Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

HET BERLIJNSCHE TRACTAAT

van 26 Februari 1885.

[blocks in formation]

op Dinsdag, den 22sten Juni 1886, des namiddags te 4 uren

DOOR

Arthur Martin Désiré Sweerts de Landas Wyborch,

GEBOREN TE AMSTERDAM,

'S-GRAVENHAGE,

MOUTON & Co.

« PreviousContinue »