Magyarhoni evangélikus egyházjogtan, Volume 3

Front Cover
A Magyarhoni Ág. Hitv. Ev. Egyetemes Egyház Theol, Akadémiája, 1892 - Lutheran Church
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 978 - ... 19. §. Egyik vallásfelekezetnek tagjai sem kötelezhetők arra, hogy más vallásfelekezetbeliek egyházi szertartásait és ünnepeit megtartsák, vagy hogy ezen napokon bárminemű munkától is tartózkodjanak. Vasárnapokon azonban minden nyilvános és nem elkerülhetlenül szükséges munka felfüggesztendő.
Page 938 - Regia, vel ejusdem Ministris, aut Dominis suis Terrestribus, quovis modo, aut quovis sub praetextu non turbentur aut impediantur : Hactenus autem impediti...
Page 973 - Proles e mixtis matrimoniis, quae semper coram parochis catholicis ineunda ernnt, quibus tamen impedimenta quaepiam quocunque sub praetextu in contrarium ponere cautum esto, susceptae et suscipiendae, si pater catholicus fuerit, illius religionem sequantur, si vero mater fuerit catholica, tunc nonnisi proles masculae patris religionem sequi possint. 16. Causae matrimoniorum...
Page 977 - ... elbocsátó levél kiadását, melynek megtagadása esetében a tanuk egyike azon kérdést intézi a lelkészhez, hogy a szándékolt egybekelés ellen jelentetett-e be akadály vagy nem ? A lelkész által e kérdésre adott vagy megtagadott válaszról a tanuk bélyegmentes bizonyitványt adnak, mely teljesen pótolja az elbocsátó levelet.
Page 978 - Különböző vallásfelekezetnek által lakott községben és városban, mely házi pénztárából egyházi czélokra vagy valamely felekezeti iskola javára segélyt szolgáltat ki, e segélyben igazságos arány szerint minden ottan létező vallásfelekezet részesitendő. 24. §. Uj egyházgyülekezetek alakitása, s leányegyházaknak anyaegyházakká, vagy viszont ezeknek leányegyházakká átváltoztatása, a vallásfelekezetek kizárólagos jogai közé tartozik.
Page 976 - Az áttértnek áttérése utáni minden cselekvényei azon egyház tanai szerint itélendők meg, melybe áttért, s az általa elhagyott egyház elvei reá nézve semmiben sem kötelezők.
Page 976 - Az így nyert bizonyítványokat az áttérni akaró azon vallásfelekezet lelkészének, melybe át akar térni, bemutatván, ez által az illető egyház teljesen fel van jogosítva őt kebelébe felvenni. 7. §. Azon lelkész, kinél az áttért bizonyítványait előmutatá, tehát a kinél az átmenet befejeztetett, köteles erről értesíteni azon egyházközség lelkészét, melyhez az áttért előbb tartozott.
Page 968 - Kegia pro suprema Inspectionis sibi competentis potestate Evangelicos utriusque Confessionis ulterius audiet, atque una curabit, ut hac in re certus , principiisque ipsorum Religionis...
Page 938 - Quantum ad negotium religionis attinet, articulo primo anni millesimi sexcentesimi octavi ante coronationem edito et diplomatum regiorum conditione sexta, aliisque subsequentibus superinde regni statutis in vigore relictis diversisque hactenus impedimentis et interpretationibus non obstantibus declaratum et conclusum est: Quod omnes Status et ordines regni ipsaeque liberae civitates...
Page 977 - Házasságon kivül született, s igy törvénytelen gyermekek, ha atyjok által elismertetnek, hasonlóul a törvényes gyermekekkel egyenlő szabály alá esnek ; ellenkező esetben anyjok vallását követik. 17. §. A jelen törvény...

Bibliographic information