Page images
PDF
EPUB

DE PRIVAATRECHTERLIJKE TOESTAND

VAN DEN

до

NEDERLANDSCHEN KOOPMAN IN DE LANDEN

VAN DEN ISLAM.

DE PRIVAATRECHTERLIJKE TOESTAND

VAN DEN

NEDERLANDSCHEN KOOPMAN IN DE LANDEN

VAN DEN ISLAM.

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

DOCTOR IN DE RECHTSWETENSCHAP

AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS

DR. P. J. COSIJN,

HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE,

VOOR DE FACULTEIT TE VERDEDIGEN

op Woensdag 17 Mei 1899, des namiddags te 4 uren,

DOOR

JOHANNES VAN OORDT,

GEBOREN TE ZOETERWOUDE.

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ

VOORHEEN

со

[merged small][ocr errors]

80F

« PreviousContinue »