se luna ab oriente

Sicut canus clypeus atrè-peragrans cœlos.

Ullin, Carrul, Rono,

Voces temporis quod (præteriit) se-inclinavit olim,

Audiam vos in caligine Selmæ,

Et expergefacite animum carminum.

Non audio vos, o Semen cantuum :

Ubi in habitatione nubium est vester sopor?

An pulsatis vos citharam haud gravem

In amictu nebulæ matutinæ et torvitate,
Ubi oritur sonorè sol

A fluctibus capitum glaucorum?

[merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »