Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

FESTA

QUA, in Diœcefi Parifienfi, ex præcepto, cum ceffatione laboris obfervanda funt.,

DOMINICA Pafcha, Dominica Pentecoftes, Dominica
SS. Trinitatis, cæteræque per annum Dominicæ.
Feria fecunda & tertia Pafchæ.

Afcenfio Domini.

Feria fecunda & tertia Pentecoftes.

Feftum Corporis Chrifti.

Octava Corporis Chrifti, ufque ad meridiem tantùm.
Feftum Patroni Titularis in qualibet Parochia.
Feftum Patroni præcipui.

Dies anniverfarius Dedicationis Ecclefiæ.

MENSE JANUARIO.

Die 1. Circumcifio Domini.

Die 3. Feftum Sanctæ Genovefæ, Virginis, Parifiorum Patronæ.

Si occurrat die Dominicâ, non transfertur, fed eâ ipfâ die celebratur.

Die 6. Epiphania Domini.

MENSE FEBRUARIO.

Die 2. Præfentatio Domini in Templo, & Purificatio B. Mariæ Virginis.

MENSE MARTI O.

Die 25. Incarnatio Domini B. Mariæ Virgini annuntiata. Si hoc Feftum occurrat Dominicâ tertiâ vel quarta Quadragefima, vel Dominicâ Paffionis, transfertur in Feriam fecundam fequentem, & feftivatur.

Si autem occurrat à Dominica Palmarum inclufivè ufque
Tomus III.
A

ad Dominicam in Albis depofitis, etiam inclufivè, transfertur in Feriam fecundam poft hanc fuperiorem Dominicam, ( etiamfi alicubi eâ Feria occurrat Feftum Patroni Titularis, vel Patroni pracipui ) & pariter feftivatur.

MENSE JUNIO.

Die 24. Nativitas S. Joannis Baptiftæ.

Si hoc Feftum concurrat cum Fefto Corporis Chrifti, transfertur in Feriam fextam fequentem, & feftivatur.

Die 29. Feftum SS. Apoftolorum Petri & Pauli.

MENSE AUGUSTO.

Die 15. Affumptio B. Mariæ Virginis, Ecclefiæ ac Diœcefis Parifienfis, totiufque Regni Patronæ.

Die 25. Feftum S. Ludovici, Regis Franciæ.

Si occurrat die Dominicâ, non transfertur, fed eâ ipfâ die celebratur.

MENSE SEPTEMBRI.

Die 8. Nativitas B. Mariæ Virginis.

MENSE OCTOBRI.

Die 9. Feftum S. Dionyfii, Galliarum Apoftoli, primique Parifienfis Episcopi, ejufque Sociorum Ş. Ruftici Presbyteri & S. Eleutherii Diaconi, Martyrum.

MENSE

NOVEMBRI.

Die 1. Feftum omnium Sanctorum..

Die 2. Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum.

Feftivatur ufque ad meridiem tantùm.

Si occurrat die Dominicâ, transfertur in Feriam fecundam fequentem, & fimiliter feftivatur ufque ad meridiem.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Si qua ex his Vigiliis occurrat die Dominica, aut Fefto cum ceffatione laboris obfervato, tunc jejunium anticipatur Sabbato præcedenti, vel pridie Fefti in quo Vigilia occurrebat. Sic, quando Vigilia Nativitatis S. Joannis-Baptifta occurrit in Fefto Corporis Chrifti, jejunium anticipatur Feriâ quartâ pracedente.

DIES, in quibus, fine jejunio, fit abftinentia à carnibus & ovis (nifi concedatur ovorum ufus per Quadragefimam ), lacticiniorum autem ufus indulgetur.

Sex Dominicæ Quadragefimæ.

DIES, in quibus fit abftinentia à carnibus.

Omnes Feriæ fextæ, eâ folummodò exceptâ, quâ cele braretur Natale Domini.

Sabbata, iis exceptis, quæ à Natali Domini inclusivè uf, que ad ejus Præfentationem ( etiam inclufivè ) occurrunt,

Dies Litanix-minoris, 25 Aprilis.

Si hac dies occurrat die Dominicâ, vel intrà Octavam Pafcha, transfertur Litania & abftinentia in Feriam fecundam fequentem, etiamfi Officium S. Marci transferatur in aliam diem, propter occurrentiam Fefti femiduplicis, aut fuprà.

Litania-majores, feu Rogationes, triduo ante Afcenfionem Domini.

DIES ORDINATIONU M.

Sabbata Quatuor-Temporum.
Sabbatum ante Dominicam Paffionis.
Sabbatum Sanctum.

DIES SYNODORUM.

Primâ die non impeditâ poft Dominicam in Albis depofitis, Synodus Parochorum Urbis & Suburbiorum intrà primum lapidem, coram D. Officiali Diœcefano.

[ocr errors]
« PreviousContinue »