Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Sacrament

1 me CIELL wtenwei gan Gm en FarEt Lieng, we Bed put a brine y bpwvid

fatimu v Sacramenta; set, Confirmasi Pervy, Trau From a Lumenat dweudaut vi en vir ve bacramennan Lieury, extir ya gri ar a evisam, rua Jeg an Apostohon, THE MOTIC Mac & fuchead a

macy L Lyr Lan: und eine des racy gyfleyi uzur Sacramentan, ag mewn Becyad a Supper yr ArEwyad; am nad oes yuadyut mac arwydd gweledig na Sereon a ordem gan Dduw.

Ni ordeurwyd mor Sacrametan gan Grist i lygad-rythm aruyut, neu i'w dwyn oddiam gylcha; ond er zowyn bod i ni en Perfer yn ddyledus. Ac yn y

wrai yn unig a'r sydd yn

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

erbyn yn deilwng, y mae dynt effaith neu weithrediad is: ond y sawl a'u derbynyn annheilwng, a ynnillant nt eu hunain farnedigaeth; dywaid Sant Paul.

VI. Nad yw Annheilyngdod Gweinidogion yn rhwystro veithrediad y Sacramentau.

R bod yn yr Eglwys weledig bob amser rai drwg hymmysg â'r rhai da, a bod thiau i'r rhai drwg yr awdod bennaf y'ngweinidogaeth air a'r Sacramentau; etto, gymmaint ag nad ydynt yn euthur hynny yn eu henw hunain, ond yn enw Crist, mai trwy ei gommisiwn a'i lurdod ef y maent yn gweinnyni a allwn arfer eu gweingaeth hwy, trwy wrando'r ir, a derbyn y Sacramentau. nid yw eu hanwiredd hwy yn nu ymaith ffrwyth ordinhâd ist, nac yn lleihâu gras don1 Duw oddiwrth y cyfryw rai sydd trwy ffydd yn iawn erbyn y Sacramentau a finrir iddynt, y rhai sy effeithiol legid ordinhâd Crist a'i adewid, er eu ministrio gan lynion drwg.

Er hynny i gŷd, fe berthyn ddisgyblaeth yr Eglwys, bod mofyn am Weinidogion drwg, bod i'r rhai a fo'n gwybod eu eiau, achwyn arnynt: ac o'r iwedd, gwedi eu cael yn euog, rwy farn gyfiawn bod eu diwyddo.

XXVII. Am Fedydd.

have a wholesome effect or operation: but they that receive them unworthily purchase to themselves damnation, as Saint Paul saith.

XXVI. Of the Unworthiness of the Ministers, which hinders not the effect of the Sacrament.

ALTHOUGH in the visible the evil be ever mingled with the good, and sometimes the evil have chief authority in the Ministration of the Word and Sacraments, yet forasmuch as they do not the same in their own name, but in Christ's, and do minister by his commission and authority, we may use their Ministry, both in hearing the Word of God, and in receiving of the Sacraments. Neither is the effect of Christ's ordinance taken away by their wickedness, nor the grace of God's gifts diminished from such as by faith and rightly do receive the Sacraments ministered unto them; which be effectual, because of Christ's institution and promise, although they be ministered by evil men.

Nevertheless, it appertaineth to the discipline of the Church, that enquiry be made of evil Ministers, and that they be accused by those that have knowledge of their offences; and finally being found guilty, by just judgement be deposed.

XXVII. Of Baptism. APTISM is not only a sign

NID yw Bedydd yn unig yn B of profession, and mark of

Narwydd broffes, neu

aôd gwahaniaeth, i adnabod Cristianogion oddiwrth Anghristianogion eithr y mae hefyd yn arwydd o'r Adgenhedliad, neu'r Ail-enedigaeth; trwy'r hwn,

difference, whereby Christian men are discerned from others that be not christened, but it is also a sign of Regeneration or new Birth, whereby, as by an

[graphic]
[graphic]

wiolion XXIX. Of the Wicked which eat not the Body of Christ in the use of the Lord's Supper.

be void of a lively faith, HE Wicked, and such as although they do carnally and visibly press with their teeth (as stin) Saint Augustine saith) the Sacrament of the Body and Blood nodd of Christ, yet in no wise are on o they partakers of Christ: but arn- rather, to their condemnation, ytta do eat and drink the sign' or Sacrament of so great a thing.

XXX. Of both kinds.

HE Cup of the Lord is not to be denied to the Layyr people: for both the parts of the or- Lord's Sacrament, by Christ's ordinance and commandment, ff- ought to be ministered to all Christian men alike.

XXXI. Of the one Oblation of
Christ finished upon the Cross.
THE Offering of Christ once
made is that perfect re-
demption, propitiation, and sa-
tisfaction, for all the sins of the
whole world, both original and
actual; and there is none other
satisfaction for sin, but that
alone. Wherefore the sacrifices
of Masses, in the which it was
commonly said, that the Priest
did offer Christ for the quick
and the dead, to have remission
of pain or guilt, were blas-
phemous fables, and dangerous
deceits.

XXXII. Of the Marriage of
Priests.

BIS

ISHOPS, Priests, and Deacons, are not commanded by God's law, either to vow the estate of single life, or to abstain from marriage: therefore it is lawful for them, as for all other Christian men, to marry at their own discretion, as they shall

megis trwy offeryn, yr impir yn yr Eglwys y rhai a dderbyniant Fedydd yn iawn; yr arwyddir yn weledig, ac y selir trwy'r Yspryd Glân, yr addewidion am faddeuant pechodau, a'n mabwysiad i fod yn feibion i Dduw; y cadarnheir Ffydd, ac yr anghwanegir Grâs, trwy rinwedd gweddi at Dduw. Bedydd Plant ieuaingc a ddylid er dim ei gadw yn yr Eglwys, megis peth yn cwbl gyttuno ag ordinhâd Crist.

XXVIII. Am Supper yr Arglwydd.

ID Swpper

instrument, they that receiv Baptism rightly are grafted in to the Church; the promises forgiveness of sin, and of o adoption to be the sons of G by the Holy Ghost, are visib signed and sealed; Faith is co firmed, and Grace increased virtue of prayer unto God. T Baptism of young Children in any wise to be retained the Church, as most agreeab with the institution of Christ.

XXVIII. Of the Lord's Supp

HE of the Lord

Nglwydd yn unig yn arwydd T not Suppersion of the

o'r cariad a ddylai fod gan Gristianogion i'w gilydd; ond yn hytrach Sacrament yw o'n Prynedigaeth trwy farwolaeth Crist yn gymmaint ag i'r rhai a'i derbyniant yn iawn, yn deilwng, ac mewn ffydd, y Bara yr ydym ni yn ei dorri, sydd gyfrannogaeth Corph Crist; a'r un modd Cwppan y Fendith sydd gyfrannogaeth Gwaed Crist.

Traws-sylweddiad (neu newidiad sylwedd y Bara a'r Gwin) yn Swpper yr Arglwydd, ni ellir ei brofi wrth yr Ysgrythyr Lân; ond y mae y'ngwrthwyneb i eglur eiriau'r Ysgrythyr, yn dadymchwelyd naturiaeth Sacrament, ac a roddes achlysur i lawer o ofer-goelion.

Corph Crist a roddir, a dderbynir, ac a fwytteir yn y Swpper, yn unig mewn modd nefol ac ysprydol. A'r cyfrwng trwy'r hwn y derbynir ac y bwytteir Corph Crist yn y Swpper, yw Ffydd.

Sacrament Swpper yr Arglwydd, wrth Ordinhâd Crist, ni roid i'w gadw, ni ddygid oddiamgylch, ni ddyrchefid, ac nid addolid.

that Christians ought to ha
among themselves one to a
other; but rather is a Sac
ment of our Redemption
Christ's death: insomuch t
to such as rightly, worthily, a
with faith, receive the
the Bread which we break i
partaking of the Body of Chri
and likewise the Cup of Ble
ing is a partaking of the Bl

of Christ.

sar

Transubstantiation (or change of the substance Bread and Wine) in the Sup of the Lord, cannot be pro by holy Writ; but is repugn to the plain words of Script overthroweth the nature of Sacrament, and hath given casion to many superstitions.

The Body of Christ is giv taken, and eaten, in the Sup only after an heavenly and ritual manner. And the m whereby the Body of Chris received and eaten in the Sup

is Faith.

The Sacrament of the Lo

Supper was not by Christ's dinance reserved, carried ab lifted up, or worshipped.

« PreviousContinue »