Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books
" De verkooper is gehouden tot vrijwaring wegens verborgene gebreken van het verkochte goed, die hetzelve ongeschikt maken tot het gebruik waartoe het bestemd is , of die dat gebruik in dier voege verminderen, dat, bijaldien de kooper de gebreken gekend... "
Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt - Page 205
1866
Full view - About this book

Regtsgeleerd bijblad: behoorende tot de Nieuwe bijdragen voor ..., Volume 11

1861
...bebtaande gebreken verborgen of onzigtbaar waren, en 2. dat die onzigtbare gebreken het verkochte goed ongeschikt maken tot het gebruik, waartoe het bestemd...bijaldien de kooper de gebreken gekend had, hij het goed f in het geheel niet, f niet dan voor eenen minderen prijs zou gekocht hebben; "Overwegende, dat,...
Full view - About this book

De exceptie van gewijsde

Halbe Binnerts - Exceptions (Law) - 1867 - 294 pages
...gebruik, waartoe het is bestemd oJ' die dat gebruik in diervoege verminderen, dat, indien de verkooper de gebreken gekend had, hij het goed of in het geheel niet, ot' niet dan voor eenen minderen prijs zou hebben gekocht 1). Indien nu het verkochte goed dergelijke...
Full view - About this book

Handleiding tot het burgerlijk wetboek, Volume 1

Abraham de Pinto - 1875
...gebruik, waartoe het bestemd is, of die dat gebruik zoodanig verminderen , dat , bijaldien de kooper die gebreken gekend had, hij het goed of in het geheel niet, of voor eenen minderen prijs zoude gekocht hebben. Artt. 154.0—1542. 883. Bij de ontdekking is de...
Full view - About this book

De Nederlandsche wetboeken, benevens de belangrijkste der tot hunne ..., Part 1

Netherlands - 1879
...van het verkochte goed, die hetzelve ongeschikt maken tot het gebruik waartoe het besternd is, of die dat gebruik in dier voege verminderen, dat, bijaldien...het goed, of in het geheel niet, of niet dan voor eenen minderen prijs, zoude gekocht hebben. (C. 1641; B. 1358, 1527, 1542, 1547, 1548, 1588, 1790.)...
Full view - About this book

Het Nederlandsch burgerlijk regt, Part 11

Gerhardus Diephuis - Civil law - 1888
...het verkochte goed, die hetzelve ongeschikt maken tot het gebruik waartoe' het bestemd is , of die dat gebruik in dier voege verminderen , dat, bijaldien...het goed, of in het geheel niet, of niet dan voor eenen minderen prijs, zoude gekocht hebben." De kooper heelt de zaak gekocht om er genot van te hebben...
Full view - About this book

Burgerlijk wetboek

K. Meijer Wiersma, Netherlands - 1901
...van het verkochte goed, die hetzelve ongeschikt maken tot het gebruik waartoe het bestemd is , of die dat gebruik in dier voege verminderen, dat, bijaldien...het goed, of in het geheel niet, of niet dan voor eenen minderen prijs, zoude gekocht hebben. (C. 1641; BW 1358, 1510, 1527, 1542, 1547 v., 1548, 1588,...
Full view - About this book

De artt. 1540-1548 van het burgerlijk wetboek

Th. J. H. Aquarius - Commercial law - 1906 - 101 pages
...van het verkochte goed, die hetzelve ongeschikt maken tot het gebruik, waartoe het bestemd is, of die dat gebruik in dier voege verminderen, dat, bijaldien...de kooper de gebreken gekend had, hij het goed of niet of slechts voor een minderen prijs zou gekocht hebben. Er moet dus zijn: 1 . een gebrek, 2....
Full view - About this book

Rechtsgeleerd magazijn: tijdschrift voor binnen- en ..., Volume 21

Cornelis Willem Star Busmann, Hendrik Lodewijk Drucker, Samuel Katz, Willem Leonard Pieter Arnold Molengraaff, Foppe Gabbe Scheltema, Paul August Tichelaar, Willem Hendrik Drucker - Law - 1902
...werk. De verkooper toch is voor gebreken aansprakelijk , indien zij verborgen zijn en zij het geleverde ongeschikt maken tot het gebruik , waartoe het bestemd...dier voege verminderen , dat , bijaldien de kooper die gebreken had gekend, hij het goed in het geheel niet of niet dan voor een minderen prijs had gekocht...
Full view - About this book

Netherlandsche rechtspraak, of Verzameling van arresten en gewijsden van den ...

1905
...verkoop verborgen hoedanigheden en het ontbreken of bestaan daarvan het gekochte goed ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe het bestemd is of dat gebruik in dier voege vermindert dat, bijaldien de kooper die hoedanigheden gekend had, hij het goed f in het geheel nietf...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download EPUB
  5. Download PDF