Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Dr. H. A. AM

Allert R. Findall

PRETORIA

AR

DE NEDERLANDSCHE WETBOEKEN.

DE NEDERLANDSCHE WETBOEKEN ,

BENEVENS

sliert R. Tindall

DE BELANGRIJKSTE DER TOT HUNNE VERKLARARE DIENSTIGE

WETTEN EN WETTELIJKE VERORDENINGEN,
MET VERWIJZING NAAR DE TOT ELK ARTIKEL BETREKKELIJKE

FRANSCHE EN NEDERLANDSCHE WETSBEPALINGEN

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small]

J. L. BEIJERS, MARTINUS NIJHOFF, HENRI J. STEMBERG.

1882.

« PreviousContinue »