Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

APR 18 1919

1

1.

Declaration og Extensions-Act, dat. .Schwerin den 28de August 1801, til den mellem Danmark og Mecklenborg-Schwerin under 7de October 1772 afsluttede

Convention, angaaende Afdragsrettens Ophævelse.

[ocr errors]

Overeenskomst mellem Danmark og Hannover, dat. 19de Marts 1803, om Fornyelse af den mellem begge Stater i Kjøbenhavn den 25de Mai 1787 og Hannover den 10de August 1790 afsluttede Convention, angaaende

Afdragsrettens Ophævelse.

3.

Overeenskomst mellem Danmark og Württemberg ved

udvexlede Declarationer, dat. Ludwigsburg den 25de September og Kjøbenhavn den 21 de December

1804, angaaende Afdragsrettens Ophævelse.

« PreviousContinue »