Page images
PDF
EPUB

W

[merged small][ocr errors]

PRAEFATIO.

In collectione hac fontium iuris ecclesiastici instituenda duplex mihi propositum fuit, cui etiam duae eius partes respondent. In priore parte ea monumenta colligenda esse duxi, quae ad historiae iuris canonici studium accurate instituendum eiusque cognitionem promovendam aut necessaria aut saltem utilissima sunt, quorum autem adeundorum iuris studiosis aliisque magna librorum supellectile haud instructis raro copia est. In tanta talium monumentorum ubertate et varietate difficilis sane delectus fuit, deque opportunitate eorum quae recepi quaeque omisi disputare licet. Ast inprimis curandum fuit, ne collectio instituti fines excederet nimiamque in molem excresceret.

Altera pars uberior fontes iuris ecclesiastici hodierni et novissimi continet. Magnus eorum numerus imo postremis his temporibus prodiit, qui gravissimas de statu ecclesiae eiusque cum republica

nexu quaestiones concernunt, qui tamen nusquam collecti sed non nisi multis libris dispersi inveniuntur. Hinc meum librum non tantum iuris ecclesiastici studiosis sed etiam historiae ecclesiasticae investigatoribus utilem gratumque fore confido, eoque lector benevola mente utatur.

Scribebam Bonnae Idib. Decembr. MDCCCLXI.

FONTES IURIS ECCLESIASTICI.

PARS PRIOR.

Monumenta historica ordine chronologico

disposita.

I. Regula Formatarum e seculo quinto

II. Litterae commendatitiae a. 810

III. Ex formulis Marculfinis c. a. 660

IV. Ex libro diurno Romanorum pontificum c. a. 714
V. Concilium Germanicum a. 742

VI. Regula Chrodogangi episcopi Metensis c. a. 760
VII. Karoli Magni capitulare ecclesiasticum a. 789
VIII. Concordatum Wormatiense a. 1122

IX. Friderici II. promissio a. 1213

X. Friderici II. confoederatio cum principibus ecclesiasticis a. 1220

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Pag. 1

[ocr errors]
[blocks in formation]

XI. Friderici II. edictum contra statuta ecclesiasticae libertati praeiudicantia a. 1220

81

86

XII. Friderici II. constitutio in basilica beati Petri a. 1220 82
XIII. Concordata Constantiensia a. 1418
XIV. Literae foederis principum Imperii de concordia Ro-
mae cum Pontifice ineunda a. 1446 die V. Oct..

18

20

46

75

76

78

97

Pag.

XV. Eugenii IV. literae de novo concilio convocando a. 1447 die V. Febr.

100

XVI. Eugenii IV. bulla de decretis concilii Basiliensis sub
Alberto II. acceptatis porro utendis a. 1447 die V.
Febr.

101

[ocr errors]
[ocr errors]

XVII. Eugenii IV. bulla de restitutione Iacobi Trevirensis et Theodorici Coloniensis Archiepiscopi a. 1447 die V. Febr.

103

[ocr errors]

XVIII. Eugenii IV. bulla super diversis indultis, dispensationibus, concessionibus in gratiam Germanorum factis a. 1447 die VII. Febr.

[ocr errors]

XIX. Concordata inter Pontificem Nicolaum V. et Imperatorem Fridericum III. anno 1448 inita 109 XX. Ordo inquisitionis in synodo e saeculo decimo quinto 114 XXI. Ordo celebrandi generalis concilii e saeculo decimo

quinto

[ocr errors]

XXII. Declaratio cleri Gallicani a. 1682

XXIII. Déclaration du clergé de France sur les libertés
et franchises de l'église Gallicane an 1682
XXIV. Ordonnance du Roi du mois de mars 1682.
XXV. Alexandri VIII. literae ad Ludovicum XIV. re-
gem Galliae a. 1691

104

[ocr errors]

117

127

128

130

132

133

XXVI. Episcoporum Galliae retractatio a. 1692
XXVII. Ludovici XIV. regis Galliae declaratio a. 1693 134
XXVIII. Geistliches Reglement von Peter dem Grossen

1721
XXIX. Reichsdeputations-Hauptschluss vom 25. Februar
1803

135

138

« PreviousContinue »