Page images
PDF
EPUB

Feriâ quartâ Hebdomada II poft Pafcha, Synodus Parochorum ruralium coram D.D. Archidiaconis.

Feria quintâ poft diem quartum Julii, Synodus universi Cleri Diœcefis Parifienfis coram D.D. Archiepifcopo.

TEMPORA NUPTIARUM.

Non licet, fine Difpenfatione, Nuptiarum folemnitatem celebrare à Dominica prima Adventûs ufque ad diem Epiphaniæ inclufivè, nec à Feria quarta Cinerum ufque ad Octavam Paschæ, etiam inclufivè reliquis anni temporibus, Matrimonia celebrari & benedici legitimè poffunt.

PREPARATIO Sacerdotis ad Sacramentum quodlibet miniftrandum.

SACERDOS aliquod Sacramentum adminiftraturus, fi orationi ac rei divina quam peracturus eft, meditationi aliquantulùm vacare, temporis defectu, non poffit, faltem preces fequentes flexis genibus, & quàm poterit excitatiffimo pietatis fenfu recitet; nec eas unquam, nifi urgente neceffuaiis cafu, pra

termittat.

V

ENI, fancte Spiritus, reple tuorum corda Fidelium, tui amoris in eis ignem accende.

. Emittes Spiritum tuum, & creabuntur ; R. Et renovabis faciem terræ. Pf. 103.

OREMU s.

&

ADESTO, Domine, fupplicationibus noftris, & me qui

primus gratiâ tuâ indigeo, clementer exaudi; & cui, non refpectu meriti, quod nullum eft, fed gratiæ tuæ dono hujus operis minifterium contulifti, da fiduciam exequendi muneris, atque in noftro minifterio quod tux pietatis eft, operare. Per Chriftum Dominum noftrum. Amen.

6

GRATIARUM actio post administratum quodlibet Sacramentum.

MINISTRATO Sacramento, paulifpèr animum colligat Sacerdos, tum ut Deo gratias agat, quod fe tantorum Myfteriorum difpenfatorem elegerit, tum ut, fi quid in aliquo ritu deliquerit, animadvertat, & veniam à Deo poftulet. Recitari ab ipfo poterit Oratio fequens.

OREMUS.

OMNIPOTENS

MNIPOTENS & mifericors Deus, qui mihi, indigno famulo tuo, ad facrum minifterium peragendum adeffe dignatus es; ne refpicias delicta mea, fed fidem Ecclefiæ tuæ ; & præfta ut in famulis tuis gratia tua illud interiùs perficiat, quod exteriore à nobis opere exercetur; &, fi quid in ipfo per noftram fragilitatem defuit, hoc tuâ benignus mifericordiâ fupplere digneris. Per Chriftum Dominum noftrum. Amen.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

ORDO BAPTISMI INFANTIUM. CUM folemniter adminiftrandus eft Baptifmus, preparanda

funt ea que fequuntur:

1o. Oleum Catechumenorum & fanctum Chrifma in fuis vafculis.

2o. Sal in vafculo nitido, attritum, ficcum & mundum quod proprio Ritu benedicetur, ut ex eo aliquantùm in os Baptizandi intromittatur.

3. Urceolus, aut aliud vafculum argenteum, vel ex alio metallo decorum ac nitidum, ad aquam è facro Fonte hauriendam, & fuper Baptizandi caput fundendam.

4°. Pelvis ad excipiendam aquam è Baptizati capite defluentem, nifi ftatim aqua in Pifcinam facris inharentem Fontibus delabatur.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

linteo

5°. Goffipii feu bombycis lanugo, ftupa fubtilis,
lum, aut aliquid fimile, ad abftergendas unctiones.

6o. Dua Stola, altera violacei, altera candidi coloris ;
vel una tantùm, que fit ex una parte violacea, ex alterá
uná
verò candida, & quam Sacerdos opportunè invertat.

7°. Velum, feu linteolum candidum, vulgò Chrifmale,
baptizati Infantis capiti, loco veftis alba, poft unctionem
Chrifmatis imponendum.

8°. Cereus albus, Sponfori ardens porrigendus.
9°. Paftoralis Libri Tomus hic tertius.
10°. Ambo Parochiales Actorum Codices, in
tur Baptifmus.

HEC cùm praparata fuerint, Sacerdos, ablutis manibus,
fufâ ad Deum oratione, & directa intentione, Superpelliceo
& Stolá violaced indutus, uno faltem fecum adhibito Clerico,
aliove miniftro decenter veftito, Cereum accenfum gerente
ad limen Ecclefia procedet, extrà & fub porticum, fi quis
fit, vel intrà, fi defit, ubi fcilicet expectare debent qui In-
fantem offerunt. Obftetrix Infantem brachio dextro fuftinebit;
ftabit ad dextram Patrinus, & ad levam Matrina. Sacerdos
cùm ad Infantem pervenerit, ftans, miniftrumque habens ad
finiftram, verfâ facie ad Infantem ejufque comitatum, inter-
rogabit ut fequitur:

quos refera

Interrogatio. Quel Enfant préfentez-vous à l'Eglife?
B. Un Fils (ou une Fille).

Int. Eft-il (ou eft-elle) de cette Paroiffe?
. Oui, Monfieur.

[Si negative refponderetur, dimittendus effet Infans ad proprium Parochum, nifi effet baptizandi urgens neceffitas, aut haberetur à Parocho vel Ordinario conceffa licentia. ]

Int. Que demande-t-il (ou que demande-t-elle ) à l'Eglife de Dieu ?

B. Le Sacrement de Baptême.

1

Int. N'a-t-on point ondoyé cet Enfant ?
B. Non, Monfieur.

[Si refponderetur affirmative, effet Sacerdoti inveftigandum quo pacto gefta res fuiffet, auditâ perfonâ que baptizaf fet, iis etiam que Baptifmo interfuiffent; ut, vel minimo in dubio, continuatis, ut fequitur, Caremoniis, Infantem fub conditione baptizaret. Quòd fi verò Infantem ritè baptizatum indubitanter conftet, Ceremonias tantùm ei fupplebit, juxta Ordinem inferius fuo loco defcriptum.]

Int. Qui eft le Parrain?
B. C'est moi, Monfieur.
Int. Qui eft la Marraine?
B. C'est moi, Monfieur.

Int. Voulez-vous vivre & mourir dans la Foi de
l'Eglife Catholique, Apoftolique & Romaine?
B. Oui, moyennant la grace de Dieu.

[Si nollent fic refpondere, non effent admittendi. ] Int. Quel nom donnez-vous à cet Enfant? 1. N. (*).

Impofito nomine, Sacerdos ter exfufflabit in faciem Infantis, quafi ad expellendum ; & femel dicet:

Recéde, immunde fpíritus, ab hac imagine Dei; Operto capito

& da locum Spirítui sancto Paracléto.

Pofteà dextro pollice in fronte fignabit Infantem in modum Crucis, eum nomine compellans, & dicens:

N. Signum fanctæ Crucis Salvatóris Dómini noftri Jefu Chrifti fronti tuæ impóno.

(*) Vide Indicem Sanctorum, ad calcem. Tomus III.

B

« PreviousContinue »