De exceptie van gewijsde

Front Cover
Gebroeders van der Hoek, 1867 - Exceptions (Law) - 294 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 61 - L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même...
Page 138 - Door geene handelingen of overeenkomsten kan aan de wetten, die op de publieke orde of goede zeden betrekking hebben, hare kracht ontnomen worden', zegt zij niet veel anders dan dat dwingend recht dwingend recht is.
Page 194 - Actiones in personam ab actionibus in rem hoc differunt: quod cum eadem res ab eodem mihi debeatur, singulas obligationes singulae causae sequuntur, nee ulla earum alterius petitione vitiatur; at cum in rem ago, non expressa causa, ex qua rem meam esse dico, omnes causae una petitione adprehenduntur: neque enim amplius quam semel res mea esse potest: saepius autem deberi potest.
Page 90 - Adite praesidem provinciae et ruptum esse testamentum Fabii Praesentis agnatione filii docete. Neque enim impedit notionem eius, quod status quaestio in cognitione vertitur, etsi super causa status cognoscere non possit : pertinet enim ad officium iudicis qui de hereditate cognoscit universam incidentem quaestionem quae in iudicium devocatur examinare, quoniam non de ea, sed de hereditate pronuntiat."—C.
Page 5 - De regter die weigert regt te spreken, onder voorwendsel van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid der wet, kan uit hoofde van regtsweigering vervolgd worden.
Page 85 - Si vel parens neget f1liu'n , idcircoque alere »se non debere contendat,- vel filius neget parentem, »summatim judices oportet super ea re cognoscere; »si constiterit filium vel parentem esse, tune ali ju»bebunt: ceterum si non constiterit nee deccrnent
Page 61 - B. W.), om het gezag van een gerechtelijk gewijsde te kunnen inroepen vereischt, dat de zaak welke gevorderd wordt, dezelfde zij, dat de eisch op dezelfde oorzaak beruste en door en tegen dezelfde partgen in dezelfde betrekking gedaan zij...
Page 210 - Hij die vermeent de nietigverklaring eener verbindtenis op onderscheidene gronden te kunnen vorderen , is verpligt alle die gronden te gelijk aan te voeren, op straffe van verstek der zoodanige die later mogten zijn aangevoerd, ten ware de laatstgemelde door het toedoen der wederpartij niet vroeger hadden kunnen bekend worden.
Page 232 - Een der mede-eigenaars van een erf kan , door zijn toedoen alleen , buiten weten der andere , het regt van erfdienstbaarheid voor hunne gezamenlijke bezittingen verkrijgen.
Page 257 - Pomponius libro quadragensimo primo scribit: sed in aestimationem id quod interest veniet, scilicet quod eius interest, qui experietur. itaque de iure quidem ipso singuli experientur et victoria et aliis proderit...

Bibliographic information