Page images
PDF
EPUB

rglwydd y rhai a ofnwch yr rglwydd, bendithiwch yr Arwydd.

21 Bendithier yr Arglwydd o ïon, yr hwn sydd yn trigo n Ierusalem. Molwch yr Arlwydd.

PRYDNHAWNOL WEDDI. Psal. cxxxvi. Confitemini. LODFORWCH yr Arglwydd; canys da yw: o erwydd ei drugaredd sydd yn ragywydd.

2 Clodforwch Dduw y duwau: oblegid ei drugaredd sydd n dragywydd.

3 Clodforwch Arglwydd yr arglwyddi: o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.

4 Yr hwn yn unig sydd yn gwneuthur rhyfeddodau: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd.

5 Yr hwn a wnaeth y nefoedd mewn doethineb: o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd. 6 Yr hwn a estynodd y ddaear oddiar y dyfroedd: oblegid ei drugaredd sydd yn dragywydd.

7 Yr hwn a wnaeth oleuadau mawrion: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd;

8 Yr haul, i lywodraethu'r dydd: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd;

9 Y lleuad a'r ser, i lywodraethu'r nos: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd.

10 Yr hwn a darawodd yr Aipht yn eu cyntaf-anedig: o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd;

11 Ac a ddug Israel o'u mysg hwynt: o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd;

12 A llaw gref, ac â braich estynedig o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.

13 Yr hwn a rannodd y môr coch yn ddwy ran: o herwydd

[ocr errors]

of Levi ye that fear the Lord, praise the Lord.

21 Praised be the Lord out of Sion: who dwelleth at Jerusalem.

EVENING PRAYER. Psal. cxxxvi. Confitemini. Give thanks unto the Lord, for he is gracious: and his mercy endureth for ever.

2 O give thanks unto the God of all gods for his mercy endureth for ever.

3 O thank the Lord of all lords for his mercy endureth for ever.

4 Who only doeth great wonders for his mercy endureth for ever.

5 Who by his excellent wisdom made the heavens: for his mercy endureth for ever.

6 Who laid out the earth above the waters for his mercy endureth for ever.

7 Who hath made great lights for his mercy endureth for ever;

8 The sun to rule the day: for his mercy endureth for

ever;

9 The moon and the stars to govern the night for his mercy endureth for ever.

10 Who smote Egypt with their first-born: for his mercy endureth for ever;

11 And brought out Israel from among them : for his mercy endureth for ever;

12 With a mighty hand, and stretched out arm: for his mercy endureth for ever.

13 Who divided the Red sea

ei drugaredd sydd yn dragywydd;

14 Ac a wnaeth i Israel fyned trwy ei ganol o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.

15 Ac a ysgytiodd Pharaoh a'i lu yn y môr coch: o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.

16 Ac a dywysodd ei bobl trwy'r anialwch: o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.

17 Yr hwn a darawodd frenhinoedd mawrion: o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd;

18 Ac a laddodd frenhinoedd ardderchog o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd;

19 Sehon brenhin yr Amoriaid o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd;

20 Ac Og brenhin Basan: o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd;

21 Ac a roddodd eu tir hwynt yn etifeddiaeth: o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd;

22 Yn etifeddiaeth i Israel ei was: o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.

23 Yr hwn yn ein hiselradd a'n cofiodd ni: o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd; 24 Ac a'n hachubodd ni oddiwrth ein gelynion: o herwydd ei drugaredd sydd yn dragywydd.

25 Yr hwn sydd yn rhoddi ymborth i bob cnawd: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd. 26 Clodforwch Dduw'r nefoedd: canys ei drugaredd sydd yn dragywydd.

Psal. cxxxvii. Super flumina.

[blocks in formation]

ever;

21 And gave away their land for an heritage for his mercy endureth for ever;

22 Even for an heritage unto Israel his servant: for his mercy endureth for ever.

23 Who remembered us when we were in trouble for his mercy endureth for ever;

24 And hath delivered us from our enemies : for his mercy endureth for ever.

25 Who giveth food to all flesh : for his mercy endureth for ever.

26 O give thanks unto the God of heaven: for his mercy endureth for ever.

27 O give thanks unto the Lord of lords: for his mercy endureth for ever.

Psal. cxxxvii. Super flumina.

WRTH afonydd Babilon, BY the waters of Babylon we

yno yr eisteddasom, ac wylasom, pan feddyliasom am Sion.

2 Ar yr helyg o'u mewn y crogasom ein telynau.

sat down and wept : when we remembered thee, O Sion.

2 As for our harps, we hanged them up: upon the trees that are therein.

3 Canys yno y gofynodd y hai a'n caethiwasent i ni gân; 'r rhai a'n hanrheithiasai, lavenydd, gan ddywedyd; Cenvch i ni rai o ganiadau Sïon.

4 Pa fodd y canwn gerdd yr Arglwydd mewn gwlad ddieithr ?

5 Os anghofiaf di, Ierusalem, inghofied fy neheulaw ganu. 6 Glyned fy nhafod wrth daflod fy ngenau, oni chofiaf di; oni chodaf Ierusalem goruwch fy llawenydd pennaf.

7 Cofia, Arglwydd, blant Edom yn nydd Ierusalem; y rhai a ddywedant, Dinoethwch, dinoethwch hi, hyd ei sylfaen.

3 For they that led us away captive required of us then a song, and melody, in our heaviness: Sing us one of the songs

of Sion.

4 How shall we sing the Lord's song in a strange land?

5 If I forget thee, O Jerusalem: let my right hand forget her cunning.

6 If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth: yea, if I prefer not Jerusalem in my mirth.

7 Remember the children of Edom, O Lord, in the day of Jerusalem: how they said, Down with it, down with it, even to the ground.

8 O daughter of Babylon,

8 O ferch Babilon a anrheithir gwyn ei fyd a dalo i wasted with misery: yea, happy

ti fel y gwnaethost i ninnau.

9 Gwyn ei fyd a gymmero ac a darawo dy rai bach wrth y meini.

Psal. cxxxviii. Confitebor tibi.

LODFORAF di a'm holl galon y'ngŵydd y duwiau

y canaf it'.

2 Ymgrymmaf tua'th deml sanctaidd, a chlodforaf dy Enw, am dy drugaredd a'th wirionedd: oblegid ti a fawrheaist dy air uwchlaw dy Enw oll.

3 Y dydd y llefais, y'm gwrandewaist ac a'm cadarnheaist

â nerth yn fy enaid.

4 Holl frenhinoedd y ddaear a'th glodforant, O Arglwydd, pan glywant eiriau dy enau.

5 Canant hefyd am ffyrdd yr Arglwydd canys mawr yw gogoniant yr Arglwydd.

6 Er bod yr Arglwydd yn uchel, etto efe a edrych ar yr isel: ond y balch a edwyn efe o hirbell.

shall he be that rewardeth thee, as thou hast served us.

9 Blessed shall he be that taketh thy children: and throweth them against the stones.

Psal. cxxxviii. Confitebor tibi. Will give thanks unto thee, O Lord, with my whole heart: even before the gods will I sing praise unto thee.

2 I will worship toward thy holy temple, and praise thy Name, because of thy lovingkindness and truth: for thou hast magnified thy Name, and thy Word, above all things.

3 When I called upon thee, thou heardest me: and enduedst my soul with much strength.

4 All the kings of the earth shall praise thee, O Lord for they have heard the words of thy mouth.

5 Yea, they shall sing in the ways of the Lord: that great is the glory of the Lord.

6 For though the Lord be high, yet hath he respect unto the lowly as for the proud, he beholdeth them afar off.

7 Pe rhodiwn y'nghanol cyfyngder, ti a'm bywhait: estynit dy law yn erbyn digofaint fy ngelynion, a'th ́ddeheulaw a'm hachubai.

8 Yr Arglwydd a gyflawna â mi: dy drugaredd, Arglwydd, sydd yn dragywydd: nac esgeulusa waith dy ddwylaw.

BOREOL WEDDI.
Psal. cxxxix. Domine, probasti.

ARGLWYDD, chwiliaist, ac

2 Ti a adwaenost fy eisteddiad a'm cyfodiad: dealli fy meddwl o bell.

3 Amgylchyni fy llwybr a'm gorweddfa; a hyspys wyt yn fy holl ffyrdd.

4 Canys nid oes air ar fy nhafod, ond wele, Arglwydd, ti a'i gwyddost oll.

5 Amgylchynaist fi yn ol act ym mlaen, a gosodaist dy law arnaf.

6 Dyma wybodaeth rý ryfedd i mi: uchel yw, ni fedraf oddiwrthi.

7 I ba le yr af oddiwrth dy Yspryd? ac i ba le y ffoaf o'th ŵydd?

8 Os dringaf i'r nefoedd, yno yr wyt ti: os cyweiriaf fy ngwely yn uffern, wele di yno. 9 Pe cymmerwn adenydd y wawr, a phe trigwn yn eithafoedd y môr:

10 Yno hefyd y'm tywysai dy law, ac y'm daliai dy ddeheulaw.

11 Pe dywedwn, Dïau y tywyllwch a'm cuddiai; yna y byddai y nos yn oleuni o'm hamgylch.

12 Ni thywylla y tywyllwch rhagot ti; ond y nos a oleua fel dydd: un ffunud yw tywyllwch a goleuni i ti.

7 Though I walk in the mid of trouble, yet shalt thou fresh me: thou shalt stretd forth thy hand upon the furion ness of mine enemies, and th right hand shall save me.

8 The Lord shall make gi his loving-kindness toward me. yea, thy mercy, O Lord, endureth for ever; despise not the the works of thine own hands.

MORNING PRAYER. Psal. cxxxix. Domine, probati. Lord, thou hast searched m out, and known me : the knowest my down-sitting, and mine up-rising; thou understand est my thoughts long before.

2 Thou art about my path and about my bed : and spies out all my ways

3 For lo, there is not a word in my tongue : but thou, O Lord, knowest it altogether.

4 Thou hast fashioned me behind and before : and laid thine hand upon me.

:I

5 Such knowledge is too wonderful and excellent for me : cannot attain unto it.

6 Whither shall I go then from thy Spirit: or whither shall I go then from thy presence?

7 If I climb up into heaven, thou art there: if I go down to hell, thou art there also.

8 If I take the wings of the morning and remain in the uttermost parts of the sea;

9 Even there also shall thy hand lead me and thy right hand shall hold me.

10 If I say, Peradventure the darkness shall cover me: then shall my night be turned to day.

11 Yea, the darkness is no darkness with thee, but the night is as clear as the day: the darkness and light to thee are both alike.

13 Canys ti a feddiennaist fy ennau toaist fi y'nghrôth fy

am.

14 Clodforaf di; canys ofnady a rhyfedd y'm gwnaed: yfedd yw dy weithredoedd; m henaid a ŵyr hynny yn la..

15 Ni chuddiwyd fy sylwedd Idiwrthyt, pan y'm gwnaethwyd yn ddirgel, ac y'm cyweiniwyd yn iselder y ddaear. 16 Dy lygaid a welsant fy nelwig ddefnydd; ac yn dy yfr di yr ysgrifenwyd hwynt ll, y dydd y lluniwyd hwynt, an nad oedd yr un o hon

vnt.

17 Am hynny mor werthfawr yw dy feddyliau gennyf, O Dduw! mor fawr yw eu swm hwynt !

18 Pe cyfrifwn ́ hwynt, amlach ydynt nâ'r tywod: pan ddeffrowyf, gyda thi'r ydwyf yn wastad.

19 Yn ddïau, O Dduw, ti a leddi'r annuwiol: am hynny y gwŷr gwaedlyd, ciliwch oddiwrthyf:

20 Y rhai a ddywedant ysgelerder yn dy erbyn; dy elynion a gymmerant dy Enw yn ofer.

21 Onid cas gennyf, O Arglwydd, dy gaseion di? onid ffiaidd gennyf y rhai a gyfodant i'th erbyn?

22 A chas cyflawn y caseais hwynt: cyfrifais hwynt i mi yn elynion.

23 Chwilia fi, O Dduw, a gwybydd fy nghalon: prawf fi, a gwybydd fy meddyliau.

1

24 A gwel a oes ffordd annuwiol gennyf, a thywys fi yn y ffordd dragywyddol.

Psal. cxl. Eripe me, Domine.

[ocr errors]

12 For my reins are thine : thou hast covered me in my mother's womb.

13 I will give thanks unto thee, for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works, and that my soul knoweth right well.

14 My bones are not hid from thee: though I be made, secretly, and fashioned beneath in the earth.

15 Thine eyes did see my substance, yet being imperfect: and in thy book were all my members written;

16 Which day by day were fashioned when as yet there

was none of them.

17 How dear are thy counsels unto me, O God : O how great is the sum of them!

18 If I tell them, they are more in number than the sand : when I wake up I am present

with thee.

19 Wilt thou not slay the wicked, O God: depart from me, ye blood-thirsty nien.

20 For they speak unright. cously against thee and thine enemies take thy Name in vain.

21 Do not I hate them, O Lord, that hate thee and am not Í grieved with those that rise up against thee?

22 Yea, I hate them right sore: even as though they were mine enemies.

23 Try me, O God, and seek the ground of my heart prove me, and examine my thoughts.

24 Look well if there be any way of wickedness in me and lead me in the way everlasting.

Psal. cxl Eripe me, Domine.
ELIVER me, O Lord, from

GWARED A, Argur: D the evil man ; and preserve

y dyn

cadw fi rhag y gwr traws.

me from the wicked man.

« PreviousContinue »