Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1. GERMANIÆ situs. 2. Incolæ. Nominis origo. 3. Carmina: barditus: varic-que antiquitates. 4. Corporum habitus. . 5. Soli natura. 6. Germanorum arma. 7. Reges, duces, sacerdotes. 8. Fæminarum constantia et veneratio. 9. Dii, Mercurius, Hercules, Mars, Isis. Simulacra nulla. 10. Auspicia, sortes : ex equis, è captivis præsagia. 11. Consultationes publicæ et conventus. 12. Pænæ. Jus. 13. Scutum, framea juvenibus data. Principum comites : eorum virtus et fama. 14. Gentis bellica studia. 15. Pacis artes, venatio et otium. Collata principibus munera. 16. Vicorum, domorumque forma. Specus, suffugium biemi, et receptaculum frugi

pena, maritis

bus. 17. Hominum, fæminarumque vestitus. 18. Severa matrimonia. Dos à marito data. 19. Adulterii maritis permissa. 20. Liberorum educatio. Successionis leges. 21. Patris, propinqui amicitiæ inimicitiæque susceptæ. Homicidiorum pretia. Hospitalitas. 22. Victus : ebrietas: rixæ: in conviviis consultationes. 23. Potus, cibi. 24. Juventæ ludicrum. Aleæ furor. 25. Servi, libertini. 26. Agrorum cultus et partitio. Anni tempora. 27. Funera. Hæc hactenus in commune. 28. Singularum gentium instituta. Galli, olim validi, in Germaniam transgressi. Helvetii, Boii, Gallica gens. Avariscorum, Osorum incertum genus. Treveri, Nervii, Germanicæ originis populi, ut et Vangiones, Triboci, Nemetes, Ubii. 29. Batavi, Cattorum proles. Mattiacorum gens. Decumates agri. 30. Catti, militari disciplinâ præcipui. 32. Usipii, Tencteri, equitatu præstantes. 33. Bructerorum sedes à Chamavis et Angrivariis occupatæ. 34. Dulgibini. Chasuari. Frisii majores et minores. 35. Chauci, pacis studiosi. 36. Cherusci et Fosi, à Cattis victi. 37. Cimbrorum parva civitas, gloria ingens. 38. Suevorum mores. 39. Semnonum religio. 40. Langobardi. Reudigni. Aviones. Angli. Varini. Eudoses. Suardones. Nuithones. Herthi, seu Terræ matris, commune sacrum. 41. Hermunduri. 42. Narisci. Marcomanni.

nes,

Quadi. 43. Marsigni. Gothini. Osi. Burii. Lygiorum civitates. Arii. Helvecones. Manimi. Elysii. Naharvali. Alcis numen.

Alcis numen. Gotho44. Suionum civitates. 45. Mare pigrum. Æstii succinum legunt. Sitones, quibus fæmina imperat. 46. Peucini. Venedi. Fenni. Eorum feritas et paupertas. Hominum monstra, Hellusii, Oxiones.

Libellum hunc scripsit Tacitus

A. U.C. J.C. 93. Coss. SM. Cocceio Nervâ Aug. IV,

M.Ulpio TrajanoCæsarell.

DCCCLI.

[ocr errors][merged small]

C. CORNELII

T A C I TI

DE SITU, MORIBUS, ET POPULIS GERMANIA

L I B E L L U S.!

1. GERMANIA omnis à Gallis ’ Rætisque* et Pannoniis, Rheno et Danubio fluminibus, à Sarmatis Dacisque, mutuo metu, aut montibus ' separatur. Cetera Oceanus ambit,

' Libellus. Libellum hunc, me- Septemtrionem Oceano terminatur. ditandum potiùs, quàm legendum, Occidentem versùs prætenduntur paulo fusiùs sum ex positurus, quòd Galli, versùs Meridiem Ræti et in eo juris nostri politici fontes la- Pannonii, versus Orientem Sarmateant. Verè enim dixit Cl. de tæ et Daci; cetera versus SeptemMontesquicu, Esprit des Loix xxx. trionem ambit Oceanus, latos sinus, 19. Il est impossible d'entrer un the gulphs of Bothnia and Finland, peu avant dans notre droit politique, complectens. si l'on ne connoît parfaitement les

3 Gallis. Gallia Belgica, quæ loir et les mæurs des peuples Ger- superiorem inferioremque Germamains. Brevis quidem est libellus, niam cis Rhenum continebat. sed alto Taciti ingenio et immenså * Rætisque. Malè vulgò Rætiis. rerum copiâ plenus; quem paucis, | Hæc de populis, non de regionibus sed egregiè, laudavit idem Cl. de sunt intelligenda. Vide not. et Montesquieu, loc. cit. cap. 2. Ta- emend. ad cap. 1.

emend. ad cap. 1. Ræti latissimè cite fait un ouvrage exprès sur les patebant, easque regiones occupamaurs des Germains : il est court, bant, quas nunc dicimus, the councet ouvrage ; mais c'est l'ouvrage try of the Grisons, part of Suabia de Tacite, yui abrégevit tout, parce and Bavaria. qu'il royoit tout.

S Aut montibus. Montibus SarGermania omnis. Germania, mamaticis, nunc the mountains of de quâ nunc agitur, est Transrhe- Hungary; et, ubi non erant monnana. Ad Occasuin Rheno, , ad tes, mutuo metu bellicosorum poMeridiem Danubio, ad Orientem pulorum. Vistula, Sarmatia Daciâque, ad

[ocr errors]
« PreviousContinue »