Page images
PDF
EPUB

2 Y rhai sydd yn bwriadu drygioni yn eu calon: ymgasglant beunydd i ryfel.

3 Golymmasant eu tafodau fel sarph: gwenwyn asp sydd dan eu gwefusau.

4 Cadw fi, O Arglwydd, rhag dwylaw'r annuwiol; cadw i rhag y gwr traws: y rhai a fwriadasant fachellu fy nhraed.

5 Y beilchion a guddiasant faglau i mi, ac a estynasant rwyd wrth dannau ar ymyl y Hlwybrau gosodasant hoenynnau ar fy medr.

6 Dywedais wrth yr Arglwydd, Fy Nuw ydwyt ti: clyw, O'Arglwydd, lef fy ngweddïau.

7 Arglwydd Dduw, nerth fy iachawdwriaeth, gorchuddiaist fy mhen yn nydd brwydr.

8 Na chaniattâ, Arglwydd, ddymuniad yr annuwiol: na lwydda ei ddrwg feddwl; rhag eu balchio hwynt.

9 Y pennaf o'r rhai a'm hamgylchyno, blinder eu gwefusau a'u gorchuddio.

10 Syrthied marwor arnynt: a bwrier hwynt yn tân; ac mewn ceu-ffosydd, fel na chyfodant.

11 Na sicrhaer dyn siaradus ar y ddaear: drwg a hela y gwr traws i'w ddistryw.

12 Gwn y dadleu'r Arglwydd ddadl y truan, ac y barna efe y tlodion.

13 Y cyfiawn yn ddïau a glodforant dy Enw di: y rhai uniawn a drigant 'ger dy fron

di.

Psal. cxli. Domine, clamavi.

2 Who imagine mischief in their hearts and stir up strife all the day long,

:

3 They have sharpened their tongues like a serpent: adder's poison is under their lips.

4 Keep me, O Lord, from the hands of the ungodly preserve me from the wicked men, whe are purposed to overthrow my goings.

5 The proud have laid a snare for me, and spread a net abroad with cords: yea, and set traps in my way.

6 I said unto the Lord, Thou art my God: hear the voice of my prayers, O Lord.

7 O Lord God, thou strength of my health: thou hast covered my head in the day of battle.

8 Let not the ungodly have his desire, O Lord : let not his mischievous imagination pros per, lest they be too proud.

9 Let the mischief of their own lips fall upon the head of them: that compass me about.

10 Let hot burning coals fall upon them: let them be cas into the fire, and into the pit, that they never rise up again.

11 A man full of words shall not prosper upon the earth: evil shall hunt the wicked person to overthrow him.

12 Sure I am that the Lord will avenge the poor and maintain the cause of the helpless.

:

13 The righteous also shall give thanks unto thy Name and the just shall continue thy sight.

Psal. cxli. Domine, clamavi
ORD, I call upon thee, haste

ARGLWYDD: brysia attar; L thee unto me: and to the

clyw fy llais, pan lefwyf arnat. 2 Cyfeirier fy ngweddi ger dy fron fel arogl-darth, a -dyrchafiad fy nwylaw fel yr offrwm prydnhawnol.

my voice when I cry unto 2 Let my prayer be set forth in thy sight as the incense and let the lifting up of my be an evening sacrifice.

hands

3 Gosod, Arglwydd, gadwreth o flaen fy ngenau cadw idrws fy ngwefusau.

4 Na ostwng fy nghalon at Adim drwg, i fwriadu gweithredoedd drygioni gydâ gwŷr a weithredant anwiredd: ac na ad i mi fwytta o'u dainteithion hwynt.

5 Cured y cyfiawn fi yn garedig, a cherydded fi: na thorred eu holew pennaf hwynt fy mhen: canys fy ngweddi fydd etto yn eu drygau hwynt.

6 Pan dafler eu barnwŷr i lawr mewn lleoedd carregog, clywant fy ngeiriau; canys melus ydynt.

7 Y mae ein hesgyrn ar wasgar ar fin y bedd, megis un yn torri neu yn hollti coed ar y ddaear.

8 Eithr arnat ti, O Arglwydd Dduw, y mae fy llygaid: ynot ti y gobeithiais; na ad fy enaid yn ddïymgeledd.

9 Cadw fi rhag y fagl a osodasant i mi, a hoenynnau gweithredwŷr anwiredd."

10 Cyd-gwymped y rhai annuwiol yn eu rhwydau eu hun, tra'r elwyf fi heibio.

PRYDNHAWNOL WEDDI. Psal. cxlii. Voce mea ad Dominum.

GWAEDDAIS &'m llef ar yr Arglwydd; â'm llef yr ymbiliais à'r Arglwydd.

2 Tywalltais fy myfyrdod o'i flaen ef; a mynegais fy nghystudd ger ei fron ef.

3 Pan ballodd fy yspryd o'm mewn, tithau a adwaenit fy Hwybr. Yn y ffordd y rhodiwn, y cuddiasant i mi fagl.

4 Edrychais ar y tu dehau, a deliais sulw, ac nid oedd neb a'm hadwaenai: pallodd nodded i mi; nid oedd neb yn ymofyn am fy enaid.

3 Set a watch, O Lord, before my mouth and keep the door of my lips.

4 O let not mine heart be inclined to any evil thing: let me not be occupied in ungodly works with the men that work wickedness, lest I eat of such things as please them.

5 Let the righteous rather smite me friendly: and reprove me.

6 But let not their precious balms break my head: yea, I will pray yet against their wickedness.

7 Let their judges be overthrown in stony places that they may hear my words, for they are sweet.

8 Our bones lie scattered before the pit: like as when one breaketh and heweth wood upon the earth.

9 But mine eyes look unto thee, O Lord God: in thee is my trust, O cast not out my soul.

10 Keep me from the snare that they have laid for me: and from the traps of the wicked doers.

11 Let the ungodly fall into their own nets together: and let me ever escape them.

EVENING PRAYER.

Psal. cxlii. Voce mea ad Dominum.

I cried unto the Lord with my

voice yea, even unto the Lord did I make my supplication. 2 I poured out my complaints before him and shewed him of my trouble.

3 When my spirit was in heaviness thou knewest my path: in the way wherein I walked have they privily laid a snare for me.

4 I looked also upon my right hand and saw there was no man that would know me.

5 I had no place to flee unto : and no man cared for my soul.

5 Llefais arnat, O Arglwydd ; a dywedais, Ti yw fy ngobaith, a'm rhan yn nhir y rhai byw.

6 Ystyr wrth fy ngwaedd; canys truan iawn ydwyf: gwared fi oddiwrth fy erlidwŷr ; canys trech ydynt nâ mi.

7 Dwg fy enaid allan o garchar, fel y moliannwyf dy Enw: y rhai cyfiawn a'm cylchynant; canys ti a fyddi da wrthyf.

Psal. cxliii. Domine, exaudi.

ARGLWYDD, clyw fy ngweddi, a gwrando ar fy neisyfiadau erglyw fi yn dy wirionedd, ac yn dy gyfiawnder. 2 Ac na ddos i farn a'th was; o herwydd ni chyfiawnhêir neb byw yn dy olwg di.

3 Canys y gelyn a erlidiodd fy enaid: curodd fy enaid i lawr gwnaeth i mi drigo mewn tywyllwch, fel y rhai a fu feirw er ys talm.

:

4 Yna y pallodd fy yspryd o'm mewn ac y synnodd fy nghalon ynof.

5 Cofiais y dyddiau gynt; myfyriais ar dy holl waith: ac y'ngweithredoedd dy ddwylaw y myfyriaf.

6 Lledais fy nwylaw attat: fy enaid fel tir sychedig sydd yn hiraethau am danat.

7 O Arglwydd, gwrando fi yn ebrwydd: pallodd fy yspryd: na chuddia dy wyneb oddiwrthyf; rhag fy mod yn gyffelyb i'r rhai a ddisgynant i'r pwll.

8 Par i mi glywed dy drugarogrwydd y bore; o herwydd ynot ti y gobeithiaf: par i mi wybod y ffordd y rhodiwyf; oblegid attat ti y dyrchafaf fy enaid.

9 Gwared fi oddiwrth fy ngel

6 I cried unto thee, O Lord, and said: Thou art my hope and my portion in the land a the living.

7 Consider my complaint: for I am brought very low.

8 O deliver me from my per secutors for they are too strong for me.

9 Bring my soul out of prison, that I may give thanks unto thy Name: which thing if thou wilt grant me, then shall the righteous resort unto my company.

Psal. cxliii. Domine, exaudi.

HEAR my prayer, O Lord, and consider my desire: hearken unto me for thy truth and righteousness' sake.

2 And enter not into judgement with thy servant : for in thy sight shall no man living be justified.

3 For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground: he hath laid me in the darkness, as the men that have been long dead.

4 Therefore is my spirit vexed within me and my heart within me is desolate.

5 Yet do I remember the time past; I muse upon all thy works: yea, I exercise myself in the works of thy hands.

6 I stretch forth my hands unto thee my soul gaspeth unto thee as a thirsty land.

7 Hear me, O Lord, and that soon, for my spirit waxeth faint: hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit.

8 O let me hear thy lovingkindness betimes in the morning, for in thee is my trust: shew thou me the way that I should walk in, for I lift up my

soul unto thee.

9 Deliver me, O Lord, from

nion, O Arglwydd: gydâ thi'r mguddiais.

10 Dysg i mi wneuthur dy wyllys di; canys ti yw fy Juw: tywysed dy yspryd daonus fi i dir uniondeb.

11 Bywhâ fi, O Arglwydd, er mwyn dy Enw: dwg fy enaid llan o ing, er mwyn dy gyfawnder.

12 Ac er dy drugaredd dinystria fy ngelynion, a difetha holl gystuddwŷr fy enaid; 0blegid dy was di ydwyf fi.

BOREOL WEDDI.
Psal. cxliv. Benedictus Dominus.

BENDIGEDIG fyddo'r Arglwydd fy nerth, yr hwn sydd yn dysgu fy nwylaw i ymladd, a'm bysedd i ryfela.

2 Fy nhrugaredd, a'm hymddiffynfa; fy nhŵr, a'm gwaredydd fy nharian yw efe, ac ynado y gobeithiais; yr hwn sydd yn darostwng fy mhobl danaf.

3 Arglwydd, beth yw dyn, pan gydnabyddit ef? neu fab dyn, pan wnait gyfrif o hono?

4 Dyn sydd debyg i wagedd ; ei ddyddiau sydd fel cysgod yn myned heibio.

5 Arglwydd, gostwng dy nefoedd, a disgyn cyffwrdd â'r mynyddoedd, a mygant.

6 Saetha fellt, a gwasgar hwynt: ergydia dy saethau, a difa hwynt.

7 Anfon dy law oddiuchod; achub a gwared fi o ddyfroedd mawrion, o law plant

[blocks in formation]
[blocks in formation]

3 Lord, what is man, that thou hast such respect unto him: or the son of man, that thou so regardest him?

4 Man is like a thing of nought his time passeth away like a shadow.

5 Bow thy heavens, O Lord, and come down : touch the mountains, and they shall smoke.

6 Cast forth thy lightning, and tear them: shoot out thine arrows, and consume them.

7 Send down thine hand from above: deliver me, and take me out of the great waters, from the hand of strange children;

8 Whose mouth talketh of vanity and their right hand is a right hand of wickedness.

9 I will sing a new song unto thee, O God: and sing praises unto thee upon a ten-stringed lute.

10 Thou hast given victory

awdwriaeth i frenhinoedd; yr hwn sydd yn gwaredu Dafydd ei was oddiwrth y cleddyf niweidiol.

11 Achub fi, a gwared fi o law meibion estron, y rhai y llefara eu genau wagedd, ac y mae eu deheulaw yn ddeheulaw ffalsder:

12 Fel y byddo ein meibion fel planwydd yn tyfu yn eu hieuengetid; a'n merched fel conglfaen nadd, wrth gyffelyb rwydd palas:

13 Fel y byddo ein celloedd yn llawn, yn trefnu pob rhyw luniaeth; a'n defaid yn dwyn miloedd a myrddiwn yn ein hoelydd:

14 A'n hychain yn gryfion i lafurio; heb na rhuthro i mewn, na myned allan; gwaedd yn ein heolydd.

na

15 Gwyn eu byd y bobl y mae felly iddynt gwyn eu byd y bobl y mae'r Arglwydd yn Dduw iddynt.

DYR

Psal. cxlv. Exaltabo te, Deus. YRCHAFAF di, fy Nuw, O Frenhin; a bendithiaf dy Enw byth ac yn dragywydd. 2 Beunydd y'th fendithiaf; a'th Enw a folaf byth ac yn dragywydd.

3 Mawr yw'r Arglwydd, a chanmoladwy iawn; a'i fawredd sydd anchwiliadwy.

4 Čenhedlaeth wrth genhedlaeth a fawl dy weithredoedd, ac a fynega dy gadernid.

5 Ardderchogrwydd gogoniant dy fawredd, a'th bethau rhyfedd, a draethaf;

6 Traethant hwy gadernid dy weithredoedd ofnadwy: myneg af finnau dy fawredd.

7 Coffadwriaeth amlder dy ddaioni a draethant; a'th gyfiawnder a ddatganant,

unto kings and hast delivered David thy servant from the per of the sword.

:

11 Save me, and deliver from the hand of strange chil dren whose mouth talketh of vanity, and their right hand s a right hand of iniquity.

12 That our sons may grow up as the young plants and that our daughters may be a the polished corners of the temple.

13 That our garners may full and plenteous with all manner of store: that our sheep may bring forth thousands and ten thousands in our streets.

14 That our oxen may be strong to labour, that there be no decay no leading into cap tivity, and no complaining in

[blocks in formation]
« PreviousContinue »