Page images
PDF
EPUB
[merged small][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][merged small]
[graphic]
[graphic]

HET BERLIJNSCHE TRACTAAT

van 26 Februari 1885.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Doctor in de Staatswetenschap

AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS

DR. J. P. N. LAND,

Hoogleeraar in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte,

VOOR DE FACULTEIT TE VERDEDIGEN

op Dinsdag, den 22sten Juni 1886, des namiddags te 4 uren

DOOR

Arthur Martin Désiré Sweerts de Landas Wyborgh,

GEBOREN TE AMSTERDAM.

1

'S-GRAVENHAGE,

MOUTON & Co.

36

« PreviousContinue »