Page images
PDF
EPUB

mewn iachawdwriaeth yr hwn y and will help every one from magler iddo.

6 Geiriau'r Arglwydd ydynt eiriau purion ; fel arian wedi ei goethi mewn ffwrn bridd, wedi ei buro seithwaith.

7 Ti, Arglwydd, a'u cedwi hwynt: cedwi hwynt rhag y genhedlaeth hon yn dragywydd.

8 Yr annuwiolion a rodiant o amgylch, pan ddyrchafer y gwaelaf o feibion dynion.

Psal. xiii. Usque quo, Domine?

Phyd, Arglwydd, hanghofi? ai yn dragywydd? pa hŷd y cuddi dy wyneb rhagof?

2 Pa hŷd y cymmeraf gynghorion yn fy enaid, gan fod blinder beunydd yn fy nghalon? pa hŷd y dyrchefir fy ngelyn arnaf? 3 Edrych a chlyw fi, O Arglwydd fy Nuw: goleua fy llygaid, rhag im' huno yn yr angau

4 Rhag dywedyd o❜m gelyn, Gorchfygais ef; ac i'm gwrthwynebwŷr lawenychu, os gogwyddaf.

5 Minnau hefyd a ymddiriedais yn dy drugaredd di; fy nghalon a ymlawenycha yn dy iachawdwriaeth: canaf i'r Arglwydd, am iddo synio arnaf: ie, canmolaf Enw'r Arglwydd Goruchaf.

Psal. xiv. Dixit insipiens.

Yigalon, Nid oes un Duw. Ymlygrasant; ffieiddwaith a wnaethant: nid oes a wnel ddaioni, nag oes un.

R ynfyd a ddywedodd yn

2 Yr Arglwydd a edrychodd i lawr o'r nefoedd ar feibion dynion, i weled a oedd neb deallgar, yn ymgeisio â Duw.

him that swelleth against him, and will set him at rest.

7 The words of the Lord are pure words: even as the silver, which from the earth is tried, and purified seven times in the fire.

8 Thou shalt keep them, 0 Lord thou shalt preserve him from this generation for ever.

9 The ungodly walk on every side when they are exalted, the children of men are put to rebuke.

Psal. xiii. Usque quo, Domine?

HOW long wilt thou forget me, O Lord, for ever: how long wilt thou hide thy

face from me?

2 How long shall I seek counsel in my soul, and be so vexed in my heart how long shall mine enemies triumph over me?

:

3 Consider, and hear me, O Lord my God lighten mine eyes, that I sleep not in death.

4 Lest mine enemy say, I have prevailed against him: for if I be cast down, they that trouble me will rejoice at it.

5 But my trust is in thy mercy and my heart is joyful in thy salvation.

6 I will sing of the Lord, because he hath dealt so lovingly with me: yea, I will praise the Name of the Lord most Highest.

Psal. xiv. Dixit insipiens.

THE

HE fool hath said in his heart: There is no God. 2 They are corrupt, and become abominable in their doings there is none that doeth good, no not one.

3 The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that would understand, and seek after God.

3 Ciliodd pawb; cyd-ymddifwynasant: nid oes a wnel ddaioni, nac oes un.

4 Bedd agored yw eu cêg; a'u tafodau y gwnaethant ddichell: gwenwyn aspiaid sydd tan eu gwefusau.

5 Y rhai y mae eu genau yn llawn melldith a chwerwedd: buain yw eu traed i dywallt gwaed.

6 Distryw ac aflwydd sydd yn eu ffyrdd, a ffordd tangnefedd nid adnabuant: nid oes ofn Duw ger bron eu llygaid.

7 Oni ŵyr holl weithredwŷr anwiredd? y rhai sy'n bwytta fy mhobl fel y bwyttaent fara: ni alwasant ar yr Arglwydd.

8 Yno y dychrynasant gan ofn; canys y mae Duw y'nghenhedlaeth y cyfiawn.

9 Cyngor y tlawd a waradwyddasoch chwi; am fod yr Arglwydd yn obaith iddo.

10 Pwy a ddyry iachawdwriaeth i Israel o Sion? pan ddychwelo'r Arglwydd gaethiwed ei bobl, yr ymhyfryda Iacob, ac y llawenhâ Israel.

BOREOL WEDDI.
Psal. xv. Domine, quis habitabit?

ARGLWYDD, PY

dy babell? pwy a breswylia ym mynydd dy sancteiddrwydd? 2 Yr hwn a rodia yn berffaith, ac a wnel gyfiawnder, ac a ddywed wîr yn ei galon:

3 Heb absennu â'i dafod, heb wneuthur drwg i'w gymmydog, ac heb dderbyn enllib yn erbyn ei gymmydog.

4 But they are all gone out of the way, they are altogether become abominable: there is none that doeth good, no not one.

5 Their throat is an open sepulchre, with their tongues have they deceived the poison of asps is under their lips.

6 Their mouth is full of cursing and bitterness their feet are swift to shed blood.

7 Destruction and unhappiness is in their ways, and the way of peace have they not known: there is no fear of God before their eyes.

8 Have they no knowledge, that they are all such workers of mischief: eating up my people as it were bread, and call not upon the Lord?

9 There were they brought in great fear, even where no fear was for God is in the generation of the righteous.

10 As for you, ye have made a mock at the counsel of the poor because he putteth his

trust in the Lord.

11 Who shall give salvation unto Israel out of Sion? When the Lord turneth the captivity of his people: then shall Jacob rejoice, and Israel shall be glad.

MORNING PRAYER.

Psal. xv. Domine, quis habitabit ?

LORD, who shall dwell in thy tabernacle or who shall rest upon thy holy hill?

2 Even he, that leadeth an uncorrupt life and doeth the thing which is right, and speak

eth the truth from his heart.

3 He that hath used no deceit in his tongue, nor done evil to his neighbour and hath not slandered his neighbour.

4 He that setteth not by him4 Yr hwn y mae'r drygionus self, but is lowly in his own

[blocks in formation]

eyes and maketh much of them that fear the Lord.

5 He that sweareth unto his neighbour, and disappointeth him not though it were to his own hindrance.

6 He that hath not given his money upon usury: nor taken reward against the innocent.

7 Whoso doeth these things: shall never fall.

Psal. xvi. Conscrva me, Domine.

PRESERVE me, O God: for in thee have I put my trust. 2 O my soul, thou hast said unto the Lord: Thou art my God, my goods are nothing unto thee.

3 All my delight is upon the saints, that are in the earth: and upon such as excel in virtue.

4 But they that run after another god shall have great trouble.

5 Their drink-offerings of blood will I not offer: neither make mention of their names within my lips.

6 The Lord himself is the portion of mine inheritance, and of my cup thou shalt maintain my lot.

7 The lot is fallen unto me in a fair ground: yea, I have a goodly heritage.

8 I will thank the Lord for giving me warning: my reins also chasten me in the night

season.

9 I have set God always before me: for he is on my right hand, therefore I shall not fall.

10 Wherefore my heart was glad, and my glory rejoiced: my flesh also shall rest in hope.

11 For why? thou shalt not leave my soul in hell neither shalt thou suffer thy Holy One to see corruption.

12 Thou shalt shew me the

digonolrwydd llawenydd sydd ger dy fron, ar dy ddeheulaw y mae digrifwch yn dragywydd.

Psal. xvii. Exaudi, Domine.

CLY: LYW, Arglwydd, gyfiawnder; ystyria fy llefain, gwrando fy ngweddi o wefusau didwyll.

2 Deued fy marn oddiger dy fron; edryched dy lygaid ar uniondeb.

3 Profaist fy nghalon, gofwyaist fi y nos; chwiliaist fi, ac ni chei ddim anwiredd ynof: bwriedais na throseddai fy ngenau.

4 Tuagat am weithredoedd dynion, wrth eiriau dy wefusau yr ymgedwais rhag llwybrau yr yspeilydd.

5 Cynnal fy ngherddediad yn dy lwybrau, fel na lithro fy nhraed.

6 Mi a elwais arnat; canys gwrandewi arnaf fi, O Dduw: gostwng dy glust attaf, ac erglyw fy ymadrodd.

7 Dangos dy ryfedd drugareddau, O Achubydd y rhai a ymddiriedant ynot, rhag y sawl a ymgyfodant yn erbyn dy ddeheulaw.

8 Cadw fi fel canwyll llygad: cudd fi dan gysgod dy adenydd,

9 Rhag yr annuwiolion, y rhai a'm gorthrymmant: rhag fy ngelynion marwol, y rhai aʼm hamgylchant.

10 Cauasant gan eu brasder: à'u genau y llefarant mewn balchder.

11 Ein cynniweirfa ni a gylchynasant hwy yr awrhon: gosodasant eu llygaid i dynnu i lawr i'r ddaear.

12 Eu dull sydd fel llew a chwennychai 'sglyfaethu, ac meg

path of life; in thy presence is the fulness of joy and at thy right hand there is pleasure for

evermore.

Psal. xvii. Exaudi, Domine.

HEAR the right, O Lord,

consider my complaint: and hearken unto my prayer, that goeth not out of feigned lips.

2 Let my sentence come forth from thy presence: and let thine eyes look upon the thing that is equal.

3 Thou hast proved and visited mine heart in the nightseason; thou hast tried me, and shalt find no wickedness in me : for I am utterly purposed that my mouth shall not offend.

4 Because of men's works, that are done against the words of thy lips: I have kept me from the ways of the destroyer.

5 O hold thou up my goings in thy paths: that my footsteps slip not.

6 I have called upon thee, O God, for thou shalt hear me : incline thine ear to me, and hearken unto my words..

7 Shew thy marvellous loving-kindness, thou that art the Saviour of them which put their trust in thee: from such as resist thy right hand.

8 Keep me as the apple of an eye: hide me under the shadow of thy wings,

9 From the ungodly that trouble me: mine enemies compass me round about to take away my soul.

10 They are inclosed in their own fat: and their mouth speaketh proud things.

11 They lie waiting in our way on every side: turning their eyes down to the ground;

12 Like as a lion that is greedy of his prey and as it were

is llew ieuangc yn aros mewn lleoedd dirgel.

13 Cyfod, Arglwydd, achub ei flaen ef, cwympa ef: gwared fy enaid rhag yr annuwiol, yr hwn yw dy gleddyf di.

14 Rhag dynion y rhai yw dy law, O Arglwydd, rhag dynion y byd, y rhai y mae eu rhan yn y bywyd yma, a'r rhai y Ilenwaist eu boliau a'th guddiedig drysor: llawn ydynt o feibion, a gadawant eu gweddill i'w rhai bychain.

15 Myfi a edrychaf ar dy wyneb mewn cyfiawnder: digonir fi, pan ddihunwyf, a'th ddelw di.

[blocks in formation]

2 Yr Arglwydd yw fy nghraig, a'm hymddiffynfa, a'm gwaredydd; fy Nuw, fy nghadernid, yn yr hwn yr ymddiriedaf; fy nharian, a chorn fy iachawdwriaeth, a'm huchel-dwr.

Galwaf ar yr Arglwydd canmoladwy: felly y'm cedwir rhag fy ngelynion.

4 Gofidion angau a'm cylchynasant, ac afonydd y fall a'm dychrynasant i.

5 Gofidiau uffern a'm cylchynasant: maglau angau a achubasant fy mlaen.

6 Yn fy nghyfyngder y gelwais ar yr Arglwydd, ac y gwaeddais ar fy Nuw: efe a glybu fy llêf o'i deml, a'm gwaedd ger ei fron a ddaeth i'w glustiau

ef.

[blocks in formation]

a lion's whelp, lurking in secret places.

13 Up, Lord, disappoint him, and cast him down : deliver my soul from the ungodly, which is a sword of thine;

14 From the men of thy hand, O Lord, from the men, I say, and from the evil world: which have their portion in this life, whose bellies thou fillest with thy hid treasure.

15 They have children at their desire and leave the rest of their substance for their babes.

16 But as for me, I will behold thy presence in righteousness and when I awake up after thy likeness, I shall be satisfied with it.

I

EVENING PRAYER. Psal. xviii. Diligam te, Domine. Will love thee, O Lord, my strength; the Lord is my stony rock, and my defence: my Saviour, my God, and my might, in whom I will trust, my buckler, the horn also of my salvation, and my refuge.

2 I will call upon the Lord, which is worthy to be praised: so shall I be safe from mine enemies.

3 The sorrows of death compassed me: and the overflowings of ungodliness made me afraid.

4 The pains of hell came about me the snares of death overtook me.

5 In my trouble I will call upon the Lord and complain unto my God.

:

6 So shall he hear my voice out of his holy temple and my complaint shall come before him, it shall enter even into his ears.

7 The earth trembled and quaked the very foundations

« PreviousContinue »