Page images
PDF
EPUB

E

NI buasai yr Arglwydd yr I not been on our side, no

us;

4 Yn ddirfawr y llanwyd ein 4 Our soul is filled with the henaid â gwatwargerdd y rhai scornful reproof of the wealthy : goludog, ac a diystyrwch y and with the despitefulness i beilchion.

the proud. Psal. cxxiv. Nisi quia Dominus. Psal. cxxiv. Nisi quia Dominus ON

F the Lord himself had hwn a fu gydâ ni, y gall Israel ddywedyd yn awr;

may Israel say : if the Lord 2 Oni buasai'r Arglwydd yr himself had not been on our hwn a fu gydâ ni, pan gyfod- side, when men rose up against odd dynion yn ein herbyn:

3 Yna y'n llyngcasent ni 2 They had swallowed us up yn fyw, pan ennynodd eu llid quick ; when they were so wrath hwynt i'n herbyn:

fully displeased at us. 4 Yna y dyfroedd a lifasai 3 Yea, the waters had drowndrosom, y ffrwd a aethai dros ed us : and the stream had gone by ein henaid :

over our soul. 5 Yna'r aethai dros ein henaid 4 The deep waters of the be ddyfroedd chwyddedig.

proud : had gone even over our

soul. 6 Bendigedig fyddo'r Ar 5 But praised be the Lord : glwydd, yr hwn ni roddodd ni yn who hath not given us over for ysglyfaeth i'w dannedd hwynt.

a prey unto their teeth. 7 Ein henaid a ddïangodd fel 6 Our soul is escaped even a aderyn o fag! yr adarwŷr: y a bird out of the snare of the fagl a dorrwyd, á ninnau a ddi- fowler : the snare is broken, and anghasom.

we are delivered. 8 Ein porth ni sydd yn Enw'r 7 Our help standeth in the Arglwydd, yr hwn a wnaeth Name of the Lord : who hath nefoedd a daear.

made heaven and earth. Psal. cxxy. Qui confidunt.

Psal. cxxv. Qui confidunt. Rhai a ymddiriedant yn HEY that put their trust

yr Arglwydd, fyddant fel in the Lord shall be even mynydd Sion, yr hwn ni syflir, as the mount Sion : which may ond a bery yn dragywydd. not be removed, but standeth

fast for ever. 2 Fel y mae Ierusalem a'r 2 The hills stand about Jeru. mynyddoedd o'i hamgylch; felly salem : even so standeth the y mae'r Arglwydd o amgylch Lord round about his people

, ei bobl, o'r pryd hwn hyd yn from this time forth for everdragywydd.

3 Canys ni orphwys gwïalen 3 For the rod of the ungodly annuwioldeb ar randir y rhai cometh not into the lot of the cyfiawn; rhag, i'r rhai cyfiawn righteous : lest the righteous put estyn eu dwylaw at anwiredd. their hand unto wickedness.

4 O Arglwydd, gwna ddaioni 4. Do well, O Lord : unto i'r rhai daionus, ac i'r rhai un those that are good and true iawn yn eu calonnau.

of heart. 5 Ond y rhai a ymdroant i'w 5 As for such as turn back trofëydd, yr Arglwydd a'u gyr unto their own wickedness : the

more.

dâ gweithredwyr anwiredd: Lord shall lead them forth with bydd tangnefedd ar Israel. the evil-doers; but peace shall

be upon Israel.

with joy.

dym yn

PRYDNHAWNOL WEDDI.

EVENING PRAYER. Psal. cxxvi. In convertendo.

Psal. cxxvi. In convertendo. PANyddychwelodd Are W HEIN the Lord y turned eddym fel rhai yn breudd- Sion : then were we like unto rydío.

them that dream. 2 Yna y llanwyd ein genau

2 Then was our mouth filled chwerthin, a'n tafod â chanu: with laughter : and our tongue na y dywedasant ym mysg y enhedloedd, Yr Arglwydd a 3 Then said they among the maeth bethau mawrion i'r rhai heathen : The Lord hath done tyn.

great things for them. 3 Yr Arglwydd a wnaeth i ni 4 Yea, the Lord hath done jethau mawrion; am hynny'r great things for us already llawen.

whereof we rejoice. 4 Dychwel, Arglwydd, ein 5 Turn our captivity, O Lord : aethiwed ni, fel yr afonydd yp as the rivers in the south. y dehau.

5. Y rhai sydd yn hau mewn 6 They that sow in tears ; lagrau a fedant mewn gorfoledd. shall reap in joy.

6 Yr hwn sydd yn myned 7 He that now goeth on his chagddo, ac yn

yn wylo, gan way weeping, and beareth forth ddwyn had gwerthfawr, gan good seed : shall doubtless come ddyfod a ddaw mewn gorfol- again with joy, and bring his edd, dan gludo ei ysgubau. sheaves with him. Psal. cxxvii. Nisi Dominus.

Psal. cxxvii. Nisi Dominus. S yr nid adeil

EXCELE

XCEPT the Lord build the ada'r tŷ, ofer у

llafuria ei house : their labour is but adeiladwyr wrtho : os yr Ar- lost that build it. glwydd ni cheidw'r ddinas, ofer 2 Except the Lord keep the y gwylia'r ceidwad.

city : the watchman waketh but

in vain. 2 Ofer i chwi fore-godi, 3 It is but lost labour that ye myned yn hwyr i gysgu, bwytta haste to rise up early, and so late bara gofidiau : felly y rhydd'efe take rest, and eat the bread of hûn i'w anwylyd.

carefulness : for so he giveth his

beloved sleep. 3 Wele, plant ydynt etifedd 4 Lo, children and the fruit of iaeth yr Arglwydd : ei wobr ef the womb : are an heritage and yw ffrwyth y groth.

gift that cometh of the Lord. 4 Fel y mae saethau yn llaw 5 Like as the arrows in the y cadarn: felly y mae plant ieu- hand of the giant : even so are engctid.

the young children. 5 Gwyn ei fyd y gwr a 6 Happy is the man that hath lanwodd ei gawell saethau â his quiver full of them : they hwynt: nis gwaradwyddir hwy shall not be ashamed when they

[ocr errors]

WYN ei fyd pob un sydd B Fear the Lord : and woul

am

[ocr errors]
[ocr errors]

6 Let them be even as the ti tai, yr hwn a wywa cyn y tynner grass growing upon the house urwr ei law; na'r hwn fyddo not his hand : neither he thai yn rhwymo yr ysgubau, ei bindeth up the sheaves his bar

pan ymddiddanant a'r gelynion speak with their enemies in the yn y porth.

gate.

he Psal. cxxviii. Beati omnes.

Psal. cxxviü. Beati omnes. G

LESSED are all they that E yn ofni'r Arglwydd ; yr hwn sydd yn

rhodio

yn
ei in his

ways. ffyrdd ef.

2 Canys mwynhâi lafur dy 2 For thou shalt eat the leddwylaw: gwŷn dy fyd, a da bours of thine hands : 0 well is fydd it.

thee, and happy shalt thou be. 3 Dy wraig fydd fel gwin 3 Thy wife shall be as the wydden ffrwythlawn ar hyd fruitful vine : upon the walls ei ystlysau dy dý: dy blant fel thine house. planhigion olew-wŷdd o 4 Thy children like the olivegylch dy ford.

branches : round about thy ts. 4 Wele, fel hyn yn ddïau

у

ble. bendithir y gwr a ofno'r Ar 5 Lo, thus shall the man be glwydd.

blessed: that feareth the Lord. 5 Yr Arglwydd a'th fendithia 6 The Lord from out of Sion allan o Sion; a thi a gai weled shall so bless thee : that thou daioni Ierusalem holl ddyddiau shalt see Jerusalem in prosperity dy einioes;

all thy life long;

1 6 A thi a gai weled plant 7 Yea, that thou shalt see thy dy blant, a thangnefedd ar Is- children's children : and peace rael. Psal. cxxix. Sæpe expugnaverunt. Psal. cxxix. Sæpe expugnaverunt

. tuddiasant o'm hieuengctid, y dichon Israel ddywedyd yn my youth up : may Israel now

say. 2 Llawer gwaith y’m cys

2 Yea, many a time have the tuddiasant o'm hieuengctid: etto vexed me from my youth up. ni'm gorfuant.

but they have not prevailed

gainst me. 3 Yr arddwyr a arddasant ar

3 The plowers plowed upon fy nghefn: estynasant eu cwys- my back : and made long fu. au yn hirion.

4 Yr Arglwydd sydd gyfiawn : efe a dorroda raffau y hath hewn the snares of the 17

4 But the righteous Lord :

der rhai annuwiol.

godly in pieces. 5 Gwaradwydder hwy oll, a gyrrer yn eu hol, y rhai a gasânt and turned backward : as many Sion.

as have evil will at Sion. 6 Byddant fel glaswellt pen :

be plucked up; A'r hwn ni leinw y plad

Ÿ Whereof the mower

[ocr errors]

upon Israel.

[ocr errors]

awr:

[ocr errors]

rows.

5 Let them be confounded

tops : which withereth afore it

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

som.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

:

Lord and vowed a vow unto the Almighty God of Jacob; 3 I will not come within the tabernacle of mine house: no climb up into my bed;

4 I will not suffer mine eyes to sleep, nor mine eye-lids slumber neither the temples of my head to take any rest; for

5 Until I find out a place the temple of the Lord: an ha bitation for the mighty God of

Jacob.

yr Arglwydd, ac yr addunodd i rymmus Dduw Iacob.

3 Ni ddeuaf i fewn pabell fy nhŷ, ui ddringaf ar erchwyn fy ngwely;

4 Ni roddaf gwsg i'm llygaid, na hûn i'm hamrantau,

5 Hyd oni chaffwyf le i'r Arglwydd, preswylfod i rymmus Dduw Iacob.

6 Wele, clywsom am dani yn Ephratah: cawsom hi ym meusydd y coed.

7 Awn i'w bebyll ef; ymgrymmwn o flaen ei faingc draed ef.

8 Cyfod, Arglwydd, i'th orphwysfa; ti, ac arch dy gadernid.

[blocks in formation]

6 Lo, we heard of the same at Ephrata: and found it in the wood.

7 We will go into his taber nacle and fall low on our knees before his footstool. 8 Arise, O Lord, into thy resting-place: thou, and the ark of thy strength.

9 Let thy priests be clothed with righteousness and let thy saints sing with joyfulness.

10 For thy servant David's sake: turn not away the presence of thine Anointed.

11 The Lord hath made faithful oath unto David: and he shall not shrink from it;

12 Of the fruit of thy body: shall I set upon thy seat.

13 If thy children will keep my covenant, and my testimo nies that I shall learn them: their children also shall sit upon thy seat for evermore.

14 For the Lord hath chose Sion to be an habitation for himself: he hath longed for her.

15 This shall be my rest for ever here will I dwell, for have a delight therein.

16 I will bless her victuals with increase and will satisfy her poor with bread.

:

17 I will deck her priests with health and her saints shall re joice and sing.

a

18 There shall I make the

[ocr errors]

e

O

« PreviousContinue »