Page images
PDF
EPUB

pan ymddiddanant â'r gelynion speak with their enemies in the yn y porth.

G

Psal. cxxviii. Beati omnes.

gate.

Psal. cxxviii. Beati omnes. OLESSED are all they th

WYN ei fyd pob un sydd Bear the Lord: and wali yn ofni'r Arglwydd; yr hwn sydd yn rhodio yn ffyrdd ef.

ei in his ways.

2 Canys mwynhâi lafur dy ddwylaw gwyn dy fyd, a da fydd it'.

3 Dy wraig fydd fel gwinwydden ffrwythlawn ar hyd ystlysau dy dý: dy blant fel planhigion olew-wydd o gylch dy ford.

am

y

4 Wele, fel hyn yn ddïau bendithir y gwr a ofno'r Arglwydd.

5 Yr Arglwydd a'th fendithia allan o Sion; a thi a gai weled daioni Ierusalem holl ddyddiau dy einioes;

6 A thi a gai weled plant dy blant, a thangnefedd ar Israel.

Psal. cxxix. Sæpe expugnaverunt.

LAWER gwaith y'm cystuddiasant o'm hieuengetid, y dichon Israel ddywedyd yn

[blocks in formation]

4 Yr Arglwydd_sydd_gyfiawn: efe a dorrodd raffau y rhai annuwiol.

5 Gwaradwydder hwy oll, a gyrrer yn eu hol, y rhai a gasant Sion.

2 For thou shalt eat the la bours of thine hands: O well is 0 thee, and happy shalt thou be. 3 Thy wife shall be as the fruitful vine: upon the walls thine house.

4 Thy children like the olive branches round about thy t ble.

:

[blocks in formation]

Psal. cxxix. Sæpe expugnaverint.

MANY a time have the fought against me from my youth up: may Israel now

[blocks in formation]

4 But the righteous Lord: hath hewn the snares of the ungodly in pieces.

5 Let them be confounded and turned backward: as many as have evil will at Sion.

6 Let them be even as

the

6 Byddant fel glaswellt pen tai, yr hwn a wywa cyn y tynner grass growing upon the houseef ymaith:

7 A'r hwn ni leinw y pladurwr ei law; na'r hwn fyddo yn rhwymo yr ysgubau, ei fynwes.

tops: which withereth afore it be plucked up;

7 Whereof the mower filleth not his hand : neither he that bindeth up the sheaves his b

som.

[ocr errors]

8. Ac ni ddywed y rhai a ant eibio, Bendith yr Arglwydd rnoch bendithiwn chwi yn 'nw'r Arglwydd.

Psal. cxxx. De profundis. 'R dyfnder y llefais arnat, O Arglwydd.

2 Arglwydd, clyw fy llefain; styried dy glustiau wrth lef fy gweddïau.

3 Os creffi ar anwireddau, Arglwydd : 0 Arglwydd, pwy saif?

4 Ond y mae gyda thi fadduant, fel y'th ofner.

5 Disgwyliaf am yr Arglwydd, lisgwyl fy enaid, ac yn ei air ef gobeithiaf.

6 Fy enaid sydd yn disgwyl m yr Arglwydd, yn fwy nag mae y gwylwŷr am y bore; n fwy nag y mae y gwylwŷr m y bore.

7 Disgwylied Israel am yr Arglwydd o herwydd y mae rugaredd gyda'r Arglwydd, ac ml ymwared gydag ef.

8 Ac efe a wared Israel oddivrth ei holl anwireddau.

Psal. cxxxi. Domine, non est.

Arglwydd, nid ymfalchïodd fy nghalon, ac nid ymldyrchafodd fy llygaid odiais chwaith mewn pethau hŷ fawr, a rhý uchel i mi.

ni

2 Eithr gosodais a gostegais y enaid, fel un wedi ei ddiddyfnu oddiwrth ei fam: fy enaid sydd ynof fel un wedi ei ddiddyfnu.

3 Disgwylied Israel wrth yr Arglwydd, o'r pryd hwn hyd yn dragywydd.

BOREOL WEDDI. Psal. cxxxii. Memento, Domine.

Arglwydd, cofia Ddafydd, finder.

2 Y modd y tyngodd efe wrth

8 So that they who go by say not so much as, The Lord prosper you: we wish you good luck in the Name of the Lord.

Psal. cxxx. De profundis. 'called unto thee, O Lord: UT of the deep have I Lord, hear my voice.

2 O let thine ears consider well: the voice of my complaint.

3 If thou, Lord, wilt be extreme to mark what is done amiss : O Lord, who may abide it?

4 For there is mercy with thee therefore shalt thou be feared.

5 I look for the Lord; my soul doth wait for him: in his word is my trust.

My soul fleeth unto the Lord : before the morning watch, I say, before the morning watch.

7 O Israel, trust in the Lord, for with the Lord there is mercy and with him is plenteous redemption.

8 And he shall redeem Israel: from all his sins.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

yr Arglwydd, ac yr addunodd i rymmus Dduw Iacob.

3 Ni ddeuaf i fewn pabell fy nhŷ, ui ddringaf ar erchwyn fy ngwely;

4 Ni roddaf gwsg i'm llygaid, na hûn i'm hamrantau,

5 Hyd oni chaffwyf le i'r Arglwydd, preswylfod i rymmus Dduw Iacob.

6 Wele, clywsom am dani yn Ephratah cawsom hi ym meusydd y coed.

7 Awn i'w bebyll ef; ymgrymmwn o flaen ei faingc draed ef.

8 Cyfod, Arglwydd, i'th orphwysfa; ti, ac arch dy gadernid.

9 Gwisged dy offeiriaid gyfiawnder; a gorfoledded dy saint.

10 Er mwyn Dafydd dy was, na thro ymaith wyneb dy Enneiniog.

11 Tyngodd yr Arglwydd mewn gwirionedd i Ddafydd; ni thry efe oddiwrth hynny; O ffrwyth dy gorph y gosodaf ar dy orseddfaingc.

12 Os ceidw dy feibion fy nghyfammod a'm tystiolaeth, y rhai a ddysgwyf iddynt; eu meibion hwythau yn dragywydd a eisteddant ar dy orseddfaingc.

13 Canys dewisodd yr Arglwydd Sion; ac a'i chwennychodd yn drigfa iddo ei hun.

14 Dyma fy ngorphwysfa yn dragywydd: yma y trigaf; canys chwennychais hi.

15 Gan fendithio y bendithiaf ei lluniaeth: diwallaf ei thlodion â bara.

16 Ei hoffeiriaid hefyd a wisgaf âg iachawdwriaeth a'i saint dan ganu a ganant.

17 Yna y paraf i gorn Dafydd

Lord and vowed a vow unto the Almighty God of Jacob;

3 I will not come within the tabernacle of mine house: nor climb up into my bed;

4 I will not suffer mine eyes to sleep, nor mine eye-lids to slumber : neither the temples of my head to take any rest;

5 Until I find out a place for the temple of the Lord: an ha bitation for the mighty God of Jacob.

6 Lo, we heard of the same at Ephrata: and found it in the wood.

7 We will go into his tabernacle and fall low on our knees before his footstool.

8 Arise, O Lord, into thy resting-place: thou, and the ark of thy strength.

9 Let thy priests be clothed with righteousness: and let thy saints sing with joyfulness.

10 For thy servant David's sake: turn not away the presence of thine Anointed.

11 The Lord hath made a faithful oath unto David: and he shall not shrink from it;

12 Of the fruit of thy body: shall I set upon thy seat.

13 If thy children will keep my covenant, and my testimonies that I shall learn them: their children also shall sit upon thy seat for evermore.

14 For the Lord hath chosen Sion to be an habitation for himself: he hath longed for her.

15 This shall be my rest for ever here will I dwell, for I have a delight therein.

16 I will bless her victuals with increase and will satisfy her poor with bread.

17 I will deck her priests with health and her saints shall rejoice and sing.

18 There shall I make the

aguro: darperais lamp i'm Hen- horn of David to flourish : I einiog. have ordained a lantern for mine Anointed.

18 Ei elynion ef a wisgaf â hywilydd arno yntau y blodua ei goron.

Psal. cxxxiii. Ecce, quam bonum! ELE, mor ddaionus ac mor

19 As for his enemies, I shall clothe them with shame : but upon himself shall his crown. flourish.

Psal. cxxxiii. Ecce, quam bonum!

good joy

o hyfryd yw trigo o frodyr Bful a thing it fearethren, is:

Whyfryd

nghŷd.

2 Y mae fel yr ennaint gwerthfawr ar y pen, yn disgyn ar hŷd y farf, sef barf Aaron; yr hwn oedd yn disgyn ar hyd ymyl ei wisgoedd ef:

3 Fel gwlith Hermon, ac fel y gwlith yn disgyn ar fynyddoedd Sion: canys yno y gorchymmynodd yr Arglwydd y fendith, sef bywyd yn dragywydd.

[blocks in formation]

to dwell together in unity!

2 It is like the precious ointment upon the head, that ran down unto the beard: even unto Aaron's beard, and went down to the skirts of his clothing.

3 Like as the dew of Hermon: which fell upon the hill of Sion.

4 For there the Lord promised his blessing and life for ever

[blocks in formation]
[ocr errors]

Psal. cxxxv. Laudate Nomen. Praise the Lord, laud ye the Name of the Lord : praise it, O ye servants of the Lord;

2 Ye that stand in the house

of the Lord: in the courts of the

house of our God.

3 O praise the Lord, for the Lord is gracious: O sing praises unto his Name, for it is lovely.

4 For why? the Lord hath chosen Jacob unto himself: and Israel for his own possession.

5 For I know that the Lord

yw'r Arglwydd ; a bod ein Harglwydd ni goruwch yr holl dduwiau.

6 Yr Arglwydd a wnaeth yr hyn oll a fynnai yn y nefoedd, ac yn y ddaear, yn y môr, ac yn yr holl ddyfnderau.

7 Y mae yn codi tarth o eithafoedd y ddaear; mellt a wnaeth efe y'nghŷd a'r gwlaw; gan ddwyn y gwynt allan o'i drysorau.

8 Yr hwn a darawodd gyntafanedig yr Aipht, yn ddyn ac yn anifail.

9 Danfonodd arwyddion a rhyfeddodau i'th ganol di, yr Aipht; ar Pharaoh, ac ar ei holl weision.

10 Yr hwn a darawodd genhedloedd lawer, ac a laddodd frenhinoedd cryfion;

11 Sehon brenhin yr Amoriaid, ac Og brenhin Basan, a holl frenhiniaethau Canaan:

12 Ac a roddodd eu tir hwynt yn etifeddiaeth, yn etifeddiaeth i Israel ei bobl.

13 Dy Enw, O Arglwydd, a bery yn dragywydd; dy goffadwriaeth, O Arglwydd, o genhedlaeth i genhedlaeth,

14 Canys yr Arglwydd a farna ei bobl, a bydd edifar ganddo o ran ei weision.

15 Delwau'r cenhedloedd ydynt arian ас aur, gwaith dwylaw dyn.

16 Genau sydd iddynt, ond in lefarant; llygaid sydd ganddynt, ond ni welant.

17 Y mae clustiau iddynt, ond ni chlywant: nid oes chwaith anadl yn eu genau.

18 Fel hwynt y mae y rhai a'u gwnant, a phob un a ymddiriedo ynddynt.

19 Tŷ Israel, bendithiwch yr Arglwydd: bendithiwch yr Arglwydd, tŷ Aaron.

20 Tŷ Lefi, bendithiwch yr

is great and that our Lord is above all gods.

6 Whatsoever the Lord pleas ed, that did he in heaven, and in earth and in the sea, and in all deep places.

7 He bringeth forth the clouds from the ends of the world: and sendeth forth lightnings with the rain, bringing the winds out of his treasures.

8 He smote the first-born of Egypt: both of man and beast.

[ocr errors]

9 He hath sent tokens and wonders into the midst of thee, O thou land of Egypt: upon Pharaoh, and all his servants.

10 He smote divers nations: and slew mighty kings;

11 Sehon king of the Amorites, and Og the king of Basan: and all the kingdoms of Canaan;

12 And gave their land to be an heritage even an heritage unto Israel his people.

13 Thy Name, O Lord, endureth for ever so doth thy memorial, O Lord, from one generation to another.

14 For the Lord will avenge his people and be gracious unto his servants.

15 As for the images of the heathen, they are but silver and gold: the work of men's hands.

16 They have mouths, and speak not: eyes have they, but they see not.

17 They have ears, and yet they hear not: neither is there any breath in their mouths.

18 They that make them are like unto them and so are all they that put their trust in them.

:

19 Praise the Lord, ye house of Israel: praise the Lord, ye

house of Aaron.

20 Praise the Lord, house

ye

« PreviousContinue »