Page images
PDF
EPUB

Name Was Baptize Febry
the 23-1789

11. Robert Son of the above
Name Was Baptize decumber

the 18

1791

12 Chathine Daughter of the abor Name Was Baptize Jaune the 9-1794

13 Johm Son of the above Name Was Baptize April -the 3-1795

The Father and the
Mother of the Children
Names and ther Eges

Sarah Jones the Wife of
Pelor Tone's the son of the
above tâme Was Born
December 26-1783

LLYFR

GWEDDI GYFFREDIN.

THE BOOK

OF

COMMON PRAYER,

AND ADMINISTRATION OF

THE SACRAMENTS,

AND OTHER

RITES AND CEREMONIES OF THE CHURCH,

ACCORDING TO THE USE OF THE

United Church of England and Ireland:

TOGETHER WITH

The Psalter or Psalms of David,

POINTED AS THEY ARE TO BE SUNG OR SAID IN CHURCHES.

OXFORD:

PRINTED AT THE CLARENDON PRESS,

BY SAMUEL COLLINGWOOD AND CO.

PRINTERS TO THE UNIVERSITY.

Sold by E. GARDNER, at the Oxford Bible Warehouse, Paternoster Row, and by Messrs. WHITTAKER, Ave-Maria Lane, London;

By HENRY MOZLEY, Derby; and by Messrs. WILSON, York.

[blocks in formation]

BANNAU Y LLYFR HWN.

y Rhagymadrodd.

Am Wasanaeth yr Eglwys.

Am Seremoniau.

Y Drefn pa wedd yr appwyntir y Psallwyr i'w darllain.

Y Drefn pa wedd yr uppwyntir y Rhannau eraill o'r Ysgrythyr

Lân i'w darllain.

Tablau o'r Llithiau a'r Psalmau Priod.

Y Calendar, gyda Thabl y Llithiau.

Tablau, a Threfnau y Gwyliau a'r Ymprydiau trwy'r Flwyddyn.

Tabl i gael y Pasc hyd y Flwyddyn 1899.

Tabl arall i'r unrhyw.

Tabl o'r Gwyliau symmudol dros 52 Mlynedd.

Tabl o'r unrhyw, yn ol yr amryw Ddyddiau y geill y Pasc ddigwydd arnynt.

Tabli gael y Pasc o'r Flwyddyn 1900 hyd y Flwyddyn 2199.

Tri Thabl Cyffredin i gael y Llythyren Sul a Lleoedd y Prifiau yn y Calendar.

Y Drefn am Weddi Foreol.

Y Drefn am Brydnhawnol Weddi.

Credo Sant Athanasius.

Y Litani.

Gweddiau a Diolch ar amryw Achosion.

Y Colectau, yr Epistolau, a'r Efangylau, a arferir wrth Finistriad y
Cymmun Bendigedig, trwy'r Flwyddyn.

Trefn Ministriad y Cymmun Bendigaid.
Trefn Bedydd Cyhoedd a Neillduol.

Trefn Bedydd rhai mewn Oedran addfedach.

Y Catecism, gyda Threfn Conffirmiad Plant.
Trefn Priodas.

Gofuy a Chymmun y Claf.

Trefn Claddedigaeth y Marw.

Diolch Gwragedd ar ol esgor Plant.

Comminasiwn; neu Gyhoeddiad Llidiogrwydd a Barnedigaethau Duw

yn erbyn Pechaduriaid.

Y Psallwyr.

Trefn Gweddiau i'w harfer ar y Mór.

Ffurf Gweddi i'r Pummed Dydd o Dachwedd.
Ffurf Gweddi i'r Degfed ar hugain o Ionawr.

Ffurf Gweddi i'r Nawfed ar hugain o Fai.

Ffurf Gweddi i'r Nawfed dydd ar hugain o Ionawr.
Y XXXIX. Erthyglau Crefydd, a'u Tabl.

Y RHAGYMADRODD.

DOETHINEB Eglwys Loegr, er pan gyntaf y lluniwyd iddi Liturgi Cyhoedd, ydoedd, cadw cyfrwng y ddau eithaf, na byddai ry syth i wrthod, na rhŷ hyblyg i oddef cyfnewid arni. Canys megis o'r naill du y mae Prawf sathredig yn dangos, dyfu o amrafael anghymmwysderau lle y cyfnewidiwyd (heb fod anghenrhaid eglur yn peri) y pethau trwy bwyll da a sefydliasid; a'r rhai hynny gan mwyaf yn amlach, a dwysach nâ'r drygau a amcanwyd eu diwygio drwy y cyfryw newidiad: felly, o'r tu arall, yn gymmaint a bod Ffurfiau gosodedig o Wasanaeth Duw, a'r Cynheddfau, a'r Seremoniau pwyntiedig i'w harfer ynddo, yn bethau rhesymol, a newidiadwy, ag a gyffesir eu bod felly; rheswm yw eu newid a'u hail weddu ar ddwys a phwysfawr ystyr, yn ol ag y bo amryw angen yr amseroedd a'r achlysurau yn gofyn, modd y gwelo Gwyr o Awdurdod o amser bwygilydd fod yn rheidiol neu yn fuddiol. Fel hyn y gwelwn ganiattâu o'r Eglwys yn Nheyrnasiad amrafael Dywysogion o goffadwriaeth bendigedig, er pan ddechreuodd yr Adgyweiriad, ar iawn a dwys ystyriau yn ei chymmell i hynny, wneuthur y cyfryw newidiadau mewn rhyw bethau ag a farnwyd yn eu priod amseroedd yn gymmwys: eithr fel y bu yn wastad safadwy yr holl Rannau cyfannol a hanfodol o honi yn un hyd heddyw (yn gystal yn y defnyddiau pennaf ag yn ei lluniaethiad a'i threfn) ac y safant etto yn gadarn ac yn ddïysgog, er holl anturiau ofer, a rhuthrau rhychwyllt a wnaed i'w herbyn gan rhai anwastad, a ddangosasant bob amser ychwaneg o serch i'w hewyllys a'u helw neillduol, nag o'r ddyled sydd arnynt i'r cyffredin.

Trwy ba foddion anaddas, ac i ba ddibenion trwch, y daeth bwrw heibio arfer y Liturgi (er ei bod yn

orchymmynedig trwy iau'r Deyrnas, cyfry ddymwyd erioed etto) di oedd y diweddar helbul happus rhŷ hyspys yw i nid oes gennym ewylly hadgoffau. Eithr pan, wydd Edfrydiad Grâs y yr oedd tebygol, ym mh au eraill, y dychwelai he waith arfer y Liturgi (ca ni ddiddymmwyd hi t raith) oni wnaid cais c rhagflaenu hi; y rhai a'i ant yn fwyaf rhan o'n dan y gamrwysg ddi ddwyn y gwerin i ddifla a ganfuant y perthynai i y dalai eu cymmeriad helw (oddieithr iddyn gydnabod eu Hamryf hyn beth anhawdd iaw cyfryw wŷr i'w wneu llawn egni wrthladd ei fewn eilwaith. A thu ag y taened ar led liaws bach yn erbyn y Lly Guffredin; yr adrifwy Wrthresymmau, ac yr a rhai o newydd ychwa wnaethid o'r blaen, fel unchwydd eu nifer. Ar taer-ymgais a wnaethpw a Mawredd y Brenhin adchwilio'r Llyfr dyw chael newid ynddo, ac y atto'r cyfryw bethau yn gymmwys er esm dyner Gydwybodau: y ein Harglwydd Frenhin iol duedd i roddi bod (cyn-belled a thrwy res id disgwyl) i'w Ddeil ba hygoeledd bynnag, y rasol a ganiattaodd.

Yn yr hon ail Olygia roisom i gadw yr unrhy mer a welwn ei harferu elyb achos yn y cyn-a Am hynny, o'r amrafae a ddygwyd ger ein bron heibio gynnifer oll yn g wysent aflwydd ar eu

« PreviousContinue »