Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books
" De erfgenaam heeft eene regtsvordering tot verkrijging der erfenis tegen alle degenen die, het zij onder dien titel of zonder titel, in het bezit zijn van de geheele nalatenschap, of van een gedeelte daarvan, mitsgaders tegen degenen, die met arglist... "
Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt - Page 440
1866
Full view - About this book

Themis: verzameling van bijdragen tot de kennis van het publiek ..., Volume 6

Law - 1845
...overdragt geregeld zijn. II. Tegen wie kan de hereditatis pclitio worden ingesteld? Tegen alle degenen die in het bezit zijn van de geheele nalatenschap of van een gedeelte daarvan. Wat beleekent het woord gedeelte? Wij gelooven een e venmatig deel; de Heer v. D. RASTEELB...
Full view - About this book

Regt en wet: tijdschrift voor het notaris-ambt, Volume 20

1868
...petitio wordt omschreven als eene regtsvordering tot verkrijging der erfenis tegen ęlle degenen, die in het bezit zijn van de geheele nalatenschap of van een gedeelte daarvan; dat hier daarentegen wordt gevraagd vernietiging van het testament, hetgeen op zich zelf eene...
Full view - About this book

Regtzaal, Volume 2

1850
...zijnde die tot verkrijging van erfenis, niet bestaat tegen hen, die onder den titel van koop en verkoop, in het bezit zijn van de geheele nalatenschap, of van een gedeelte daarvan, maar enkel tegen de zoodanigcn, die onder den titel van erfgenaam of zonder eenigen titel...
Full view - About this book

De Nederlandsche wet omtrent boedelscheidingen: met aanteekeningen en de ...

Willem Hoogvliet - Forms (Law) - 1851 - 187 pages
...zijnde die tot verkrijging van erfenis, niet bestaat tegen hen, die onder den titel van koop en verkoop, in het bezit zijn van de geheele nalatenschap, of van een gedeelte daarvan, maar enkel tegen de zoodanigen, die onder den titel van erfgenamen of zonder eenigen titel...
Full view - About this book

Het Nederlandsch burgerlijk regt: -5. deel. Van zaken

Gerhardus Diephuis - 1857
...regtsvordering tot verkrijging der erfenis , dat is der daartoe behoorende goederen, tegen al degenen, die in het bezit zijn van de geheele nalatenschap of van een gedeelte daarvan , ten blrjke , dat zij reeds den eigendom hebben , daar zij anders de zaak niet van elken houder...
Full view - About this book

De notariŽle nieuwsbode: maandschrift bevattende de voor den ..., Volume 5

1865
...de hoedanigheid van erfgenamen ab intestato, zoo als die door de eischers is gesteld, den eischers m casu niet is betwist; O., dat de erfgenaam eene regtsvordering...ieder ander eigenaar, die eene hem toebehoorende zaak terngvordert, het regt heeft van den bezitter rekening en verantwoording te vragen, noch ook de vůůr...
Full view - About this book

De notariŽle nieuwsbode: maandschrift bevattende de voor den ..., Volume 8

1869
...petitio wordt omschreven als eene regtsvordering tot verkrijging der erfenis tegen alle degenen, die in het bezit zijn van de geheele nalatenschap of van een gedeelte daarvan; dat hier daarentegen wordt gevraagd vernietiging van het testament, hetgeen op zich zelf eene...
Full view - About this book

De Nederlandsche wetboeken, benevens de belangrijkste der tot hunne ..., Part 1

Netherlands - 1879
...De erfgenaam heeft eene regtsvordering int rerkrijging /1er erfenis legen alle degenen die, het zij onder dien titel of zonder titel, in het bezit zijn van de geheele nalatenschap , of van cen gedeelte daarvan , raitsgaders legen degenen, die met nrclist hebben opiehouden te braittcn. Hg...
Full view - About this book

De rechtstoestand der stichtingen

Frederic Johan Godfried Tricht - Corporation law - 1884 - 304 pages
...verkrijging der erfenis alleen geeft tegen degenen, die hetzij onder den titel van erfgenaam , hetzij zonder titel , in het bezit zijn van de geheele nalatenschap of van een gedeelte daarvan ; dat nu door het Hof met juistheid is beslist, dat de executeur-testamentair als zoodanig...
Full view - About this book

Het Nederlandsch burgerlijk regt, Part 8

Gerhardus Diephuis - Civil law - 1886
...tegen allen die , hetzij onder dien titel , di als wettelijke of wel als testamentaire erfgenamen (2), of zonder titel, in het bezit zijn van de geheele nalatenschap of van een gedeelte daarvan , gelijk ook tegen hen , die met arglist hebben opgehouden te bezitten , zoo als dat in art....
Full view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search
  4. Download EPUB
  5. Download PDF