Page images
PDF
EPUB

7 Clodforaf di âg uniondeb calon, pan ddysgwyf farnedigaethau dy gyfiawnder.

8 Cadwaf dy ddeddfau : O na ad fi'n hollol.

PA

In quo corriget?

fodd

7 I will thank thee with an unfeigned heart when I shall have learned the judgements of thy righteousness.

8 I will keep thy ceremonies: O forsake me not utterly.

y glanha llange ei WE

lwybr? wrth ymgadw yn ol dy air di.

10 A'm holl galon y'th geisiais: na ad i mi gyfeiliorni oddiwrth dy orchymmynion.

11 Cuddiais dy ymadroddion yn fy nghalon, fel na phechwn i'th erbyn.

12 Ti, Arglwydd, wyt fendigedig: dysg i mi dy ddeddfau. 13 A'm gwefusau y traethais holl farnedigaethau dy en

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

In quo corriget? HEREWITHAL shall a

young man cleanse his
even by ruling himself

way
after thy word.

10 With my whole heart have I sought thee: O let me not go wrong out of thy commandments.

11 Thy words have I hid within my heart: that I should not sin against thee.

12 Blessed art thou, O Lord: O teach me thy statutes.

13 With my lips have I been telling of all the judgements of thy mouth.

14. I have had as great delight in the way of thy testimonies : as in all manner of riches.

15 I will talk of thy commandments: and have respect unto thy ways.

16 My delight shall be in thy statutes and I will not forget thy word.

[ocr errors]

Retribue servo tuo.
Do well unto thy servant :

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

y M dust :
MY

26 Fy ffyrdd a fynegais, a gwrandewaist fi: dysg i mi dy ddeddfau.

27 Gwna i mi ddeall ffordd dy orchymmynion; a mi a fyfyriaf yn dy ryfeddodau.

28 Diferodd fy enaid gan ofid: nertha fi'n ol dy air.

29 Cymmer oddiwrthyf ffordd y celwydd; ac yn raslawn dod mi di gyfraith.

30 Dewisais ffordd gwirionedd: gosodais dy farnedigaethau o'm blaen.

31 Glynais wrth dy dystiolaethau O Arglwydd, na'm gwaradwydda.

:

32 Ffordd dy orchymmynion a redaf, pan ehangech fy nghalon.

BOREOL WEDDI.

Legem pone.

[ocr errors]

to the

quicken the

me, according to thy word. 26 I have acknowledged my ways, and thou heardest me: 0 teach me thy statutes.

27 Make me to understand the way of thy commandments : and so shall I talk of thy wondrous works.

28 My soul melteth away for very heaviness: comfort thou me according unto thy word.

29 Take from me the way of lying and cause thou me to make much of thy law.

30 I have chosen the way of truth: and thy judgements have I laid before me.

31 I have stuck unto thy testimonies: O Lord, confound me

not.

32 I will run the way of thy commandments : when thou hast set my heart at liberty.

MORNING PRAYER.
Legem pone.

EACH me, O Lord, the

TE

DYSG i mi, Arglwydd. I way of thy statutes and 1

ffordd dy ddeddfau, a chad

waf hi hyd y diwedd.

34 Gwna i mi ddeall, a chadwaf dy gyfraith; ïe, cadwaf hi à'm holl galon.

35 Gwna i mi gerdded yn llwybr dy orchymmynion: canys ynddo y mae fy ewyllys.

36 Gostwng fy nghalon at dy dystiolaethau, ac nid at gybydd-dra.

37 Tro heibio fy llygaid rhag edrych ar wagedd; a bywhâ fi yn dy ffyrdd.

shall keep it unto the end.

I

34 Give me understanding, and I shall keep thy law: yea, I shall keep it with my whole

heart.

35 Make me to go in the path of thy commandments: for therein is my desire.

36 Incline my heart unto thy testimonies and not to covet

ousness.

37 O turn away mine eyes, lest they behold vanity and quicken thou me in thy way.

1

38 Sicrhâ dy air i'th was, yr hwn sy'n ymroddi i'th ofn di. 39 Tro heibio fy ngwaradwydd yr wyf yn ei ofni: canys dy farnedigaethau sydd dda.

40 Wele, awyddus ydwyf i'th orchymmynion: gwna i mi fyw yn dy gyfiawnder.

Et veniat super me.

38 O stablish thy word in thy servant that I may fear thee.

39 Take away the rebuke that I am afraid of : for thy judgements are good.

40 Behold, my delight is in thy commandments: O quicken me in thy righteousness.

Et veniat super me.

ET thy loving mercy come

DEUED i mi dy drached. L also unto me, O Lord

wriaeth yn ol dy air.

iachawd

[blocks in formation]

13 y

47 Ac ymddigrifaf yn dy orchymmynion, y rhai a hoffais.

48 A'm dwylaw a ddyrchafaf at dy orchymmynion y rhai a gerais; a mi a fyfyriaf yn dy ⚫ ddeddfau.

Memor esto servi tui.

even thy salvation, according unto thy word.

42 So shall I make answer unto my blasphemers: for my trust is in thy word.

43 O take not the word of thy truth utterly out of my mouth: for my hope is in thy judge

[blocks in formation]

COFIA'r gair wrth dy was; Think upon thy servant,

yn yr hwn y peraist i mi obeithio.

50 Dyma fy nghysur yn fy nghystudd: canys dy air di a'm bywhaodd i.

51 Y beilchion a'm gwatwarasant yn ddirfawr: er hynny ni throais oddiwrth dy gyfraith di. 52 Cofiais, O Arglwydd, dy farnedigaethau erioed; ac ymgysurais.

53 Dychryn a ddaeth arnaf,

as concerning thy word: wherein thou hast caused me to put my trust.

50 The same is my comfort in my trouble for thy word hath quickened me.

:

51 The proud have had me exceedingly in derision: yet have not shrinked from thy law.

I

52 For I remembered thine everlasting judgements, O Lord: and received comfort.

53 I am horribly afraid : for

[blocks in formation]

56 Hyn oedd gennyf, am gadw o honof dy orchymmynion di..

Portio mea, Domine.

the ungodly that forsake thy law.

54 Thy statutes have been my songs: in the house of my pil grimage.

55 I have thought upon thy Name, O Lord, in the nightseason and have kept thy law. 56 This I had : because I kept thy commandments.

Portio mea, Domine.

HOU art my portion, 0

0 Arglwydd, fy rhan ydwyt: T Lord: I have promised to

iau.

dywedais y cadwn dy eir

58 Ymbiliais â'th wyneb a'm holl galon trugarhâ wrthyf yn ol dy air.

59 Meddyliais am fy ffyrdd, a throais fy nhraed at dy dystiolaethau di.

60 Brysiais, ac nid oedais gadw dy orchymmynion.

61 Mynteioedd yr annuwiolion a'm hyspeiliasant : ond nid anghofiais dy gyfraith di.

62 Hanner nos y cyfodaf i'th foliannu, am farnedigaethau dy gyfiawnder.

63 Cyfaill ydwyf fi i'r rhai oll a'th ofnant, ac i'r rhai a gadwant dy orchymmynion.

64 Llawn yw'r ddaear o'th drugaredd, O Arglwydd dysg i mi dy ddeddfau.

Bonitatem fecisti. WNAETHOST yn dda â'th was, O Arglwydd, yn

ol dy air.

66 Dysg i mi iawn ddeall a gwybodaeth: o herwydd dy orchymmynion di a gredais.

67 Cyn fy nghystuddio, yr oeddwn yn cyfeiliorni: ond yn awr cedwais dy air di.

68 Da ydwyt a daionus: dysg i mi dy ddeddfau.

69 Y beilchion a glytiasant

keep thy law.

58 I made my humble petition in thy presence with my whole heart: O be merciful unto me, according to thy word.

59 I called mine own ways to remembrance and turned my feet unto thy testimonies.

60 I made haste, and prolonged not the time to keep thy commandments.

61 The congregations of the ungodly have robbed me : but I have not forgotten thy law.

62 At midnight I will rise to give thanks unto thee: because of thy righteous judgements.

63 I am a companion of all them that fear thee and keep thy commandments.

:

64 The earth, O Lord, is full of thy mercy: O teach me thy

[blocks in formation]

Y 25 Dydd.

gelwydd i'm herbyn: minnau a gadwaf dy orchymmynion a'm holl galon.

70 Cyn frased â'r bloneg yw eu calon: minnau a ymddigrifais yn dy gyfraith di.

71 Da yw i mi fy nghystuddio; fel y dysgwn dy ddeddf

[blocks in formation]

PRYDNHAWNOL WEDDI.
Manus tuæ fecerunt me.

D

a lie against me: but I will keep
thy commandments with my

whole heart.

70 Their heart is as fat as
but my delight hath

brawn
been in thy law.

71 It is good for me that I have been in trouble: that I may learn thy statutes.

72 The law of thy mouth is dearer unto me: than thousands of gold and silver.

EVENING PRAYER.
Manus tuæ fecerunt me.
HY hands have made me

ddwylaw a'm gwnaeth- T and fashioned me: O give

ant, ac a'm lluniasant: par mi ddeall, fel y dysgwyf dy orchymmynion.

74 Y rhai a'th ofnant a'm welant, ac a lawenychant; olegid gobeithio o honof yn dy ir di.

75 Gwn, Arglwydd, mai cyfawn yw dy farnedigaethau; ac y'm nai mewn ffyddlondeb ystuddiaist.

76 Bydded, attolwg, dy druaredd i'm cysuro, yn ol dy air 'th wasanaethwr.

77 Deued i mi dy drugareddu, fel y byddwyf byw: o hervydd dy gyfraith yw fy nigrif

vch.

78 Cywilyddier y beilchion, anys gwnant gam â mi yn diachos: ond myfi a fyfyriaf n dy orchymmynion di.

79 Tröer attaf fi y rhai a'th fnant di, a'r rhai a adwaenant y dystiolaethau.

80 Bydded fy nghalon yn erffaith yn dy ddeddfau; fel a'm cywilyddier

Defecit anima mea.
IFFYGIODD fy enaid am

ly air yr ydwyf yn disgwyl.
82 Y mae fy llygaid yn pallu
m dy air, gan ddywedyd, Pa
ryd y'm diddeni?

me understanding, that I may
learn thy commandments.

74 They that fear thee will be glad when they see me : because I have put my trust in thy

word.

75 I know, O Lord, that thy judgements are right: and that thou of very faithfulness hast caused me to be troubled.

76 O let thy merciful kindness be my comfort: according to thy word unto thy servant.

77 O let thy loving mercies come unto me, that I may live for thy law is my delight.

78 Let the proud be confounded, for they go wickedly about to destroy me: but I will be occupied in thy commandments.

79 Let such as fear thee, and have known thy testimonies : be turned unto me.

80 O let my heart be sound in thy statutes: that I be not ashamed.

Defecit anima mea.

Y soul hath longed for thy

good hope because of thy word.

82 Mine eyes long sore for thy word: saying, O when wilt thou comfort me?

« PreviousContinue »