Page images
PDF
EPUB

OVER HET MISDRIJF STROOPERIJ.

[blocks in formation]

118

OP GEZAG VAN DEN

RECTOR MAGNIFICUS

Dr. W. L. VAN HELTEN,

IIOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE,

TEGEN DE BEDENKINGEN DER FACULTEIT IN HET

OPENBAAR TE VERDEDIGEN

op Vrijdag den jsten December 1893, des namiddags om 3 uur,

DOOR

WAALKO JANS WAALKENS,

geboren te Zuidbroek.

GRONINGEN.

SCHOLTENS & ZOON.

1893.

br/&r/l

[merged small][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »