Page images
PDF
EPUB

AM WASANAETH YR EGLWYS.
Y Drefn pa wedd yr appwyntir darllain y Psallwyr.

ddwy ran ar hugain, a'i bod yn
rhy hir i'w darllain ar unwaith, fe
a drefnwyd na bo darllain uwch
pedair neu bump o'r rhannau
hynny ar un amser.

Y Psallwyr a ddarllenir drosto
unwaith bob mis, fel yr ap-
pwyntir yno, ar Foreol a Phryd-
nhawnol Weddi: eithr yn Chwef-law
ror y darllenir yn unig hyd yr
wythfed ar hugain neu'r nawfed
dydd ar hugain o'r mis.

A lle y mae i Ionawr, Mawrth, Mai, Gorphenhaf, Awst, Hydref a Rhagfyr, un ar ddeg ar hugain o ddyddiau bob un, fe a ordeiniwyd fod darllain y dydd diweddaf o'r misoedd hynny, y Psalmau a ddarllenwyd y dydd o'r blaen, fel y gallo'r Psalmau ddechreu drachefn y dydd cyntaf o'r mis a fyddo'n canlyn.

Alle y cyfrennir y bedwaredd Psalm ar bymtheg ar ol cant yn

|

Ac ar ddiwedd pob Psalm, a phob cyfryw ran o'r bedwaredd Psalm ar bymtheg ar ol cant, dyweder yr Emyn yma.

Gogoniunt i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân; Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad: yn oes oesvedd. Amen.

Nodwch, Fod y Psallwyr yn canlyn Dosparthiad yr Hebreaid, a chyfieithiad y Bibl mawr Cymraeg, a osodwyd allan ac a arferwyd yn amser y Frenhines Elisabeth.

Y Drefn pa wedd yr appwyntiwyd bod darllain y rhan arall o'r Ysgrythyr Lán.

1

YR Hen Destament a osodved. Phrynhawuol Weddi, oddi eithr yn Llithoedd cyntaf ar Fore- y Gwyliau Symmudol yn unig, y ol a Phrydnhawnol Weddi; ac rhai nid ydynt yn y Calendar; a'r felly y rhan fwyaf o hono a ddarll- Ansymmudol, lle y gadewir adwy enir unwaith bob blwyddyn, fel yngholofn y Llithiau. Llithiau yr appwyntir yn y Calendar. priod i'r holl ddyddiau hynny a Y Testament Newydd a osod-geir yn Nhabl y Llithoedd priod. wyd yn ail Llithoedd, ar Foreol a Phrydnhawnol Weddi, ac a ddarllenir drosto mewn trefn bob blwyddyn deirgwaith, heb law'r Epistolau a'r Efangylau; oddi eithr Datguddiad Ioan, o'r hwn y gosodwyd bod rhyw Lithoedd priod ar amryfal Wyliau.

Aci wybod pa Lithoedd a ddarllenir bob dydd, myn gael y Dydd o'r Mis yn y Calendar yn canlyn; ac yno y cai ddeall y Pennodau a ddarllenir yn Llithoedd ar Foreola

[ocr errors]

A rhaid yw nodi hyn yma; Pa bryd bynnag y byddo Psalmau neu Lithoedd priod wedi eu gosod, yna'r Psalmau a'r Llithoedd gosodedid yn y Calendar (o bydd rhagoriaeth rhyngthynt) a adewir heibio dros yr amser hwnnw.

Rhaid yw nodi hefyd, Fod y Colect, yr Epistol, a'r Efengyl, a osodir ar y Sul, yn gwasanaethu dros yr holl Wythnos rhag llaw, lle ni's trefnwyd yn amgenach yn y Llyfr hwn."

[blocks in formation]

(¶ LLITHIAU Neillduol neu briodol, i w darllain ar Foreol a Phrydnhawnol Weddi, ar y Suliau, a Gwyliau eraill, trwy'r

holl Flwyddyn.

Suliau yr

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Dyrchafael.

-30

32

(w. 18

r Sulgwyn. De. 16 hyd Efay - 11 Act to gw. Act. 19 hyd

1 Llith.

2 Llith.

(34

(w. 21

I

-38

[blocks in formation]

Sul y Drin

-43

dod.

I Llith.

[blocks in formation]

2 Llith

[subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Doeth. 12

LLITHIAU Neillduol neu briodol, i w darllain ar Foreol a Phrydnhawnol Weddi, ar y Suliau, a Gwyliau eraill, trwy'r holl Flwyddyn.

Puredigaeth

Plygain. Gofper.

Mair Forw. Doeth

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Llith. Gen.11hyd Num. 11gw.

2 Llith. Dydd Maw. 3 Suig wyn. I Llith.

[blocks in formation]

1 Llith. Eccluf. 10 Eccluf. 12 Act.- 14 Act.15. hyd

(w. 10 (16hydw 30

I Sam. 19

30

Theilsgw (12hydw24

(W. 14

Daniel- 9Jer.

Ioan- 13

[blocks in formation]

I Llith.

2 Llith.

Gwener y

Croglith.
I Llith.
2 Llith.

Nos Bafg.
I Llith.
2 Llith.
Dydd Llun
Paf.
I Llith.

Exod. 16 Exod.
Matth. 28 A&.

[blocks in formation]

Exod.

1 Llith.

2 Llith.

S. Marc.

S. Phylip a

St. lago.
I Llith.

2 Llith.

3S. Matthew

20 Exod. 32
Luc24.hyd I Cor. 15
(w. 13
Eccles.-4 Fccles.- 5

-31

S. Ioan Fe-
dyddiwr.

(w. 36

I Llith.

Malach. 3 Malach.-4

2 Llith.

Matth.-3

Mat. 14 hyd

-53

(w. 13

S. Petr.

181 Petr - 2

I Llith.

Eccluf. 15 Eccluf. 19

2 Llith.

Acts

3 Act. - 4

[blocks in formation]

-24 -35

-29

38

[blocks in formation]

St. Bartho-
lomeus.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Nodwch, y darllenir (*) Exodus vi. yn unig hyd wers 14.

[blocks in formation]

Y Calendar, gyd a Thabl y Llithiau.

CHWEFROR fydd iddo xxviii. o Ddyddiau. Ac mhob Blwyddyn Naid xxix. o Ddyddiau.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Nodwch, y darllenir Luc* 1 hyd w. 39 y 17 Dydd, ac odd hyd y diwedd ar y 18ed. Dydd.

Ar y Flwyddyn Naid y dodir y Llythyren F ar y 24 a'r 25 I

MAWR

« PreviousContinue »