Page images
PDF
EPUB

woh ut.

Ε Ι Σ Β Α ΘΥΛΑ ΘΝ.

[ocr errors]

ΓΡαφε μοι Βαθυλον έτω

Τον εταίρων, ως διδάσκω. Λιωδας κόκας ποίησον, Τα μια ένδοθεν , μελαίνας, Τα δ' ες άκρον, ηλιώσας. Ε'λικας δ' ελευθέρους μοι Πλοκάμων άτακτα σωθείς, Α'φες ως θέλουσι κιθ. Απαλον ό και δροσώδες Στεφέτο μέτωπον οφρύς Κυανωτέρη δρακόντων. Μέλαν όμμα οργον έσω, Κεκερασμένον γαλώη. το με θξ Α'ρηος έλκον, το και της καλής Κυθήρης, 1"να Τις το μεν φοβήται, το δι' απ' ελπίδος κρεμάται. Ροδινω δι' οποία μήλον Χνοίξω ποία παρειω. Ερύθημα δ' ως α αδούς

ODE XXIX.

1

LE PORTRAIT DE BATHYLL E. O Toi , Peintre fameux , Rival de la Nature, Fai-moi du beau Bathylle un fidele portrait, Tu vas , en m'écoutant , le peindre trait pour

trait. Commence

par

sa chevelure. Que le fonds en soit noir : mais fai que le dessus S'avance vers le bout, doré de plus en plus. Laifie-la sans liens floter à l'avanture, Agreable jouet aux vents abandonné.

Que son front charmant soit orné

De sourcils plus noirs que l'ébene. Pein ses yeux noirs auffi , mêle dans leurs regards La douceur de Venus à la fierté de Mars. Qu'un petit poil naissant qu'on apperçoit à peine, Tel qu'il est sur les coins nouvellement cueillis, Lui couvre chaque jouë , où la rose, & lelys

Forment un mélange agréable. Mais comment peindras-tu sa bouche inimitable ?

Rassembles-y tous les attraits,

[ocr errors]

Δασα βαλων, ποίησον.
Το δε χείλος έκέτοίδα
Tive κοι τρόπω ποιήσης.
Απαλόν, γέμoν το Πειθούς.
Το δε παν κηρος αυτός
Εχέτω λαλών σιωπή.
Μέγα δ ορόσωπον έσω.
Το δ' Α'δώνιδος παρήλθον,
Ελεφαντινος τράχηλος.
Μεταμάζιον δ ποίει ,
Διδύμας τα χείeας Ερμά,
Πολυδεύκεος 3 μηρους,
Διονυσίω ο νησω.
Απαλών δ' υπερθι μηρών,
Μηρούν το πυρ εχόντων,
Αφελή ποίησον αιδώ,
Παφίω θελουσων ήδη.
Φθοι ερω έχές και τεχνω,
ότι μη τα νώτα δείξα
Δ'ωασαι, τα δ' ω αμείνω.
Τί με δει ποδας διδάσκειν και
Λάβε μιθον δασον είπης.
Τον Απόλλωνα και τατου
Καθηλων , ποίι Βαθυλλον.
Η', δ' ες Σάμον ποτ' έλθης,
Γραφε Φοίβος άκ Βαθύλλα.

Qu'unc belle bouche eut jamais. Que n'y peut-on aussi peindre son éloquence ? Du moins dans son portrait trompe si bien nos yeux, Que pour l'oüir parler , nous lui prétions filence. Que fa taille soit haute , & son port gracieux, J'oubliois son beau cou , droit , plus blanc que l'y**

voire, Tel que l'eut autrefois ce Chasseur gloricux,

Dont Venus pleure la memoire.
Pein-lui l'estomac & les mains

Telles que tu les voudrois peindre
Au Messager aîlé du Maître des humains.

Mais qu'ici ton art est à plaindre !
Quelle heureuse matiere échappe à ton pinceau !

Tu ne saurois dans ce tableau
Montrer ses épaules d'albâtre,
Dont Venus seroit idolâtre.

Quant à ses pieds, dignes soutiens
Du corps le plus charmant qu'ait formé la na-

ture, D’Apollon peint ici regarde la figure ,

Et
pour
modele

pren

les siens.
Et si tu veux me rendre un service facile,
De Barhylle à ce Dieu tu donneras le nom,
Et portant à Samos le portrait de Bathylle,

Tu diras que c'est Apollon.

REMARQUES

SUR L'ODE XXI X.

Ve le fond en soit noir : mais fais que

dejus

S'avance vers le bout, doré de plus en plus.] Cette couleur de cheveux étoit du goûr des Grecs.

La douceur de Venus à la fierté de Mars. ] Il y a dans le Grec deux autres vers qui disent : Afin que l'une donne de la crainte, eo que l'autre inspire de l'esperance. Je n'au. rois pas

obmis cela, li j'avois eu à parler d'une femme, Que sa taille soit haute. ] C'est ainsi

que j'ai traduit agóow TOV Mégree'; car il ne me semble pas que ce soit bien louer un homme que de dire qu'il a le visage grand. 7360wTov signifie toute la personne aussi bien que le visage.

D'Apollon peint ici , &c. ] Le texte Grec ne dit point que le Peintre false les pieds de Bathylle für ceux d'Apollon. Il y est dit seulement : Qu'ai-je besoin de

у t'enseigner comme font faits ses pieds ? Cette idée m'est venue sur ce qu'Anacréon julques-là a voulu qu'à chaque partie du

« PreviousContinue »