Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books
" ... afkomelingen , bij plaatsvervulling , genieten , en zonder dat dit voordeel immer het een vierde des boedels van den hertrouwden echtgenoot mag te boven gaan. "
Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt - Page 155
1866
Full view - About this book

Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Volume 5

1850
...van het minste gedeelte , hetwelk een dier kinderen of bij vooro verlij den deszelfs afkomelingen , bij plaatsvervulling genieten , en zonder dat dit...boedels van den hertrouwden echtgenoot mag te boven gaan ; de woorden bij eenige gemeenschap , daarin voorkomende , kunnen zoowel op de gemeenschap van winst...
Full view - About this book

Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Volume 7

1852
...van het minste gedeelte hetwelk een dier kinderen, of bij vooroverlijden deszelfs af komelingen , hij plaatsvervulling, genieten, en zonder dat dit voordeel...van den hertrouwden echtgenoot mag te boven .gaan. De voorkinderen of derzelver af komelingen hebben , ten tijde van het openvallen der nalatenschap van...
Full view - About this book

De Nederlandsche wet omtrent boedelscheidingen: met aanteekeningen en de ...

Willem Hoogvliet - Forms (Law) - 1851 - 187 pages
...laatstgenoemde, meer mag genieten, dan ten beloope van het minste gedeelte, dat één der kinderen van B. geniet, en zonder dat dit voordeel immer het een vierde des boedels van B. mag te boven gaan en zulks, noch door vermenging van goederen, door de ook hier in den regel aangenomen...
Full view - About this book

Periodiek woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen

Law - 1860
...het minste gedeelte, hetwelk één dier kinderen , of bij vóóroverlijden deszelfs afkomelingen , bij plaatsvervulling, genieten en zonder dat dit voordeel...van den hertrouwden echtgenoot mag te boven gaan. Laatstgemeld artikel kent aan de voorkinderen eene regisvordering tot inkorting of vermindering van...
Full view - About this book

De notariële nieuwsbode: maandschrift bevattende de voor den ..., Volume 5

1865
...voor het geval er kinderen of afkomelingen uit het vroeger huwelijk aanwezig zijn, aan den nienwen echtgenoot door de vermenging van goederen en schulden...plaatsvervulling genieten en zonder dat dit voordeel immer het V4 des boedels van den hertrouwden echtgenoot mag te boven gaan, terwijl eindelijk aan het slot van...
Full view - About this book

De notariële nieuwsbode: maandschrift bevattende de voor den ..., Volume 7

1868
...meerder voordeel opkomen, dan ten beloope van het minste gedeelte hetwelk een der voorkinderen geniet , en zonder dat dit voordeel immer het een vierde des boedels van den hertrouwden echtgenoot mag te bovengaan, (art. 236 BW) 5. Gelijk bij eerste huwelijk, op het oogenblik der voltrekking, de helft...
Full view - About this book

Wetboeken en reglementen voor de kolonie Curaçao

Netherlands Antilles - Civil law - 1868 - 942 pages
...van het minste gedeelte, hetwelk een dier kinderen, of bjj vooroveriyden deszelfs af komelingen, by plaatsvervulling, genieten, en zonder dat dit voordeel...vierde des boedels van den hertrouwden echtgenoot mag tebovengaan. De voorkinderen of derzelver afkomelingen hebben, ten tyde van het openvallen der nalatenschap...
Full view - About this book

Handleiding tot het burgerlijk wetboek, Volume 1

Abraham de Pinto - 1875
...uit het vroeger huwelijk, of zijne afkomelingen bij plaatsvervulling genieten; en zonder dat dit deel het een vierde des boedels van den hertrouwden echtgenoot mag te boven gaan. Art. 235 , 236, 237. (Art. 949.) § 142. De eehtgenooten mogen elkander door zijdelingsche wegen niet...
Full view - About this book

De Nederlandsche wetboeken, benevens de belangrijkste der tot hunne ..., Part 1

Netherlands - 1879
...van het minste gedeelte bet welk een diei1 kinderen a) of bij vooroverlijden deszelfs afkomelingen, bij plaatsvervulling , genieten, en zonder dat dit...van den hertrouwden echtgenoot mag te boven gaan. b) De voorkinderen of derzelver afkomelingen hebben, ten tijde van het openvallen der nalatenschap...
Full view - About this book

Over de bevoordeling bij tweede en verdere huwelijken, door voorbeelden ...

Lambertus Zegers Veeckens - 1883 - 186 pages
...voor het geval er kinderen of afkomelingen uit een vroeger huwelijk aanwezig zijn, aan den nieuwen echtgenoot door de vermenging van goederen en schulden...plaatsvervulling, genieten en zonder dat dit voordeel immer het J/4 des boedels van den hertrouwden echtgenoot mag te boven gaan, terwijl eindelijk aan het slot van...
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download EPUB
  5. Download PDF