Periodiek woordenboek van administratieve en gerechtelijke beslissingen

Front Cover
Uitgeverij FED., 1888 - Law
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 442 - Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: HOOFDSTUK I Algemeene bepalingen 5 l De aard van het auteursrecht Art.
Page 31 - ... il ya plusieurs dispositions indépendantes. ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles,' et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte (1).
Page 4 - Les actes et contrats d'assurance: Le droit sera perçu sur la valeur de la prime ; En temps de guerre, il n'y aura lieu qu'au demi-droit; 3.° Les adjudications au rabais et...
Page 443 - September 1853 (Staats, blad no. 102) tot regeling van het toezigt op de onderscheidene kerkgenootschappen, in plaats van : „art. 31", „art. 33". 7o. In het eerste lid van art. 25d en in het 2de lid van art. 2ö,/ der wet van 7 Mei 1856 (Staatsblad no. 32), houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen, zooals die zijn vastgesteld bij art. l der wet van 13 November 1879 (Staatsblad no. 190, in plaats van „art. 224", „art. 144".
Page 443 - ... op de dag na die van de bevrijding of de dood van hem tegen wie onmiddellijk het misdrijf gepleegd is; 5°. bij de overtredingen omschreven in de artikelen 465, 466 en 467, op de dag na die waarop ingevolge de voorschriften gegeven in of ter uitvoering van art.
Page 14 - On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Page 442 - April 1886 (Staatsblad n°. 64), in plaats van »17den titel", »16den titel"; 3°. In het 2de lid van art. 39 der wet van 12 April 1850 (Staatsblad u°. 15) tot vaststelling van het briefport en tot regeling der aangelegenheden van de brievenposterij ; in het 3de lid van art.
Page 34 - Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe : « Par ces motifs,
Page 403 - Overwegende, dat als eenig middel van cassatie is voorgesteld : Schending en verkeerde toepassing van artikel 641 van het Burgerlijk Wetb.
Page 63 - Arrest van den Hoogen Raad, van den 31 Mei 1872: „ De Hooge Raad der Nederlanden , „Partijen gehoord; „Gehoord den Procureur generaal, in zijne conclusien, strekkende tot enz., „Gezien de stukken; „Overwegende, dat als eenig middel van cassatie is voorgesteld : schending en verkeerde toepassing van de artt.

Bibliographic information