Page images
PDF
EPUB

TABLAU Cyffredin i gael y Llythyren Sul, a oedd y Prifiau, yn y

TABL I.

Calendar.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

ng hynny a'r ganfed Flwyddyn

Gael y Llythyren Sul am y Fl-I Gael y Mis, a Dyddiau'r Mis, wyddyn a fynner, anghwaneg-mewn un rhyw Flwyddyn ein Har rai y dylir rhoi'r Prifiau yn y wch ei phedwaredd Ran at Flwy- wneuthuredig o gyfan Gantoedd ddyn yr Arglwydd, gan adael hei-ddoedd, ac yn yr holl Flynyddoe bio 'r Toriadau, ac hefyd y Rhif canlyn; edrychwch yn yr ail Go yr hwn yn Nhabl I. fy'n fefyll ym Tabi II. am y cyfryw Flwyddyn Mrig y Golofn, ym mha un y mae uredig o gyfan Gantoedd, a deliv ar y Rhif neu'r Gwagnod fy'n f Rhifedi'r Cantoedd a gynhwysir ferbyn a hi yn y drydedd Gold yn y Flwyddyn honno i'w cael edrychwch yn Nhabl 111. am yr rhennwch y Swm wrth 7; ac os yn y Golofn dan un rhyw Brif; gaffoch ef, cyfeiriwch eich Llygad ni bydd Gweddill, yna A yw y lyfol at y Llaw Afwy, ac yn y Gol Llythyren Sul; ond os bydd rhyw taf.chwi gewch y Mis a'r Dydd y d Rif yngweddill, yna y Llythyren y Prif hwnnw wrthynt yn y Calen fy'n fefyll dan y Rhif hwnnw ym Mrig y Tabl, yw y Llythyren Sul.

y Cylch hwnnw o Gan Mlynedd.

Y Llythyren N gyferbyn a rhyw edd Blynyddoedd yn Nhabl II. a y Blynyddoedd hynny fydd fyth i yn Flynyddoedd Naid, yn y Cale wydd; ond am yr holl Gannoedd) oedd eraill, maent i'w cyfrif yn Joedd Cyffredin.

TABL I GAEL DYDD PASG, O'r Amser Presennol byd y Flwyddyn 1899 gyfrifedig, yn ol y Calendar rhagflaenol.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

MA
AE'R Tabl hwn yn cynnwys cymmaint o'r Calendar
ag fydd angenrheidiol i fefydlu'r Rafg: i gael yr
hwn, edrychwch am Brif y Flwyddyn yn y Golofn gyn-
taf o'r Tabl, a chyferbyn ag ef y cewch Ddydd y L1-
awn Lleuad Bafg; yna edrychwch yn y drydedd Golofn
am y Llythyren Sul nefaf ar ol Dydd y Llawn Lleuad, a'r
Dydd o'r Mis yn fefyll gyferbyn a'r Llythyren Sul honno
yw Dydd Pafg. Os digwydd y Llawn Lleuad ar Ddydd
Sul, yna (yn ol y Rheol gyntaf) y Sul canlynol yw Dydd
Pafg.

I gael y Prif, dodwch un at Fiwyddyn ein Harglwydd, ac yna rhennwch wrth 19; y Gweddill, os bydd peth, ydyw'r Prif; ond os ni fydd dim Gweddill, yna 19 yw'r Prif.

I gael y Llythyren Sul, yn ol y Calendar, hyd y Flwyddyn 1799 gyfrifedig, anghwanegwch ei phedwaredd Ran at Flwyddyn yr Arglwydd, gan adael heibio y Torriadau, ac hefyd y Rhif 1: rhennwch y Swm wrth 7; ac os ni bydd Gweddil, yna A yw y Llythyren Sul; ond os bydd un Rhif yngweddill, yna'r Llythyren yn fefyll gyferbyn a'r Rhif hwnnw yn y Daflen fechan hon, yw y Llythyren Sul.

Am y Ganrhif nefaf, fef, o'r Flwyddyn 1800 hyd y Flwyddyn 1899 gyfrifedig, anghwanegwch at y Flwy ddyn redegol ei phedwaredd Ran yn unig, ac yna rhennwch wrth 7, ac ewch ymlaen fel yn y Rheol ddiwaethaf.

Nodwch, Ym mhob Blwyddyn Naid, y Llythyren a geir fel uchod, a fydd y Llythyren Sul o'r Dydd Naid allan, hyd Ddiwedd y Flwyddyn.

TABL arall i gael y PASG hyd y Flwyddyn 1899 Gyfrifedig.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Y Drefn an Fortol a Phrydnhawnol Weddi, i'w dywedyd beunydd a'i

Y

harferu trwy'r Flwyddyn.

Foreol a'r Brydnhawnol Weddi a arferir yn y Man cynnefinol farnu yn amgenach. A'r Canghellau a gant fefyll yn y modd yr Joeddynt o'r blaen,

Ac yma noder, Fod yn rhaid cadw a chynnal Addurniadau'r Egl-| wys a'i Gweinidogion, ar bob amfer o'u Gweinidogaeth, yn yr un jwedd ag yr oeddynt yn Eglwys Loegr, trwy Awdurdod y Parliament, yn yr ail Flwyddyn o Deyrnasiad Brenhin Edwardy Chweched.

WEDDI FOREOL,

BOB DYDD TRWY'R FLWYDDYN.

¶ Ar ddechreu'r Foreol Weddi, darllened y Gweinidog, á llef uchel, ryw un neu ychwaneg o'r adnodau hyn o'r Ysgrythyr Lân y rhai sydd yn canlyn. Ac yna dyweded yr hyn y sydd ysgrifenedig ar ol yr unrhyw

adnodau.

[blocks in formation]

Yrwyf yn cydnabod fy nghamweddau, a'm pechod sydd yn wastad ger fy mron. Psal. li. 3. Cuddia dy wyneb oddiwrth fy mhechodau, a dilea fy holl anwireddau. Psal. li. 9.

Aberthau Duw ydynt yspryd drylliedig: calon ddrylliog, gystuddiedig, O Dduw, ni ddirmygi. Psal. li. 17.

Rhwygwch eich calon, ac nid eich dillad, ac ymchwelwch at yr Arglwydd eich Duw: o herwydd graslawn a thrugarog yw efe, hwyrfrydig i ddigofaint, a mawr ei drugaredd, ac edifeiriol am ddrwg. Toel ii. 13.

Gan yr Arglwydd ein Duw y mae trugareddau a maddeuant, er gwrthryfelu o honom i'w erbyn: ni wrandawsom chwaith ar lais yr Arglwydd ein Duw, i rodio yn ei gyfreithiau ef, y rhai a roddodd efe o'n blaen ni. Dan. ix. 9, 10. Cospa fi, Arglwydd, etto mewn barn; nid yn dy lid, rhag it' fy

turneth away from his WHEN the wicked man

wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive. Ezek. xviii. 27.

I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Psal. li. 3.

Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Psal. li. 9.

The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Psal. li. 17.

Rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Joel ii. 13.

To the Lord our God belong mercies and forgivenesses, though we have rebelled against him: neither have we obeyed the voice of the Lord our God, to walk in his laws which he set before us. Dan. ix. 9, 10.

O Lord, correct me, but with judgement; not in thine anger,

ngwneuthur yn ddiddym. Ier. x. 24. Psal. vi. 1.

Edifarhêwch; canys nesâodd teyrnas nefoedd. St. Matth. iii. 2. Mi a godaf, ac a âf at fy nhad, ac a ddywedaf wrtho, Fy nhad, pechais yn erbyn y nef, ac o'th flaen dithau; ac mwyach nid ydwyf deilwng i'm galw yn fab i ti. St. Luc xv. 18, 19.

Arglwydd, na ddos i farn a'th wâs; o herwydd ni chyfiawnheir neb byw yn dy olwg di. Psal. cxliii. 2.

Os dywedwn nad oes ynom bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, a'r gwirionedd nid yw ynom. Os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlawn yw efe a chyfiawn, fel y maddeuo i ni ein pechodau, ac y'n glanhão oddiwrth bob anghyfiawnder. 1 Ioan i. 8, 9.

Y anwyl gariadus frodyr, y mae'r Ysgrythyr Lân yn ein cynhyrfu, mewn amrafael fannau, i gydnabod ac i gyffesu ein haml bechodau a'n hanwiredd; ac na wnelem na'u cuddio na'u celu y'ngŵydd yr Hollalluog Dduw ein Tad nefol; eithr eu cyffesu â gostyngedig, isel, edifarus, ac ufudd galon; er mwyn caffael o honom faddeuant am danynt, trwy ei anfeidrol ddaioni a'i drugaredd ef. A chyd dylem ni bob amser addef yn ostyngedig ein pechodau ger bron Duw; etto ni a ddylem yn bennaf wneuthur hynny, pan ymgynnullom i gydgyfarfod, i dalu diolch am yr aml ddaioni a dderbyniasom ar ei law ef, i ddatgan ei haeddediccaf foliant, i wrando ei sancteiddiaf Air ef, ac i erchi y cyfryw bethau ag a fyddo cymmwys ac angenrheidiol, yn gystal ar lês y corph a'r enaid. O herwydd paham myfi a erfyniaf ac a attolygaf i chwi, cynnifer ag y sydd yma 'n bres

lest thou bring me to nothing Jer. x. 24. Psal. vi. 1.

Repent ye; for the Kingdom of Heaven is at hand. St. Matt üii. 2.

I will arise, and go to my fa ther, and will say unto him, Fa ther, I have sinned against hea ven, and before thee, and am no more worthy to be called thy son St. Luke xv. 18, 19.

Enter not into judgement with thy servant, O Lord; for in thy sight shall no man living be jus tified. Psal. cxliii. 2.

If we say that we have no sin we deceive ourselves, and the truth is not in us: but, if we confess our sins, he is faithfu and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 St. John i. 8, 9

Dthe Scripture moveth us

EARLY beloved brethren,

in sundry places to acknowledge and confess our manifold sins and wickedness; and that we should not dissemble nor cloke them before the face of Almighty God our heavenly Father; but confess them with an humble, lowly, penitent, and obedient heart; to the end that we may obtain forgiveness of the same, by his infinite goodness and mercy. And although we ought at all times humbly to acknowledge our sins before God; yet ought we most chiefly so to do, when we assemble and meet together to render thanks for the great benefits that we have received at his hands, to set forth his most worthy praise, to hear his most holy Word, and to ask those things which are requisite and necessary, as well for the body as the soul. Wherefore I pray and beseech you, as many as are here present, to accom

« PreviousContinue »