Page images
PDF
EPUB

ennol, gyd-dynnu â myfi â chalon
bur, ac â lleferydd ostyngedig,
hyd y'ngorseddfa'r nefol râd,
gan ddywedyd ar fy ol i;
Cuffes gyffredin, i'w dywedyd gan

[blocks in formation]

the whole Congregation after the Minister, all kneeling.

yr holl Gynnulleidfa ar ol y Gwein-4 general Confession to be said of idog, gan ostwng ar eu gliniau oll. HOLL-alluog Dduw a thrugaroccaf Dad; Nyni a aethom ar gyfeiliorn allan o'th ffyrdd di fel defaid ar gyfrgoll. Nyni a ddilynasom ormod ar am

canion a chwantau ein calonnau

ein hunain. Nyni a wnaethom yn
erbyn dy sancteiddiol gyfreithiau.
Nyni a adawsom heb wneuthur y
pethau a ddylesym eu gwneuth
ur; Ac a wnaethom y pethau
ni ddylesym eu gwneuthur; Ac
nid oes iechyd
ynom. Eithr tydi,
0 Arglwydd, cymmer drugar-
edd arnom, ddrwg weithredwŷr
train. Arbed di hwynt-hwy, O
Dduw, y rhai sy'n cyffesu eu
beiau. Cyweiria di'r sawl sydd
yn edifarus; Yn ol dy addewid-
on a hyspyswyd i ddyn yng
Nghrist fesu ein Harglwydd. A
chaniattà, drugaroccaf Dad, er ei
fwyn ef, Fyw o honom rhagllaw
mewn duwiol, uniawn, a sobr
fuchedd, I ogoniant dy sanct-
eiddiol Enw. Amen.

Y Gollyngdod,
neu Faddeuant
pechodau, i'w ddatgan gan yr Off-
eiriad yn unig, yn ei sefyll; a'r
bobl etto ar eu gliniau.

YR Hollalluog Dduw, Tad
ein Harglwydd Iesu Grist,
yr hwn ni ddeisyf farwolaeth
pechadur, eithr yn hytrach ym-
chwelyd o hono oddiwrth ei
anwiredd, a byw; ac a roddes
allu a gorchymmyn i'w Weinid-
ogion, i ddatgan ac i fynegi i'w
bobl, sydd yn edifarus, Ollyng-
dod a Maddeuant am eu pechod-
: efe a bardyna ac a ollwng y
thai oll sy wir edifeiriol, ac yn
ddiffuant yn credu i'w sanct-
eiddiol Efengyl ef.
O herwydd

ALMIGHTY and most mer

ciful Father; We have errlike lost sheep. We have foled, and strayed from thy ways

lowed too much the devices and desires of our own hearts.

We

have offended against thy holy

laws. We have left undone those

things which we ought to have done; And we have done those

things which we ought not to have done; And there is no have mercy upon us, miserable health in us. But thou, O Lord, offenders. Spare thou them, O

God, which confess their faults.
Restore thou them that are pe-
nitent; According to thy pro-

Christ Jesu our Lord.
mises declared unto mankind in
And
grant, O most merciful Father,
for his sake; That we may here-
after live a godly, righteous, and
sober life, To the glory of thy
holy Name. Amen.

The Absolution, or Remission of
sins, to be pronounced by the Priest
alone, standing; the people still
kneeling.

ALMIGHTY God, the Father of our Lord Jesus Christ, who desireth not the death of a sinner, but rather that he may turn from his wickedness, and live; and hath given power, and commandment, to his Ministers, to declare and pronounce to his people, being penitent, the Absolution and Remission of their sins: He pardoneth and absolveth all them that truly repent, and unfeignedly believe his holy Gospel. Wherefore let us be

paham attolygwn ni iddo ganiattâu i ni wir edifeirwch, a'i Yspryd Glân; fel y byddo boddlawn ganddo'r pethau yr ydym y pryd hwn yn eu gwneuthur, a bod y rhan arall o'n bywyd rhagllaw yn bur ac yn sancteiddiol; megis y delom o'r diwedd i'w lawenydd tragywyddol; trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

Attebed y bobl yma, ac ar ddiwedd pob un o'r Gweddïau eraill, Amen. Yna y gostwng y Gweinidog ar ei

seech him to grant us pentance, and his ho that those things m him, which we do at sent; and that the rest hereafter may be pure, so that at the last we to his eternal joy; thro Christ our Lord.

The people shall answ at the end of all othe Amen.

liniau, ac a ddywaid Weddi'r Ar-¶Then the Minister shal glwydd á llef uchel; a'r bobl hefyd ar eu gliniau, yn ei dywedyd gydag ef yn y fan yma, ac ym mha le bynnag arall yr arferir hi yng Ngwasanaeth Duw.

E

IN Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, Sancteiddier dy Enw. Deued dy deyrnas. Bydded dy ewyllys ar y ddaear, Megis y mae yn y nefoedd. Dyro i ni heddyw ein bara beunyddiol. A maddeu i ni ein dyledion, Fel y maddeuwn ni i'n dyledwýr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth; Eithr gwared ni rhag drwg: Canys eiddot ti yw'r deyrnas, A'r gallu, A'r gogoniant, Yn oes oesoedd. Amen.

Yna y dyraid efe yn yr un modd, Arglwydd, agor ein gwefusau. Atteb. A'n genau a fynega dy foliant.

Offeiriad. Duw, brysia i'n cynnorthwyo.

Atteb. Arglwydd, prysura i̇'n cymmorth.

Yna, a phazeb yn eu sefyll, yr Offeiriad a ddywaid, Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân;

Atteb. Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd. Amen.

Offeiriad. Molwch yr Ar

glwydd.

Átteb. Moliannus fyddo Enw'r Arglwydd.

say the Lord's Prayer dible voice; the people ing, and repeating it both here, and wheres is used in Divine Servi

A

heaven, Hallowe UR Father, whi Name. Thy kingd Thy will be done in e is in heaven. Give u our daily bread. us our trespasses, As them that trespass a And lead us not in tion; But deliver us For thine is the king power, and the glory and ever. Amen.

Then likewise he s O Lord, open thou ou Answer. And our n shew forth thy praise. Priest. O God, ma

[blocks in formation]

Yna y dywedir, neu y cenir, y¶Then shall be said or sung this

Psalm hon sy'n canlyn; oddieithr ar Ddydd Pasc, ar yr hwn y mae Anthem arall wedi ei happreyntio: ac ar y namyn un ugeinfed dydd o bob mis, ni ddarllenir mo honi yn y fan hon, ond yn arferol gylch y Psalmau.

Psalm following: except on EasterDay, upon which another Anthem is appointed; and on the Nineteenth day of every Month it is not to be read here, but in the ordinary Course of the Psalms.

Venite,exultemus Domino. Ps.xcv. Venite,exultemus Domino. Ps.xcv.

DEUWCH, canwn i'r Ar- O Come, let us sing unto the

glwydd

ymlawenhâwn

yn nerth ein iechyd. Deuwn ger ei fron ef â diolch canwn yn llafar iddo â Psalmau.

Canys yr Arglwydd sydd Dduw mawr a Brenhin mawr ar yr holl dduwiau.

Oblegid yn ei law ef y mae gorddyfnderau'r ddaear: ac efe biau uchelder y mynyddoedd. Y môr sydd eiddo, canys efe a'i gwnaeth a'i ddwylaw a luniasant y sychdir.

Deuwch, addolwn, a syrthiwn i lawr a gostyngwn ger bron yr Arglwydd ein Gwneuthurwr. Canys efe yw ein Duw ni: a ninnau ým bobl ei borfa ef, a defaid ei ddwylaw.

Heddyw, os gwrandêwch ar ei leferydd, na chaledwch eich calonnau megis yn yr ymrysonfa, fel nydd profedigaeth

yn

yn yr anialwch;

Lle y temtiodd eich tadau fi: profasant fi, a gwelsant fy ngweithredoedd.

Deugain mlynedd yr ymrysonais a'r genhedlaeth hon, a dywedais : Pobl gyfeiliornus yn eu calonnau ydynt hwy, canys nid adnabuant fy ffyrdd.

Wrth y rhai y tyngais yn fyllid: na ddelent i'm gorphwysfa. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd. Amen.

Lord let us heartily rejoice in the strength of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving and shew ourselves glad in him with Psalms.

For the Lord is a great God: and a great King above all gods. In his hand are all the corners of the earth and the strength of the hills is his also.

:

The sea is his, and he made it: and his hands prepared the dry land.

O come, let us worship, and fall down and kneel before the

:

Lord our Maker.

For he is the Lord our God: and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand.

To day if ye will hear his voice, harden not your hearts : as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness;

When your fathers tempted me proved me, and saw my works.

Forty years long was I grieved with this generation, and said: It is a people that do err in their hearts, for they have not known

my ways.

Unto whom I sware in my wrath: that they should not enter into my rest.

Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Ghost;

As it was in the beginning, is now, and ever shall be world without end. Amen.

¶ Ar ol hyn y dilyn y Psalmau mewn trefn, megis yr appwyntiwyd. Ac ar ddiwedd pob Psalm trwy'r flwyddyn, a'r un modd ar ddiwedd y Benedicite, Benedictus, Magnificat, a Nunc dimittis, y dywedir,

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân;

Atteb. Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd. Amen.

Yna y darllenir yn llawn llythyr, a lleferydd uchel, y Llith gyntaf, gwedi ei chymmeryd allan o'r Hen Destament, megis ag yr appwyntiwyd wrth y Calendar (oddieithr bod Llithiau priod gosodedig i'r Dydd hwnnw.) Y Gweinidog a ddarlleno, safed, ac ymchweled, megis y galler ei glywed yn oreu gan barb oll a'r a fo yn bresennol. Ac ar ol hynny y dywedir, neu y cenir, yn Gymraeg, yr Emyn a elwir, Te Deum Laudamus, beunydd trwy'r holl flwyddyn.

flaen pob Llith, y Gweinidog a ddywaid, Yma y mae yn dechreu y cyfryw Bennod, neu Adnod o'r cyfryw Bennod, o'r Llyfr a'r Llyfr: ac ar ol pob Llith, Yma y terfyn y Llith gyntaf, neu, yr ail.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Ti sydd yn eistedd ar Ddeheulaw Duw y'ngogoniant y Tad.

Yr ŷm ni yn credu mai Tydi a ddaw yn Farnwr arnom.

Gan hynny yr attolygwn i ti gynnorthwyo dy weision: y rhai a brynaist a'th werthfawr Waed. Pår iddynt gael eu cyfrif gyda'th Saint: yn y Gogoniant tragywyddol.

Arglwydd, cadw dy bobl : a bendithia dy etifeddiaeth. Llywia hwy a dyrcha hwy yn dragywydd.

Beunydd ac fyth: y clodforwn dydi; Ac anrhydeddwn dy Enw : byth ac yn oes oesoedd. Teilynga, Arglwydd : ein cadw y dydd hwn yn ddibechod. Arglwydd, trugarhâ wrthym: trugarhâ wrthym.

Arglwydd, poed dy drugaredd a ddel arnom: megis yr ym yn ymddiried ynot.

Arglwydd, ynot yr ymddir

[blocks in formation]

O Lord, in thee have I trustiedais: na'm gwaradwydder yn ed: let me never be confound

dragywydd..

ed.

« PreviousContinue »