Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

A harmadik kötet tartalma.

Negyedik czikk.

Házasság. 123. $. A) A házasságról általában 124. $. B) Eljegyzés 125. §. C) Házassági akadályok fogalma és osztályozása

Lap 677 693

699

ELSŐ FEJEZET.

A házasság lényegéböl folyó házassági akadályok. 126. S. 1) A jegyeseknek kölcsönös beleegyezés hiányából származott

házassági akadályok 127. $. 2) A szabad akarat hiánya 128. $. 3) A nőrablás mint házassági akadály 129. §. 4) A tévedés mint házassági akadály 130. §. 5) A nösztehetetlenség · 131. §. 6) Kiskorúság mint házassági akadály 132. §. 7) A katonai kötelezettség mint házassági akadály 133. $. 8) A már létező házasság (imp. ligaminis)

703
705
708
709
712
714
718
732

MÁSODIK FEJEZET.
A tulajdonképeni házassági akadályok.

Első czikk.

1) Vérrokonság (Consanguineitas).

134. Ş. A vérrokonságról általában
135, $. A lelki és utánzott rokonság
136. Ş. A vérrokonsági fokok számítása
137. §. Tiltott vérrokonsági fokozatok

733
735
737
741

020:23

[blocks in formation]

141. S. Az erkölcsi épség házassági akadályáról általában
142. $. A bűntett mint házassági akadály
143. S. Valláskülönbség
144. §. Csak a r. kath. egyházban előforduló házassági akadályok

753 754 756 757

HARMADIK FEJEZET.

A házassági ügyekre vonatkozó törvényhozási s felmentési jog.

145. S. Házassági törvényhozás
146. S. A házassági akadályok megszűnése. Felmentés.

760 762

[blocks in formation]

150. $.

1) Törvényes és törvénytelen, érvényes és érvénytelen házasság 151. §. 2) Titkos- s 3) Balkézre kötött házasság. 152. §. 4) Vegyes házasság 153. §. 5) Vélt házasság. 6) Tettetett házasság 7) Megujított házasság 154. §. 8) Vérfertőztető. 9) Meghatalmazásképeni házasság 155. S. 10) Aranylakadalom. 11) Ágyastartás 156. §. 12) A magyarhoniaknak külföldön és 13) A külföldieknek Magyar

honban kötött bázassága

790 791 793 812 814 815

816

« PreviousContinue »