Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

FESTA

IN CIVITATE ET DIOCESI BELVA CENSI, ex præcepto Ecclefiæ ab omnibus obfervanda.

Horum alia funt Mobilia, quæ in varios menfium dies incidunt, pro Epactarum, feu Lunationum, aut Litterarum Dominicalium varietate, at videre eft in Tabula Feftorum Mobilium Temporaria; fcilicèt,

SANCTUM PASCHA, seù Dominica Resurrectionis, cum duobus diebus fequentibusį

ASCENSIO DOMINI.

Feltum PENTECOSTES, cum duobus diebus fequentibus,
Feftum SS. TRINITATIS.

Feftum CORPORIS CHRISTI.
OMNES DOMINICE per annum.

ANNIVERSARIUM DEDICATIONIS omnium Ecclefiarum totius Dioecefis folemniter dedicatarum, fit Dominicâ fecundâ poft Pascha.

Alia verò funt Fefta, quæ certis menfium diebus ftata quotannis recurrunt, fcilicèt ;

Die

MENSE JANUARIO.

1. Circumcifio Domini.

6. Epiphania, feù Manifeftatio Domini.

8. SS. Luciani, Belvac. Epifc. Maxiani & Juliani, Soc. Mart
20. S. Sebaftiani, Mart. ( În urbe Belvac. tantùm.)

[blocks in formation]

NOVEMBRI.

1. Feftum omnium San&torum.

2. Commemoratio omnium Defunctorum. (Tenentur fideles adeffe Miffa facrificio.) 11. S. Martini, Epifc.

30. S. Andreæ, Apoft.

DECEMBRI.

8. Conceptio Beatæ Mariæ Virginis.

25. Nativitas Domini Noftri Jefu Chrifti.
26. Feftum S. Stephani, Proto-Mart.

27. Feftum S. Joannis, Apoft. & Evang.

Fefta, fi quæ fint Patroni, feù Titularis alicujus Ecclefiæ, quæ debeant transferri, feriantur à Parochianis, in quamcumque diem transferantur.

DE TEMPORE ADVENTU s.

DVENTUS Domini inchoatur Dominica proximiori Fefto S. Andreæ, vel ipfo die S. ARdreæ, fi in Dominica venerit. Excurrit autem Dominica prima Adventús à die 27 Novemb. inclufivè ufque ad diem 3 Decembris etiam inclufivè.

Notandum quòd fi Dom. prima Adv. inciderit in Feftum S. Andrea, transfertur illud Feftum, etiam in Ecclefia cujus eft Patronus in Feriam fecundam poft Dom. I. Adventûs; fed tunc temporis non feriatur à populo, nifi in Ecclefia cujus eft Titularis. JEJUNIA EX PRÆCEPTO ECCLESIÆ OBSERVANDA.

JE

Jejunia in quibus fit abftinentia à carnibus & ovis..

Ejunia Feriarum Quadragefimæ, à Fer. IV. Cinerum inclufivè ufque ad Sabbatum Sanctum etiam inclufivè, nifi de autoritate & affenfu D. D. Epifc. ufus ovorum indulgeatur.

Jejunia in quibus fit abftinentia à carnibus tantùm.

Jejunia Feriarum iv. vj. & Sabbati Quatuor Temporum Adventûs, Quadragefima, Pentecoftes, & Septembris. Videlicet Feriis iv. vi. & Sabb. poit Dom. III. Advent. Poft I. Dom. Quadrag. Poft Dom. Pentecoft. & poft Feft. Exaltat. S. Crucis.

Item. Jejunia Vigiliarum, fcilicèt, NATIV. DOMINI: PENTECOST. NATIV. S. JOAN. BAPT. (Na. Si in ipfâ Vigiliâ incidat Feft. Corp. Chrifti, jejunium fervandum erit die pracedenti.) SS. PETRI & PAULI: ASSUMPT. B. M. V. SS. OMNIUM, & S. ANDREA, Apoft.

Sciendum tamen eft, & fedulò obfervandum, quòd Jejunium, non in abftinentia tantùm à carnib. confiftit, fed in eo quòd à mane ad vefperum non ultrà prandium & leviffimam refectionem manducare licet.

Porrò fi Vigilia alicujus Festi incidat in Dominicam aut Feftum à populo feriatum, tunc Jejunium Vigilia anticipabitur in diem proximiorem non feftivatum.

Dies in quibus fine jejunio abftinentia tamen fit à carnibus & ovis. Sex Dominicæ Quadragefimæ.

Dies in quibus fine jejunio fit abftinentia à carnibus tantùm.

1o. Omnes Feriæ vj. eâ exceptâ in quam incidit Nativitas Domini. Omnia Sabbata, iis ex

C

ceptis quæ à Nativitate Domini ad ejus Præsentationein & Purificationem B. M. V. inclufivè

occurrunt.

2. Dies Rogationum, videlicèt Litaniæ Majores, (25 Aprilis ) dùm eveniunt poft Octav. Pafchæ. Nam fi in hebd. Pafchæ incidant, vel in aliquâ ex Dominicis fequentibus non eft abftinentia à carnibus etiamfi fiat Proceffio.

3°. Litania Minores, feù Triduum antè Afcenfionem Domini.

Caveant Parochi ne ullam aliam Fefli, jejunii aut abftinentiæ obfervationem populo injungant abfque D. D. Epifcopi authoritate.

De Nuptiis celebrandis.

Nuptiæ celebrari prohibentur à Dominica prima Adventûs ad diem Epiphaniæ inclufivè, & à Feria quarta Cinerum ufquè ad Dominicam in Albis, etiam inclufivè. Celebrari infuper non debent antè horam quartam matutinam, neque poft prandium, nec in privatis Capellis, nifi de licentia D. D. Epifcopi, præfente femper légitimo Parocho.

Dies in quibus conferri poffunt Ordines facri.

Sabbatis Quatuor-Temporum Adventûs, Quadragefimæ, Pentecoftes & Septembris.
Item Sabbato immediatè ante Dominicam Paffionis, & Sabbato Sancto.

RITUALIS

RITUALIS BELLOVACENSIS

PARS PRIMA,

Continens Doctrinam de Sacramentis Novæ Legis, facrofque Ritus in eorum administratione aut perceptione fervandos.

PROŒMIUM

GENERALE.

I. Quid fint Sacramenta Nova Legis, quis eorum author, & quibus effentialiter conflent?

SACRAM

ACRAMENTUM eft res fenfibus fubjecta, quæ ex Dei inftitutione fanîtitatis & juftitia tùm fignificanda tùm efficienda vim habet.

In Lege naturæ fuiffe aliquod adversùs originalem noxam remedium feu Sacramentum docent Theologi. Neque enim credendum eft, tefte Auguftino, ante datam Circumcifionem famulos Dei, quandoquidem eis inerat Mediatoris fides in carne venturi, nullo facramento ejus opitulatos fuiffe parvulis fuis, quamvis quid illud effet aliquá neceffaria causâ Scriptura latere voluerit. Et quia facrificia ab ipfis Deo oblata fuiffe legimus, non immeritò conjicitur quædam in illâ lege pro adultis Sacramenta

extitiffe.

Multiplicato fubindè populo Dei, Lex per Moïfen data eft, & varia Sacramenta ordinata & præfcripta. Infirma autem erant egenaque elementa, qua inquinatos fanc

A

« PreviousContinue »