Page images
PDF
EPUB

INDICULUS LOCORUM

QUI IN HOC OPERE PERTRACTANTUR.

Dùm hæc scribimus et prælo damus, ab illustrissimo Cameracensi nova multa prodibant, quæ nos ab operis instituti ratione sæpè revocatos, ad alia tractanda compellerent, et interrumperent operarum cursum. Quo factum est, ut extra ordinem, ac velut alieno loco spargerentur quædam, quæ in eumdem meliùs conferrentur : quod etiam à nobis alibi annotatum 1. Hæc igitur, et alia ejusdem argumenti, quacumque de causâ hinc indè dispersa sint, ad lectoris commodum sub suo quæque titulo, velut indicis loco colligenda esse duximus. Ac primùm de auctoribus.

Ex evangelicis apostolicisque Scripturis, de diligendi causis sive motivis: Sch. in tut., n. 4, prop. 8, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 34, 35; Quiet. red., sect. vii, cap. II, n. 27, 28,

De his Pauli verbis : Cupio dissolvi, et ex charitate prolatis : Sch. in tut., n. 78, 79, 80.

Item ex iisdem Scripturis de præveniendo Deo, ac de conatu proprio, et de proprietate liberi arbitrii : Myst. in tut., n. 124, 136 : ubi idem asseritur ex traditione Patrum, n. 120 et seq.

Ex concilio Tridentino de charitate, deque amandi causis : Myst. in tut., n. 179, 180, 181, etc. Sch. in tut., n. 141, 142; Quiet. red., sect. iv, cap. VII, n. 2, 3, 4, 5.

Jam ad Patres : de beatitudine et amandi causis sive incentivis : Ambrosius : Sch. in tut., n. 4, prop. 3; it., n. 137; it. n. 263 ad 266.

Item de amandi causis, sanctorum Gregorii Nazianzeni, Augustini, Cassiani, ac Thomæ Aquinatis: Sch in tut., n. 100, 101, 102, 103.

Augustinus, de necessario amore beatitudinis deque utendo aut fruendo : Sch. in tut., n. 4, prop. 36, 11. 8; it., n. 109 ad 113. Item de amore sui : n. 115; it., n. 227 ad 234; it., à n. 287 ad 292. Haud minùs purus amor ab Augustino agnitus: n. 294 ad 299.

De sancto Bernardo, ac duabus amandi causis : Myst. in tut., n. 126; Sch. in tut., n. 4, prop. 33, 34; it., n. 153 ad 163; it., n. 328 ad 336.

De Magistro : Sch. in tut., n. 8.
De Alberto Magno : Sch. in tut., n. 337 ad 343.
De sancto Thomå, sive de objecto charitatis et amore beatitudinis sive

1 Schol, in tuto, n. 286.

TOM. XX.

6

naturalis sive supernaturalis, ac de naturâ et objecto voluntatis : Sch. in tut., n. 8 ad 19; it., n. 22 ad 27; it., n. 35 ad 63; it., n. 81, 85; it., n. 103, 121, 129, 130; it., n. 244 ad 252. Item, de peccato veniali, deque inclinatione ad Deum vel habitu vel actu : n. 172 ad 176.

De Scoto et Suare : Sch. in tut., n. 87, 88, 89, 127.

De conciliatione scholæ Thomisticæ cum Scotistica : Sch. in tut., n. 83, 84, etc.

De sancto Bonaventura : Sch. in tut,, n. 63 ad 80; it., n. 117, 305 ad 312.

De cæteris scholasticis, Durando, Gabriele, Majore: Quiet. red., sect. v, cap. III, n. 8.

De mysticis, circa amoris praxim : Sch. in tut., n. 90, 91.

Ex libro de Imitatione Christi : Myst. in tut., n. 926 ad 241, ubi de proprietate.

De sanctà Theresia : Myst. in tut., I parte ferè tota; II parte, n. 177 ad 206.

De beato Joanne à Cruce, deque appetitu beatitudinis ac spirituali avaritia : Myst, in tut., n. 209 ad 216.

De sancto Francisco Salesio, deque resignatione atque indifferentia : Myst, in tut., n. 216 ad 225; Sch. in tut., n, 150, 151, 152.

De ipso Cameracensi circa amorem beatitudinis : Sch. in tut., n. 27 ad 34; it., n. 45, 95, 322, 323, etc. Ille amor cæcus, repugnantibus sanctis Augustino et Thomà: n. 292.

De salute immolanda ac de sacrificio absoluto Cameracensis errores: Quiet, red., sect. i tota.

Ejusdem de salutis desiderio : Sch. in tut., n. 253 ad 266; Quiet. red., sect. iv et v.

De propudiis morum ac de tentationibus extraordinarii generis : Quiet. red., sect. it.

De virtutibus, sect. III.

De falso amore puro, deque malè posito quæstionis statu : sect. iv, cap. præsertim vi.

Jam ad res. De mercede æternâ purum amorem instigante et excitante : Myst. in tut., n. 179, 180, 182; it., n. 203 ad 216; Sch. in tut., n. 218 ad 227. Vide sub titulis sancti Thomæ, Bonaventuræ, Scoti, Suaris, et aliorum scholasticorum et mysticorum.

De suppositionibus impossibilibus, et earum merito : Myst. in tut., n. 190 ad 198 ; it., n. 242; Sch. in tut., quæst. xu tota, n. 187, 188; it., n. 345; Quiet. red., sect. 1. De his variæ interpretationes Gregorii Nazianzeni et Chrysostomi : Sch. in tut., n. 240, 241, 242. In his suppositionibus Sanctorum securitas ex ugustino et Chrysostomo: n. 193, 196, 197; Quiet, red., sect. V, cap. II.

De sacrificio absoluto salutis æternæ : Quiet. red., sect. 1.

De piis excessibus et amatorid insaniâ : Sch. in tut., n. 145, 243, 244, 245.

De desiderio generali omnium voluntatum Dei etiam latentium : Quiet. red., sect. I, cap. vi, n. 1; sect. V, cap. IX, n. 1 et seq.

De amore essentialiter unitivo : Sch, in tut., n. 95, 147, 148.

De charitate ut est amor mutuus : ubi de amore Dei ut amici, ut sponsi, etc. Sch, in tut., n. 147 ad 154. De fruendo et utendo, deque amore sui : Sch. in tut., n. 109, etc. 113, etc. Quiet. red., sect. v, cap.

VIII.

De voluntate explicità et implicità beatitudinis : Sch. in tut., n. 4, prop. 6; it.; n. 18 ad 22; it., n. 33.

De reflexis actibus non quidem abjiciendis quietistarum ritu; sed, quod æquivalet, ad inferiorem animi partem ablegandis : Myst, in tut., n. 127; it., n. 141, 142, 143; Quiet. red., sect. vi, cap. IV : ubi de separatione partium animi: n. 3, 4, 5; it., cap. v, n. 4.

De contemplatione, et de Christo ab eâ prohibito: Myst. in tut., 1 p., art. iii tolo, à n. 144. Quiet. red., sect. vi, C. I, 11, ni; ubi de actu universali ac perpetuo : Propos. 16, 17. Radix erroris : sect. V, cap. IX.

De fanatismo, sive de impulsibus et instinctibus extraordinariis : Myst. in tut., n. 127, 128 ad 145. Quiet. red., sect. vi, cap. v.

De actibus conatûs proprii malè reprehensis : Myst, in tut., i p. art. 11 toto, à n. 116; ubi de proprio, deque Patrum atque Augustini sensu : n. 120 ad 128. Quiet. red., sect. vi, cap. v, n. 12, 13.

Quòd perfectio in extraordinariis orationibus collocanda non sit : Myst, in tut., n. 39 ad 52, it., n. 112, 113, 114, 115.

De amore qui est passio, non perfectio aut virtus : Myst. in tut., n. 88.

De perfectione omnibus proposità : Myst, in tut., n. 200, 201, 202; ubi de actibus à charitate imperatis. Item, Quiet. red., sect. vi, cap. vi, n. 5.

Quòd oratio quietis sive simplicis intuitûs, sive passiva et contemplativa beatorum Theresiæ, Salesii, Joannis à Cruce, Balthasaris Alvarez, et aliorum proborum postremi ævi mysticorum, constituta sit in impedimento divino vero ac reali; ex quo oritur impotentia, suspensis à discursu præsertim animi facultatibus, ac sublatis actibus conatûs proprii : Myst. in tut., 1 p., art. i et il, à n. 1 ad n. 5, et à 116 ad 143; ubi Cameracensis sibi ipsi contrarius demonstratur: n. 67.

De ea impotentiâ habes uno verbo ex sanctis Theresid et Joanne à Cruce; quòd in eà oratione anima, nec si velit, meditari possit : n. 173.

Quantenùs extases et extraordinaria quævis ab eâdem oratione amovenda; ex cta Theresiâ : n. 73, 78 ad 84; ex beato Joanne à Cruce: D. 71, 84 ad 87; ex Balthasare Alvare ac Ludovico à Ponte : n. 34, 38, 87.

Hic diligenter notandum orationem passivam sive contemplationis, ab iisdem auctoribus discursivæ sive meditativæ orationi oppositam, eamdem omninò esse à quà extases et omnia extraordinaria amoveant: ibid., à n. 1 ad 73; quo sensu habes ex Joanne à Cruce: n. 84, 85,

[ocr errors]

86, 87.

[ocr errors]

Hinc infer quàm sibi quidam mystici verba dari à domino Cameracensi passi sint: cum se pro defensore proborum mysticorum venditet, à quibus toto distat systemate : Myst. in tut., n. 93, 94, 95, 96; auctore nullo à se allato : n. 68, 98; verùm etiam illis notam temeritatis et fanatismi inurit: n. 56, 57, 58 ad n. 61; it., n. 89 ad 91. Ibid. de tribus celeberrimis notis transitùs ad contemplationem domini Cameracensis errores, et à piis mysticis aperta discessio : n. 15 et seq., 23, 37, 68, 69 ad 72.

De extasibus, et quatenùs differant à suspensis animi facultatibus, habes : Myst. in tut., à n. 69 ad 89; it., à 107 ad 116; ubi de traditione horum statuum.

De falsa philosophià à domino Cameracensi Scholæ imputatà : Myst. in tut., n. 52 et seq.

De amore sive affectu naturali domini Cameracensis : Myst. in tut., n. 177, 178, 184 ad 189; it., n. 199; Sch. in tut., n. 267 ad 286; Quiet. red., sect. iv, cap. III.

De quatuor erroribus quietismo additis : Quiet. red., sect. vi, cap. VI.

Notandus ibi error secundus, sive prop. 68; quòd amor puræ concupiscentiæ, licèt sacrilegus, ad justificationem præparet. Quòd autem se excusat auctor, quia præparationem illam in removendis cupiditatum obicibus collocet, duo peccat: primum, quod æquet sacrilegum affectum pio motui timoris à Spiritu sancto profecti, cujus vis in eo est, quòd obicem removeat : deindè quòd peccata in censum præparationum referre cogeretur; cùm iis et sæpè, teste Augustino, alia peccata vincantur, et pessimum superbiæ vitium retundatur.

De recollectis domini Cameracensis erroribus : Myst. in tut., n. 172 ad 177; Sch. in tut., n. 186; it., n. 236, 237, 238; it., n. 348; Quiet. red., sect. vii totà.

Summa rerum. Resurgit Quietismus toto orbe terrarum; alibi crassiùs, alibi mitiùs, edque periculosiùs incrustatus. Huic nomina mille, mille nocendi artes. Si valido ictu semel amputetur, ejusque radix, dogmata et quæcumque species obtruncentur; pax Ecclesiæ : si molli et levi manu, quod absit, tunditur; recrudescet, et serò nimis tanto morbo salutares curas adhibueris.

[ocr errors]

FINIS QUIETISMI REDIVIVI.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

1. Puisque M. l'archevêque de Cambray veut qu'on lui réponde si précisément sur ses demandes, et que dans cette conjoncture il n'y en a point de plus importantes que celles qui regardent notre procédé, qu'il tâche de rendre odieux en toutes manières, pendant qu'il a été en toutes manières plein de charité et de douceur jusqu'à l'excès; si l'on tardoit à le satisfaire, il tireroit trop d'avantage de notre silence. Que ne donne-t-il point à entendre contre nous par ces paroles de sa Réponse à notre Déclaration ? « Le procédé de ces prélats, dont j'aurois à me plaindre, a été tel que je ne pourrois espérer d'être cru en le racontant. Il est bon même d'en épargner la connoissance au public ^. » Tout ce qu'on peut imaginer de plus rigoureux et de plus extrême est renfermé dans ce discours; et en faisant semblant de se vouloir taire, on en dit plus que si l'on parloit. Pour se donner toute la raison et nous donner tout le tort, ce prélat, dans la première édition de cette ponse", posoit ce fait important, «qu'il avoit fait proposer à M. de Chartres que nous suppliassions de concert le Pape de faire régler par ses théologiens à Rome une nouvelle édition de son livre : en sorte qu'il ne nous restât qu'à laisser faire ces théologiens ; » et un peu après : « Je demandois une réponse prompte, et au lieu d'une réponse je reçus la Déclaration imprimée contre moi. » Nous ne savons rien de ce fait avancé en l'air : M. de Chartres éclaircira le public de ce qui le touche : mais sans attendre la réfutation d'un fait de cette importance, M. de Cambray s'en dédit lui-même, puisqu'il a voulu retirer cette édition, quoique répan1 Edit. de Brux., p. 6.

2 Edit. sans nom de la ville, p. 9.

« PreviousContinue »