Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Ac etto nid ynt dri Arglwyddi: namyn un Arglwydd.

Canys fel y'n cymhellir trwy y Gristianogaidd wirionedd i gyfaddef bod pob Person o hono ei hun yn Dduw ac yn Arglwydd ; Felly yn gwaherddir trwy'r Gatholig Grefydd i ddywedyd, bod tri Duwiau, neu dri Arglwyddi.

YTadni wnaethpwyd gan neb: nis crewyd, ac nis cenhedlwyd.

Y Mab sydd o'r Tad yn unig: heb ei wneuthur, na'i greu; eithr wedi ei genhedlu.

[ocr errors]

Yr Yspryd Glân sydd o'r Tad a'r Mab heb ei wneuthur, na'i greu, na'i genhedlu; eithr yn deilliaw.

Wrth hynny, un Tad y sydd, nid tri Thad; un Mab, nid tri Mab un Yspryd Glân, nid tri o Ysprydion Glan.

Ac yn y Drindod hon, nid oes un cynt, neu gwedi eu gilydd: nid oes un mwy na llai nâ'u gilydd; Eithr yr holl dri Phersonau ydynt ogyd-tragywyddol : a gogyfuwch.

Ac felly ym mhob peth, fel y dywedwyd uchod: yr Undod yn y Drindod, a'r Drindod yn yr Undod sydd i'w haddoli.

Pwy bynnag gan hynny a fynno fod yn gadwedig: synied felly o'r Drindod.

er

Y mae hefyd yn angenrhaid, mwyn tragywyddol iachawdwriaeth gredu o ddyn yn ffyddlawn am gnawdoliaeth ein Harglwydd Iesu Grist.

And yet they are not three Almighties but one Almighty. So the Father is God, the Son is God and the Holy Ghost is God.

And yet they are not three Gods: but one God.

So likewise the Father is Lord, the Son Lord and the Holy Ghost Lord.

And yet not three Lords: but one Lord.

For like as we are compelled by the Christian_verity to acknowledge every Person by himself to be God and Lord;

So are we forbidden by the Catholick Religion: to say, There be three Gods, or three Lords.

The Father is made of none: neither created, nor begotten.

The Son is of the Father alone: not made, nor created, but begotten.

The Holy Ghost is of the Father and of the Son : neither made, nor created, nor begotten, but proceeding.

So there is one Father, not three Fathers; one Son, not three Sons: one Holy Ghost, not three Holy Ghosts.

And in this Trinity none is afore, or after other: none is greater, or less than another;

But the whole three Persons are co-eternal together and coequal.

So that in all things, as is aforesaid: the Unity in Trinity, and the Trinity in Unity is to be worshipped.

He therefore that will be saved: must thus think of the Trinity.

[ocr errors]

Furthermore, it is necessary to everlasting salvation that he also believe rightly the Incarnation of our Lord Jesus Christ.

Canys yr iawn ffydd yw, credu a chyffesu o honom: fod ein Harglwydd ni Iesu Grist, Fab Duw, yn Dduw ac yn Ddyn; Duw, o Sylwedd y Tad, gwedi ei genhedlu cyn nâ'r oesoedd: a Dyn, o Sylwedd ei fam, gwedi ei eni yn y byd; Perffaith Dduw, a pherffaith Ddyn o enaid rhesymmol, a dynol gnawd yn hanfod; Gogyfuwch â'r Tad, oblegid ei Dduwdod: a llai nâ'r Tad, oblegid ei Ddyndod.

Yr hwn er ei fod yn Dduw ac yn Ddyn: er hynny nid yw efe ddau, ond un Crist.

Un; nid drwy ymchwelyd y Duwdod yn gnawd: ond gan gymmeryd y Dyndod at Dduw; Un i gyd oll; nid gan gymmysgu y Sylwedd ond drwy andod Person.

Canys fel y mae yr enaid rhesymmol a'r cnawd yn un dyn: felly Duw a Dyn sydd un Crist:

Yr hwn a ddïoddefodd dros ein iachawdwriaeth a ddisgynodd i uffern, a gyfododd y trydydd dydd o feirw.

Esgynodd i'r nefoedd, ac y mae yn eistedd ar ddeheulaw y Tad, Duw Hollalluog: oddiyno y daw i farnu byw a meirw.

Ac ar ei ddyfodiad y cyfyd pob dyn yn eu cyrph eu hunain: ac a roddant gyfrif am eu gweithredoedd prïod.

A'r rhai a wnaethant dda, a ånt i'r bywyd tragywyddol a'r rhai a wnaethant ddrwg, i'r tân tragywyddol.

Hon yw y Ffydd Gatholig: yr hon pwy bynnag a'r nis cretto yn ffyddlawn, ni all efe fod yn gadwedig.

Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: ac i'r Yspryd Glân;

Megis yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y bydd yn wastad: yn oes oesoedd. Amen.

For the right Faith is, that we believe and confess that our Lord Jesus Christ, the Son of God, is God and Man;

God, of the Substance of the Father, begotten before the worlds: and Man, of the Substance of his Mother, born in the world;

Perfect God, and perfect Man: of a reasonable soul and human flesh subsisting;

Equal to the Father, as touching his Godhead: and inferior to the Father, as touching his Manhood.

Who although he be God and Man yet he is not two, but one Christ;

One; not by conversion of the Godhead into flesh but by taking of the Manhood into God;

One altogether; not by confusion of Substance: but by unity

of Person.

For as the reasonable soul and flesh is one man so God and Man is one Christ;

Who suffered for our salvation: descended into hell, rose again the third day from the dead.

He ascended into heaven, he sitteth on the right hand of the Father, God Almighty from whence he shall come to judge the quick and the dead.

At whose coming all men shall rise again with their bodies: and shall give account for their own works.

And they that have done good shall go into life everlasting: and they that have done evil into everlasting fire.

This is the Catholick Faith: which except a man believe faithfully, he cannot be saved. Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Ghost;

As it was in the beginning, is now, and ever shall be world without end. Amen.

Yma y canlyn y Litani, neu Ymbiliau Cyffredinol, i'w canu, neu i'w dywedyd, ar ol y Foreol Weddi, ar y Suliau, y Mercherau, a'r Gwenerau, ac ar Amserau eraill, pan orchymmyner gan yr Ordinari.

UW Dad, o'r nêf : tru

garhâ wrthym wir bech God the Father, of heaven :

DOW

aduriaid.

Duw Dad o'r néf : trugarhâ wrthym wir bechaduriaid.

Duw Fab, Brynwr y byd : trugarhâ wrthym wîr bechaduriaid.

Duw Fab, Brynwr y byd : trugarha wrthym wir bechaduriaid.

Duw Yspryd Glân, yn deilliaw oddiwrth y Tad a'r Mab: trugarhâ wrthym wîr bechaduriaid.

Duw Yspryd Glân, yn deilliaw oddiwrth y Tad a'r Mab: trugarhâ wrthym wêr bechaduriaid.

Y gogoned, lân, fendigaid Drindod, tri Pherson,. ac un Duw trugarhâ wrthym wir bechaduriaid.

Y gogoned, lân, fendigaid Drindod, tri Pherson, ac un Duw trugarhâ wrthym wêr bechaduriaid.

:

Na chofia, Arglwydd, ein hanwiredd, nac anwiredd ein rhïeni; ac na ddyro ddïal am ein pechodau arbed nyni, Arglwydd daionus, arbed dy bobl a brynaist â'th werthfawroccaf waed, ac na lidia wrthym yn dragywydd.

Arbed ni, Arglwydd daionus. Oddiwrth bob drwg ac anffawd; oddiwrth bechod, oddiwrth ystrywa chyrch y cythraul; oddiwrth dy lîd, ac oddi wrth farnedigaeth dragywyddol, Gwared ni, Arglwydd daionus.

Oddiwrth bob dallineb calon ; oddiwrth falchder, a gwag-ogoniant, a ffug sancteiddrwydd; oddi

have mercy upon us miserable sinners.

O God the Father, of heaven: have mercy upon us miserable

sinners.

O God the Son, Redeemer of the world: have mercy upon us

miserable sinners.

O God the Son, Redeemer of the world have mercy upon us miserable sinners.

O God the Holy Ghost, proceeding from the Father and the Son have mercy upon us miserable sinners.

O God the Holy Ghost, proceeding from the Father and the Son: have mercy upon us miserable sinners.

O holy, blessed, and glorious Trinity, three Persons and one God: have mercy upon us miserable sinners.

O holy, blessed, and glorious Trinity, three Persons and one God: have mercy upon us miserable sinners.

Remember not, Lord, our offences, nor the offences of our forefathers; neither take thou vengeance of our sins spare us, good Lord, spare thy people, whom thou hast redeemed with thy most precious blood, and be not angry with us for ever.

Spare us, good Lord.

From all evil and mischief; from sin, from the crafts and assaults of the devil; from thy wrath, and from everlasting damnation,

Good Lord, deliver us. From all blindness of heart; from pride, vain-glory, and hypocrisy; from envy, hatred, and

[blocks in formation]

Gwared ni, Arglwydd daionus. Oddiwrth fellt a thymmestl; oddiwrth blâ, haint y nodau, a newyn; oddiwrth ryfel, ac ymladd, ac oddiwrth angau disyfyd, Gwared ni, Arglwydd daionus. Oddiwrth bob terfysg, dirgel frâd, a gwrthryfel; oddiwrth bob ffals ddysgeidiaeth, opiniwn annuwiol, a sism; oddiwrth galedrwydd calon, a dirmyg ar dy Air a'th Orchymmyn,

Gwared ni, Arglwydd daionus. Trwy ddirgelwch dy lân Gnawdoliaeth; trwy dy sanctaidd Enedigaeth, a'th Enwaediad; trwy dy Fedydd, dy Ympryd, a'th Brofedigaeth, Gwared ni, Arglwydd daionus. Trwy dy ddirfawr Ing, a'th Chwys gwaedlyd; trwy dy Grôg, a'th Ddioddefaint; trwy dy werthfawr Angau, a'th Gladdedigaeth; trwy dy anrhydeddus Gyfodiad, a'th Esgyniad; a thrwy ddyfodiad yr Yspryd Glân,

Gwared ni, Arglwydd daionus.

Yn holl amser ein trallod, yn holl amser ein gwynfyd; yn awr angau, ac yn nydd y farn,

Gwared ni, Arglwydd daionus. Nyni bechaduriaid a attolygwn i ti ein gwrando, O Arglwydd Dduw; a theilyngu o honot gadw, rheoli, a llywodraethu dy lán Eglwys Gatholig yn y ffordd uniawn;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot gadw a nerthu i'th wir addoli, mewn iawnder a glendid buchedd,

[ocr errors][merged small]

ness,

Good Lord, deliver us. From fornication, and all other deadly sin; and from all the deceits of the world, the flesh, and the devil,

Good Lord, deliver us. From lightning and tempest; from plague, pestilence, and famine; from battle and murder, and from sudden death,

Good Lord, deliver us. From all sedition, privy conspiracy, and rebellion; from all false doctrine, heresy, and schism; from hardness of heart, and contempt of thy Word and Commandment,

Good Lord, deliver us.

By the mystery of thy holy Incarnation; by thy holy Nativity and Circumcision; by thy Baptism, Fasting, and Temptation,

Good Lord, deliver us.

By thine Agony and bloody Sweat; by thy Cross and Passion; by thy precious Death and Burial; by thy glorious Resurrection and Ascension; and by the coming of the Holy Ghost,

Good Lord, deliver us.

In all time of our tribulation; in all time of our wealth; in the hour of death, and in the day of judgement,

Good Lord, deliver us.

We sinners do beseech thee to hear us, O Lord God; and that it may please thee to rule and govern thy holy Church universal in the right way;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to keep and strengthen in the true worshipping of thee, in righte

dy Wasanaethwr GEORGE, ein grasusaf Frenhin a'n Penllywydd;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot lywodraethu ei galon yn dy ffydd, ofn, a chariad; ac iddo ymddiried byth ynot, ac ymgais yn wastad a'th anrhydedd a'th ogoniant;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot ei ymddiffyn a'i gadw, gan roddi iddo fuddugoliaeth ar ei holl elynion;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot fendithio a chadw yr holl Frenhinol Deulu ;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot lewyrchu yr holl Esgobion, Offeiriaid, a Diaconiaid, âg iawn wybodaeth a deall dy Air; ac iddynt hwy, trwy eu pregeth a'u buchedd, ei fynegi a'i ddangos yn ddyladwy;

Nyni a attolygwn i ti ein gurando, Arglwydd trugarog.. Teilyngu o honot gynnysgaeddu Arglwyddi'r Cynghor, a'r holl Fonedd, à grâs, doethineb, a deall;

Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot fendithio a chadw y Penswyddogion; gan roddi iddynt râs i wneuthur cyfiawnder, ac i faentumio'r gwir; Nyni a attolygwn i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot fendithio a chadw dy holl bobl ;

Nyni a attolygun i ti ein gwrando, Arglwydd trugarog. Teilyngu o honot roddi i bob cenhedlaeth undeb, tangnefedd, a chyd-gordio ;

ousness and holiness of life, thy Servant GEORGE, our most gracious King and Governour;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to rule his heart in thy faith, fear, and love, and that he may evermore have affiance in thee, and ever seek thy honour and glory;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to be his defender and keeper, giving him the victory over all his enemies;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to bless and preserve all the Royal Family;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to illuminate all Bishops, Priests, and Deacons, with true knowledge and understanding of thy Word; and that both by their preaching and living they may set it forth, and shew it accordingly;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to endue the Lords of the Council, and all the Nobility, with grace, wisdom, and understanding;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to bless and keep the Magistrates, giving them grace to execute justice, and to maintain truth;

We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to bless and keep all thy people; We beseech thee to hear us, good Lord.

That it may please thee to give to all nations unity, peace, and concord;

« PreviousContinue »