Page images
PDF
EPUB

yddoedd a gynhyrfodd ac a ymsiglodd, am iddo ef ddigio.

8 Dyrchafodd mŵg o'i ffroenau, a thân a ysodd o'i enau: glo a ennynasant ganddo.

9 Efe hefyd a ostyngodd y nefoedd, ac a ddisgynodd: a thywyllwch oedd dan ei draed ef.

10 Marchogodd hefyd ar y cerub, ac a ehedodd: ïe, efe a ehedodd ar adenydd y gwynt.

11 Efe a wnaeth dywyllwch yn ddirgelfa iddo; a'i babell o'i amgylch oedd dywyllwch dyfroedd, a thew-gymmylau yr awyr. 12 Gan y disgleirdeb oedd ger ei fron, ei gymmylau a aethant heibio; cenllysg a marwor tanllyd.

13 Yr Arglwydd hefyd a daranodd yn y nefoedd, a'r Goruchaf a roddes ei lêf; cenllysg a marwor tanllyd.

14 Ië, efe a anfonodd ei saethau, ac a'u gwasgarodd hwynt; ac a saethodd ei fellt, ac a'u gorchfygodd hwynt.

15 Gwaelodion y dyfroedd a welwyd, a seiliau'r byd a ddinoethwyd gan dy gerydd di, O Arglwydd, a chan chwythad anadl dy ffroenau.

16 Anfonodd oddiuchod, cymmerodd fi, tynnodd fi allan o ddyfroedd lawer.

17 Efe a'm gwaredodd oddiwrth fy ngelyn cadarn, a rhag fy nghaseion: canys yr oeddynt yn drech nâ mi.

18 Achubasant fy mlaen yn nydd fy ngofid ond yr Arglwydd oedd gynhaliad i mi.

19 Dug fi hefyd i ehangder: gwaredodd fi; canys ymhoffodd ynof.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

10 He rode upon the cherubims, and did fly: he came flying upon the wings of the wind.

:

11 He made darkness his secret place his pavilion round about him with dark water, and thick clouds to cover him.

12 At the brightness of his presence his clouds removed : hail-stones, and coals of fire.

13 The Lord also thundered out of heaven, and the Highest gave his thunder: hail-stones, and coals of fire.

14 He sent out his arrows, and scattered them he cast forth lightnings, and destroyed them.

15 The springs of waters were seen, and the foundations of the round world were discovered, at thy chiding, O Lord at the blasting of the breath of thy displeasure.

16 He shall send down from on high to fetch me and shall take me out of many waters.

17 He shall deliver me from my strongest enemy, and from them which hate me for they are too mighty for me.

18 They prevented me in the day of my trouble: but the Lord was my upholder.

19 He brought me forth also into a place of liberty he brought me forth, even because he had a favour unto me.

20 The Lord shall reward me after my righteous dealing: ac

ol glendid fy nwylaw y talodd efe i mi.

21 Canys cedwais ffyrdd yr Arglwydd, ac ni chiliais yn annuwiol oddiwrth fy Nuw.

22 O herwydd ei holl farnedigaethau ef oedd ger fy mron i, a'i ddeddfau ni fwriais oddiwrthyf.

23 Bûm hefyd yn berffaith gydag ef, ac ymgedwais rhag fy anwiredd.

24 A'r Arglwydd a'm gobrwyodd yn ol fy nghyfiawnder, yn ol purdeb fy nwylaw o flaen ei lygaid ef.

25 A'r trugarog y gwnai drugaredd; â'r gwr perffaith y gwnai berffeithrwydd.

26 A'r glân y gwnai lendid; ac a'r cyndyn yr ymgyndynni.

27 Canys ti a waredi'r bobl

[blocks in formation]

26 With the clean thou shalt be clean and with the froward thou shalt learn frowardness.

27 For thou shalt save the

gystuddiedig: ond ti a ostyngi people that are in adversity: olygon uchel.

28 O herwydd ti a oleui fy nghanwyll: yr Arglwydd fy Nuw a lewyrcha fy nhywyllwch.

29 Oblegid ynot ti y rhedais

and shalt bring down the high looks of the proud.

28 Thou also shalt light my candle the Lord my God shall make my darkness to be light.

29 For in thee I shall discom

trwy fyddin; ac yn fy Nuw y fit an host of men and with llemmais dros fur.

30 Duw sydd berffaith ei ffordd; gair yr Arglwydd sydd wedi ei buro: tarian yw efe i bawb a ymddiriedant ynddo.

31 Canys pwy sydd Dduw heb law yr Arglwydd? a phwy sydd graig ond ein Duw ni?

32 Duw sy'n fy ngwregysu à nerth, ac yn gwneuthur fy ffordd yn berffaith.

33 Gosod y mae efe fy nhraed fel traed ewigod; ac ar fy uchelfannau y'm sefydla.

34 Efe sy'n dysgu fy nwylaw i ryfel; fel y dryllir bwa dur yn fy mreichiau.

the help of my God I shall leap over the wall.

30 The way of God is an undefiled way the word of the Lord also is tried in the fire; he is the defender of all them that put their trust in him.

31 For who is God, but the Lord: or who hath any strength, except our God?

32 It is God, that girdeth me with strength of war: and maketh my way perfect.

[ocr errors]

33 He maketh my feet like harts' feet and setteth me up on high.

34 He teacheth mine hands to fight and mine arms shall break even a bow of steel.

35 Rhoddaist hefyd i mi darian dy iachawdwriaeth; a'th ddeheulaw a'm cynhaliodd, a'th fwynder a'm llïosogodd.

36 Ehengaist fy ngherddediad danaf; fel na lithrodd fy nhraed.

37 Erlidiais fy ngelynion, ac a'u goddiweddais: ac ni ddychwelais nes eu difa hwynt.

38 Archollais hwynt, fel na allent godi: syrthiasant dan fy nhraed.

39 Canys gwregysaist fi â nerth i ryfel darostyngaist danaf y rhai a ymgododd i'm herbyn.

40 Rhoddaist hefyd i mi wàrau fy ngelynion; fel y difethwn fy nghaseion.

41 Gwaeddasant, ond nid oedd achubydd: sef ar yr Arglwydd, ond nid attebodd efe hwynt.

42 Maluriais hwynt hefyd fel llwch o flaen y gwynt: teflais hwynt allan megis tom yr heolydd.

43 Gwaredaist fi rhag cynhennau'r bobl; gosodaist fi yn ben cenhedloedd: pobl nid adnabûm, a'm gwasanaethant.

44 Pan glywant am danaf, ufuddhânt i mi: meibion dïeithr a gymmerant arnynt ymddarostwng i mi.

45 Meibion dïeithr a ballant, ac a ddychrynant allan o'u dirgel fannau.

46 Byw yw'r Arglwydd, a bendithier fy nghraig: a dyrchafer Duw fy iachawdwriaeth.

47 Duw sydd yn rhoddi i mi allu ymddïal, ac a ddarostwng y bobloedd danaf.

35 Thou hast given me the defence of thy salvation: thy right hand also shall hold me up, and thy loving correction shall make me great.

36 Thou shalt make room enough under me for to go: that my footsteps shall not slide.

37 I will follow upon mine enemies, and overtake them : neither will I turn again till I have destroyed them.

38 I will smite them, that they shall not be able to stand: but fall under my feet.

39 Thou hast girded me with strength unto the battle thou shalt throw down mine enemies under me.

40 Thou hast made mine enemies also to turn their backs upon me and I shall destroy them that hate me.

41 They shall cry, but there shall be none to help them: yea, even unto the Lord shall they cry, but he shall not hear them.

42 I will beat them as small as the dust before the wind: I will cast them out as the clay in the streets.

43 Thou shalt deliver me from the strivings of the people and thou shalt make me the head of

[blocks in formation]
[blocks in formation]

2 Dydd i ddydd a draetha ymadrodd, a nos i nos a ddengys wybodaeth.

3 Nid oes iaith nac ymadrodd, lle ni chlybuwyd eu lleferydd hwynt.

4 Eu llinyn a aeth trwy'r holl ddaear, a'u geiriau hyd eithaf oedd byd i'r haul y gosododd efe babell ynddynt ;

5 Yr hwn sydd fel gwr prïod yn dyfod allan o'i ystafell: ac a ymlawenhà fel cawr i redeg gyrfa.

6 O eithaf y nefoedd y mae ei fynediad ef allan, a'i amgylchiad hyd eu heithafoedd hwynt: ac nid ymgudd dim oddiwrth ei wres ef.

7 Cyfraith yr Arglwydd sydd berffaith, yn troi'r enaid: tystiolaeth yr Arglwydd sydd sicr, ac yn gwneuthur y gwirion yn

ddoeth.

8 Deddfau'r Arglwydd sydd uniawn, yn llawenhâu'r galon: gorchymmyn yr Arglwydd sydd bur, yn goleuo'r llygaid.

[blocks in formation]

5 In them hath he set a tabernacle for the sun which cometh forth as a bridegroom out of his chamber, and rejoiceth as a giant to run his course.

6 It goeth forth from the uttermost part of the heaven, and runneth about unto the end of it again and there is nothing hid from the heat thereof.

7 The law of the Lord is an undefiled law, converting the soul: the testimony of the Lord is sure, and giveth wisdom unto the simple.

8 The statutes of the Lord are right, and rejoice the heart: the commandment of the Lord is pure, and giveth light unto the eyes.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

5 Gorfoleddwn yn dy iachawdwriaeth di, a dyrchafwn faner yn enw ein Duw: cyflawned yr Arglwydd dy holl ddymuniadau.

6 Yr awr hon y gwn y gwared yr Arglwydd ei enneiniog: efe a wrendy arno o nefoedd ei sancteiddrwydd, yn nerth iechyd ei ddeheulaw ef.

7 Ymddiried rhai mewn cerbydau, a rhai mewn meirch:

HE Lord hear thee in the day of trouble: the Name of the God of Jacob defend thee;

2 Send thee help from the sanctuary and strengthen thee out of Sion;

3 Remember all thy offerings and accept thy burntsacrifice;

4 Grant thee thy heart's desire: and fulfil all thy mind.

5 We will rejoice in thy salvation, and triumph in the Name of the Lord our God: the Lord perform all thy petitions."

6 Now know I, that the Lord helpeth his Anointed, and will hear him from his holy heaven: even with the wholesome strength of his right hand.

7 Some put their trust in chariots, and some in horses: but

« PreviousContinue »