Page images
PDF
EPUB

Neu'r Caniad hwn,

Benedicite, omnia Opera.

¶ Or this Canticle, Benedicite, omnia Opera.

Credoedd yr Arglwydd, ben

HWYCHWI holl Weith-All ye Works of the Lord,

dithiwch yr Arglwydd: molwch a mawrhewch ef yn dragywydd. Chwychwi Angylion yr Arglwydd, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi Nefoedd, bendithiwch yr Arglwydd molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd. Chwychwi'r Dyfroedd, sydd uwch ben y ffurfafen, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd. Chwychwi holl Nerthoedd yr Arglwydd, bendithiwch yr Arglwydd molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

:

Chwychwi Haula Lleuad, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd. Chwychwi Sêr y Nefoedd, ben. dithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd. Chwychwi Gawodau a Gwlith, bendithiwch yr Arglwydd: molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi Wyntoedd Duw, bendithiwch yr Arglwydd: molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi Dân a Gwres, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd. Chwychwi Auaf a Hâf, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhewch ef yn dragywydd. Chwychwi Wlithoedd a Rhewoedd, bendithiwch yr Arglwydd: molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi Rew acOerfel, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhewch ef yn dragywydd. Chwychwi Iâ ac Eira, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

bless ye the Lord praise him, and magnify him for ever.

O ye Angels of the Lord, bless ye the Lord praise him, and magnify him for ever.

O ye Heavens, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

O ye Waters that be above the Firmament, bless ye the Lord praise him, and magnify him for ever.

O all ye Powers of the Lord, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

O ye Sun, and Moon, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

ye Stars of Heaven, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

Ŏ ye Showers, and Dew, bless ye the Lord praise him, and magnify him for ever.

O ye Winds of God, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

O ye Fire and Heat, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

Oye Winter and Summer, bless ye the Lord praise him, and magnify him for ever.

O ye Dews, and Frosts, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

0 ye Frost and Cold, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

O ye Ice and Snow, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

Chwychwi Nosau a Dyddiau, bendithiwch yr Arglwydd: molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi Oleuni a Thywyllwch, bendithiwch yr Arglwydd: molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi Fellt a Chymmylau, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Bendithied y Ddaear yr Arglwydd : moled a mawrhâed ef yn dragywydd. Chwychwi Fynyddoedd a Bryniau, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi holl Wyrddion Bethau ar y Ddaear, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd. Chwychwi Ffynhonnau, bendithiwch yr Arglwydd: molwch a mawrhewch ef yn dragywydd. Chwychwi Foroedd a Llifeiriaint, bendithiwch yr Arglwydd: molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi Forfilod, ac oll a'r sydd yn ymsymmud yn y Dyfroedd, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi holl Adar yr Awyr, bendithiwch yr Arglwydd: molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi holl Anifeiliaid ac Ysgrubliaid, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Chwychwi Blant Dynion, bendithiwch yr Arglwydd : molwch a mawrhewch ef yn dragywydd. Bendithied Israel yr Arglwydd moled a mawrhâed ef yn dragywydd.

Chwychwi Offeiriaid yr Arglwydd, bendithiwch yr Ar

O ye Nights, and Days, bless ye the Lord praise him, and magnify him for ever.

Oye Light and Darkness, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

O ye Lightnings, and Clouds, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

O let the Earth bless the Lord yea, let it praise him, and magnify him for ever.

O ye Mountains, and Hills, bless ye the Lord praise him, and magnify him for ever.

O all ye Green Things upon the Earth, bless ye the Lord : praise him, and magnify him for

ever.

O ye Wells, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

O ye Seas, and Floods, bless ye the Lord praise him, and magnify him for ever.

O ye Whales, and all that move in the Waters, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

O all ye Fowls of the Air, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

O all ye Beasts, and Cattle, bless ye the Lord: praise him, and magnify him for ever.

O ye Children of Men, bless ye the Lord praise him, and magnify him for ever.

Ŏ let Israel bless the Lord : praise him, and magnify him for ever.

O ye Priests of the Lord, bless

[ocr errors]

glwydd molwch a mawrhêwch ye the Lord: praise him, and ef yn dragywydd.

ac

Chwychwi Wasanaethwŷr yr Arglwydd, bendithiwch yr Arglwydd molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd. Chwychwi Ysprydion, Eneidiau'r cyfiawn, bendithiwch yr Arglwydd molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd. Chwychwi y rhai sanctaidd a gostyngedig o galon, bendithiwch yr Arglwydd molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd. Chwychwi Ananïas, Azarïas, a Misael, bendithiwch yr Arglwydd molwch a mawrhêwch ef yn dragywydd.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd. Amen.

Yna y darllenir yn yr un modd yr ail Lith, gwedi ei chymmeryd allan o'r Testament Newydd. Ac wedi hynny yr Emyn sy'n canlyn; oddieithr pan ddigwyddo i'w darllain ym mhennod y Dydd, neu yn yr Efengyl ar Ddydd St. Ioan Fedyddiwr.

Benedictus. St. Luc i. 68.

magnify him for ever.

O ye Servants of the Lord, bless ye the Lord praise him, and magnify him for ever.

O ye Spirits and Souls of the Righteous, bless ye the Lord : praise him, and magnify him for ever.

O ye holy and humble men of heart, bless ye the Lord praise him, and magnify him for ever.

O Ananias, Azarias, and Misael, bless ye the Lord praise him, and magnify him for

[blocks in formation]

Then shall be read in like manner the Second Lesson, taken out of the New Testament. And after that, the Hymn following; except when that shall happen to be read in the Chapter for the Day, or for the Gospel on St. John Baptist's Day.

Benedictus. St. Luke i. 68.

LESSED be the Lord God of Israel: for he hath vi

BENDIGEDIG fyddo Ar BLS

glwydd Dduw Israel: canys efe a ymwelodd ac a brynodd ei bobl;

Ac a ddyrchafodd iachawdwriaeth nerthol i ni: yn nhŷ Dafydd ei wasanaethwr;

Megis y dywedodd trwy enau ei sanctaidd Brophwydi: y rhai oedd o ddechreuad y byd;

Yr anfonai efe i ni ymwared rhag ein gelynion: ac oddiwrth ddwylaw pawb o'n digasogion;

Y gwnai efe drugaredd â'n tadau ac y cofiai ei sanctaidd Gyfammod;

A'r llw yr hwn a dyngodd efe wrth ein tad Abraham: sef bod iddo ganiattâu i ni, gwedi ein

sited, and redeemed his people;

And hath raised up a mighty salvation for us: in the house of his servant David;

As he spake by the mouth of his holy Prophets : which have been since the world began;

That we should be saved from our enemies and from the hands of all that hate us;

To perform the mercy promised to our forefathers: and to remember his holy Covenant;

To perform the oath which he sware to our forefather Abraham: that he would give us ;

hymwared oddiwrth ddwylaw ein gelynion, allu ei wasanaethu ef yn ddïofn ;

Mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder ger ei fron ef: holl ddyddiau ein bywyd.

A thithau, Fab, a elwir yn Brophwyd i'r Goruchaf: canys ti a âi o flaen wyneb yr Arglwydd, i barottoi ei ffyrdd ef; Ac i roddi gwybodaeth iachawdwriaeth i'w bobl ef: gan faddeu eu pechodau,

O herwydd tiriondeb trugaredd ein Duw trwy yr hon yr ymwelodd â ni godiad Haul o'r uchelder;

I roddi llewyrch i'r rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch a chysgod angau: ac i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd. Amen. Neu y Psalm hon. Jubilate Deo. Psalm c. ENWCH yn llafar i'r Argwasanaethwch yr Arglwydd mewn llawenydd, deuwch yn ei ŵydd ef mewn gorfoledd.

CENWCH

Gwybyddwch mai yr Arglwydd sydd Dduw efe a'n gwnaeth, ac nid ni ein hunain; ei bobl ef ydym, a defaid ei borfa.

Ewch i mewn i'w byrth ef â diolch, ac i'w lysoedd a moliant gennych diolchwch iddo, a chlodforwch ei Enw.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Or this Psalm,

Jubilate Deo. Psalm c.

Be joyful in the Lord, all ye lands serve the Lord with gladness, and come before his presence with a song.

Be ye sure that the Lord he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.

O go your way into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise be thankful unto him, and speak good of his Name.

For the Lord is gracious, his mercy is everlasting and his truth endureth from generation to generation.

Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Ghost;

[blocks in formation]

daear:

[merged small][ocr errors]

Then shall be sung or said the Apostles' Creed by the Minister and the people, standing: except only such days as the Creed of Saint Athanasius is appointed to be read.

Believe in God the Father Almighty, Maker of heaven and earth:

And in Jesus Christ his only Son our Lord, Who was conceived by the Holy Ghost, Born

Ac yn Iesu Grist ei un Mab ef, ein Harglwydd ni; Yr hwn a gaed trwy'r Yspryd Glân, A aned o Fair Forwyn, A ddïo-_of_the_Virgin Mary, Suffered ddefodd dan Pontius Pilatus, A groeshoeliwyd, a fu farw, ac a gladdwyd, A ddisgynodd i uffern; Y trydydd dydd y cyfododd o feirw; Å esgynodd i'r nefoedd, Α Ac y mae yn eistedd ar ddeheulaw Duw Dad Hollgyfoethog; Oddiyno y daw i farnu byw a meirw.

Credaf yn yr Yspryd Glân; Yr Eglwys Lân Gatholig; Cymmun y Saint; Maddeuant Pechodau; Adgyfodiad y cnawd, A'r Bywyd tragywyddol. Amen.

under Pontius Pilate, Was crucified, dead, and buried, He descended into hell; The third day he rose again from the dead, He ascended into heaven, And sitteth on the right hand of God the Father Almighty; From thence he shall come to judge the quick and the dead.

I believe in the Holy Ghost; The holy Catholick Church; The Communion of Saints; The Forgiveness of sins; The Resurrection of the body, And the life everlasting. Amen.

¶ Ac ar ol hynny, y Gweddïau hyn¶And after that, these Prayers fol sy'n canlyn, a phawb yn gostwng yn ddefosiynol ar eu gliniau; y Gweinidog yn gyntaf a lefura â llef uchel,

Yr Arglwydd a fo gydâ chwi. Atteb. A chyda'th yspryd dithau.

Gweinidog. Gweddïwn. Arglwydd, trugarhâ wrthym. Crist, trugarha wrthym. Arglwydd, trugarhâ wrthym.

lowing, all devoutly kneeling; the
Minister first pronouncing with a
loud voice,

The Lord be with you.
Answer. And with thy spi-

rit.

Minister. Let us pray. Lord, have mercy upon us. Christ, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us.

Yna'r Gweinidog, yr Ysgolheig-Then the Minister, Clerks, and
ion, a'r bobl, a ddywedant Weddi'r
Arglwydd â lleferydd uchel.

E
IN Tad, yr hwn wyt yn y
nefoedd, Sancteiddier dy
Enw. Deued dy deyrnas. Bydd-
ed dy ewyllys ar y ddaear, Megis
y mae yn y nefoedd. Dyro i ni

people, shall say the Lord's Prayer with a loud voice.

OUR

UR Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, As it is in heaven. Give us this day

« PreviousContinue »